Recentste nummer

BELASTINGEN

Schuiven met vermogen in box 3

Tot 2017 was het belastingtarief in box 3 een vast percentage van 1,2%. Sinds 2017 is het tarief echter afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. Wat nu?
Meer...

SUBSIDIE

Subsidie jonge landbouwers 2018

Bent u een jonge landbouwer en wilt u investeren in innovatie en modernisering binnen uw eigen bedrijf? Dan is de Subsidie jonge landbouwers 2018 (POP3) wellicht interessant voor u: wat moet u hierover nu weten?
Meer...

BOER EN BEDRIJF

Fosfaatrechten, welke nuchtere kalveren en fokstieren?

Bent u melkveehouder? Dan moet u voor al het jongvee fosfaatrechten hebben. Bent u zoogkoeienhouder? Dan hoeft u enkel fosfaatrechten te hebben voor de dieren die later zoogkoe worden. Wat speelt er bij nuchtere kalveren en fokstieren?
Meer...

BTW-AANGIFTE

Laatste btw-aangifte van het jaar, waarop moet u letten?

Eind januari 2019 is het voor de meeste ondernemers weer tijd voor de laatste btw-aangifte van 2018. Daar zit altijd een aantal specifieke items bij die uw aandacht vragen. Welke zijn dat en wat kunt u daar dit jaar al mee, stap voor stap ...
Meer...

BELASTINGBOETE

“Hallo zeg, kan die boete niet even wat lager?”

Als u niet volgens de regels aan uw fiscale verplichtingen voldoet, kunt u een boete krijgen. Maar waar hangt de hoogte van een boete van af? En heeft het nut een dergelijke boete aan te vechten? Wat is daarbij van belang?
Meer...

RECHT

Samenwoners uit elkaar, van wie is de auto?

Als samenwoners uit elkaar gaan, wie is dan eigenaar van de auto (of van andere roerende zaken)? Wat staat er in de wet? Wie moet wat bewijzen? Wat heeft de rechter hier nu over beslist?
Meer...

RECHT EN AUTO

Even snel naar een afspraak?

Een collega moest naar een afspraak en kon geen parkeerplek vinden. Een parkeerplek op een bedrijventerrein bood uitkomst, maar bleek een dure grap ... De exploitant van het terrein eiste een forse boete! Waar ging het mis?
Meer...
Geactualiseerd op: 07.12.2018

Meer van Indicator