Artikeldatabank

Zoekresultaat: 19 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Afschrijven

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGEN

Aanhorigheid bedrijfsgebouw, hoe fiscaal afschrijfbaar?

Elke investering in een onroerende zaak die tijdens bedrijfsgebruik slijt, is in beginsel apart af te schrijven van de winst tot de restwaarde. Of toch niet? Wat speelde er over of een strooiselhok, sleufsilo, erfverharding, enz. afschrijfbaar is? Meer...

BELASTINGEN

WOZ-waarde bedrijfspand bepaalt uw fiscale afschrijving

Is de WOZ-waarde van uw bedrijfspand inmiddels vastgesteld? Dit jaar is de WOZ-waarde voor BV’s extra belangrijk geworden door een wijziging van de regels voor afschrijving. Meer...

BELASTINGEN

Erfpachtrechten niet altijd afschrijfbaar?

Wanneer u grond via een erfpachtrechtconstructie verkrijgt, dan betaalt u hiervoor soms een bedrag ineens. Op dit aankoopbedrag kunt u in principe afschrijven waardoor de kosten in uw winst-en-verliesrekening komen. Hoe pakt dit uit? Meer...

FISCALE WINST

Groot onderhoud, afschrijven of aftrekken?

Een investering in verbetering van een onroerende zaak wordt fiscaal afgeschreven over een aantal jaren. Onderhoudskosten zijn direct aftrekbaar. Waar ligt de grens tussen verbetering en onderhoud? Wat is belangrijk? Meer...

FISCALE WINST

Drainage, investering (afschrijven) of kosten (aftrekken)?

Bedrijfsinvesteringen worden op de balans van uw bedrijf gezet (‘geactiveerd’) en afgeschreven, maar bedrijfskosten zijn ineens aftrekbaar. Dat lijkt duidelijk, maar hoe zit dat bij een drainagesysteem? Wat moet u nu weten? Meer...

BELASTINGEN

Vervangen asbestdak, investering of onderhoud?

Vanwege de gezondheidsrisico’s moet voor januari 2024 alle asbest van de daken zijn verwijderd. Het vervangen van asbest is kostbaar. Wat zijn de (fiscale) mogelijkheden om de financiële pijn te verzachten? Meer...

BELASTINGEN

Overeenstemming over fiscale aspecten fosfaatregelingen

Om fiscale geschillen hierover te voorkomen, is er vorig jaar een ‘Werkgroep Fosfaatrechten’ ingesteld. Na een jaar vergaderen ligt er nu een handleiding met 41 vragen en antwoorden over veelvoorkomende gevallen. Wat moet u weten? Meer...

FISCALE WINST

Willekeurige afschrijving ineens benutten?

FISCALE WINST

Stalinrichting, afschrijfbaar en zo ja hoe?

Stalinrichting is belangrijk maar kostbaar. Of en zo ja in welke mate de fiscus hier een steentje aan bijdraagt, is voor de meestal benodigde financiering maar ook voor uw totale financiële resultaat van groot belang. Meer...

FISCALE WINST

Toch afschrijven op productierechten!

Om te mogen produceren, is het binnen de landbouw vaak noodzakelijk om te beschikken over productierechten. Deze rechten zijn verhandelbaar en kunnen dus (vaak voor veel geld) worden gekocht. Mag u daar dan fiscaal op afschrijven? Meer...
Geactualiseerd op: 23.08.2019

Meer van Indicator