Artikeldatabank

Zoekresultaat: 21 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Afschrijven

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GEBOUW EN GROND

B&B-appartementen zijn niet versneld afschrijfbaar

Wanneer u als startende ondernemer investeringen doet, dan kunt u deze willekeurig en dus versneld afschrijven. Het moet dan wel gaan om investeringen die niet zijn uitgesloten, zoals woonhuizen. Wat nu met B&B-appartementen? Meer...

GEBOUW EN GROND

Wat hoort er bij uw bedrijfsgebouw?

Als landbouwondernemer oefent u uw bedrijf uit in een zakelijk gebouw (boerderij, stal, enz.). Hoezo is het belangrijk om na te gaan welke aanhorigheden allemaal bij dit gebouw horen? Wat speelde er recentelijk bij de rechter? Meer...

BELASTINGEN

Aanhorigheid bedrijfsgebouw, hoe fiscaal afschrijfbaar?

Elke investering in een onroerende zaak die tijdens bedrijfsgebruik slijt, is in beginsel apart af te schrijven van de winst tot de restwaarde. Of toch niet? Wat speelde er over of een strooiselhok, sleufsilo, erfverharding, enz. afschrijfbaar is? Meer...

BELASTINGEN

WOZ-waarde bedrijfspand bepaalt uw fiscale afschrijving

Is de WOZ-waarde van uw bedrijfspand inmiddels vastgesteld? Dit jaar is de WOZ-waarde voor BV’s extra belangrijk geworden door een wijziging van de regels voor afschrijving. Meer...

BELASTINGEN

Erfpachtrechten niet altijd afschrijfbaar?

Wanneer u grond via een erfpachtrechtconstructie verkrijgt, dan betaalt u hiervoor soms een bedrag ineens. Op dit aankoopbedrag kunt u in principe afschrijven waardoor de kosten in uw winst-en-verliesrekening komen. Hoe pakt dit uit? Meer...

FISCALE WINST

Groot onderhoud, afschrijven of aftrekken?

Een investering in verbetering van een onroerende zaak wordt fiscaal afgeschreven over een aantal jaren. Onderhoudskosten zijn direct aftrekbaar. Waar ligt de grens tussen verbetering en onderhoud? Wat is belangrijk? Meer...

FISCALE WINST

Drainage, investering (afschrijven) of kosten (aftrekken)?

Bedrijfsinvesteringen worden op de balans van uw bedrijf gezet (‘geactiveerd’) en afgeschreven, maar bedrijfskosten zijn ineens aftrekbaar. Dat lijkt duidelijk, maar hoe zit dat bij een drainagesysteem? Wat moet u nu weten? Meer...

BELASTINGEN

Vervangen asbestdak, investering of onderhoud?

Vanwege de gezondheidsrisico’s moet voor januari 2024 alle asbest van de daken zijn verwijderd. Het vervangen van asbest is kostbaar. Wat zijn de (fiscale) mogelijkheden om de financiële pijn te verzachten? Meer...

BELASTINGEN

Overeenstemming over fiscale aspecten fosfaatregelingen

Om fiscale geschillen hierover te voorkomen, is er vorig jaar een ‘Werkgroep Fosfaatrechten’ ingesteld. Na een jaar vergaderen ligt er nu een handleiding met 41 vragen en antwoorden over veelvoorkomende gevallen. Wat moet u weten? Meer...

FISCALE WINST

Willekeurige afschrijving ineens benutten?

Geactualiseerd op: 28.01.2020

Meer van Indicator