Artikeldatabank

Zoekresultaat: 15 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Afschrijven

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FISCALE WINST

Drainage, investering (afschrijven) of kosten (aftrekken)?

Bedrijfsinvesteringen worden op de balans van uw bedrijf gezet (‘geactiveerd’) en afgeschreven, maar bedrijfskosten zijn ineens aftrekbaar. Dat lijkt duidelijk, maar hoe zit dat bij een drainagesysteem? Wat moet u nu weten? Meer...

BELASTINGEN

Vervangen asbestdak, investering of onderhoud?

Vanwege de gezondheidsrisico’s moet voor januari 2024 alle asbest van de daken zijn verwijderd. Het vervangen van asbest is kostbaar. Wat zijn de (fiscale) mogelijkheden om de financiële pijn te verzachten? Meer...

BELASTINGEN

Overeenstemming over fiscale aspecten fosfaatregelingen

Om fiscale geschillen hierover te voorkomen, is er vorig jaar een ‘Werkgroep Fosfaatrechten’ ingesteld. Na een jaar vergaderen ligt er nu een handleiding met 41 vragen en antwoorden over veelvoorkomende gevallen. Wat moet u weten? Meer...

FISCALE WINST

Willekeurige afschrijving ineens benutten?

FISCALE WINST

Stalinrichting, afschrijfbaar en zo ja hoe?

Stalinrichting is belangrijk maar kostbaar. Of en zo ja in welke mate de fiscus hier een steentje aan bijdraagt, is voor de meestal benodigde financiering maar ook voor uw totale financiële resultaat van groot belang. Meer...

FISCALE WINST

Toch afschrijven op productierechten!

Om te mogen produceren, is het binnen de landbouw vaak noodzakelijk om te beschikken over productierechten. Deze rechten zijn verhandelbaar en kunnen dus (vaak voor veel geld) worden gekocht. Mag u daar dan fiscaal op afschrijven? Meer...

BELASTINGEN

Sneller afschrijven van tafel?

Het was de bedoeling dat ondernemers in 2013 ‘willekeurig’ op investeringen mochten afschrijven. Dat gaat niet door. Er is echter nog een andere regeling! Meer...

BELASTINGEN

Hoe gaat u versneld afschrijven in uw belastingaangifte?

Het is nu weer belastingaangiftetijd. Indien u in 2012 in aanmerking komt voor een regeling voor willekeurige afschrijving in de inkomstenbelasting, hoeveel kunt u dan het beste afschrijven? Meer...

BELASTINGEN

Nieuwe criteria Maatlat Duurzame Veehouderij stallen

Wilt u een stal bouwen volgens de eisen van Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) en hiermee fiscaal voordeel halen? Wat zijn nu de eisen per 1 januari 2011? Voor welke diercategorieën kunt u nu wel een MDV-stal bouwen? Meer...

BOER EN BEDRIJF

Aanpassing Maatlat Duurzame Veehouderij

Per 1 april 2009 is de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) voor melkrundvee-, pluimvee- en varkenshouderij aangepast. Wat betekenen deze wijzigingen voor u als u op dit moment in een stal investeert of gaat investeren? Meer...
Geactualiseerd op: 22.03.2019

Meer van Indicator