Recentste nummer

TESTAMENT

Partner in testament, geen erfgenaam?

Als een samenwoner diens partner tot enige erfgenaam benoemt, blijft dit dan zo nadat de relatie is beëindigd? Wat speelt er? Wat is beter om te regelen?
Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

Kies voor maximale aftrek van uw gemengde kosten

Gemengde kosten mag u maar beperkt in aftrek brengen. Daarbij heeft u een keuze hoe u de beperking bepaalt. Natuurlijk kiest u voor de voordeligste variant. Maar welke is dat in uw situatie en waar moet u voor 2019 nog meer op letten?
Meer...

BTW

Nieuw btw-nummer vanaf 2020, vergeet ook dit niet ... 

De eenmanszaken wiens btw-nummer nu nog bestaat uit het BSN van de ondernemer, krijgen door de privacywetgeving vanaf 2020 een nieuw btw-nummer. Hoe werkt dat en waar moet u dan rekening mee houden?
Meer...

BOER EN BEDRIJF

Intermediair en landbouw apart registreren bij KvK

Heeft u een intermediaire onderneming en voert u daarnaast ook landbouwactiviteiten uit onder hetzelfde KvK-nummer? Wat heeft RVO.nl nu aangegeven dat er wijzigt? Hoe zit dit en wat betekent dit voor bestaande situaties?
Meer...

PERSONEEL

“Ik wil best met de fiets komen baas, help je mee dan?”

We schreven er vaker over: de nieuwe fietsregeling per 2020. Er zijn best wel wat mogelijkheden, maar er doen ook veel indianenverhalen de ronde. Wat is nou de voordeligste manier wat betreft de fiets van de zaak?
Meer...

TESTAMENT

Het testament voor u als ondernemer goed geregeld!

Wat staat er in een ondernemerstestament? Wat wordt er bedoeld met een flexibel testament? Wat kan er worden geregeld als de bedrijfsopvolger al bekend is? Welke voordelen biedt dat? Welk belastingvoordeel heeft de bedrijfsopvolger?
Meer...

HUWELIJKSE VOORWAARDEN

Rechter zegt: “Geen schenking door huwelijkse voorwaarden!”

Als er huwelijkse voorwaarden worden opgesteld waarbij slechts één bankrekening als gemeenschappelijk vermogen wordt beschouwd, is er dan een schenking? Wat bij storting van een groot bedrag? Hoe hangt dat af van de aard van de rekening?
Meer...

GEBOUW EN GROND

Via achterdeur verkoopverbod boerderij omzeild?

Als een onroerende zaak (boerderij) door verjaring wordt verkregen, is er juridisch dan sprake van een overdracht? Wat als de oorspronkelijke eigenaar is gebonden aan een vervreemdingsverbod? Wat zegt de rechter? Wat moet u nu weten?
Meer...

ECHTSCHEIDING

Hoe bewijst u dat uw ex samenwoont?

U betaalt veel partneralimentatie en uw ex heeft al een hele tijd een nieuwe relatie. Altijd als u de kinderen gaat halen of brengen, is de partner aanwezig. Uw partner ontkent echter dat ze samenwoont. Wat kunt u doen om dit te bewijzen?
Meer...

BURENRECHT

Rechter zegt: “Coniferen eruit en scheidsmuur bouwen!”

Wat wordt er bedoeld met een scheidsmuur? Kunt u van de buurman eisen dat deze wordt gebouwd? Wie is er eigenaar en wie draagt de kosten? Wat is goed om te weten? Wat kunt u van uw buurman eisen?
Meer...
Geactualiseerd op: 27.01.2020

Meer van Indicator