Alle artikelen van de adviesbrief Tips & Advies Landbouw digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Landbouw by e-mail [?]

Top artikelen tipsenadvies-landbouw.nl by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BURENRECHT

Rechter zegt: “Die populier moet eruit!”

Als een boom overlast veroorzaakt, kunt u dan eisen dat die wordt verwijderd? Wat als de boom meer dan twee meter van de erfgrens staat? Wanneer is er sprake van onrechtmatige hinder? Wat staat er in de wet en wat zegt de rechter?

Meest gelezen artikelen

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Verlaging vennootschapsbelastingtarief, en nu?

PERSONEEL

Geen risico met overplaatsen werknemer naar zusterbedrijf

Kan een werknemer zonder problemen worden overgeplaatst van de ene BV naar een zuster-BV? Is zijn instemming vereist? Wat staat er in de wet en wat heeft de rechter hier nu over beslist? Meer...

SCHENKBELASTING

Hoezo na 24 jaar nog schenkbelasting verschuldigd?

Kan de fiscus na meer dan 20 jaar nog een aanslag opleggen voor de schenkbelasting? Wat als de begiftigde een overeenkomst heeft gesloten met de fiscus? Wat is er nu beslist door de hoogste rechter? Meer...

ONDERNEMERSAFTREK

Kleine omzet, recht op zelfstandigenaftrek?

BEDRIJFSOPVOLGING

Schuld aan mede-erfgenamen bij bedrijfsopvolging

Hoe zit het met de verdeling van een erfenis waarin een onderneming zit? Wie erft wat en tegen welke waarde? Hoe zit het fiscaal en juridisch? Wat kunt u met een meerwaardeclausule? Meer...
Geactualiseerd op: 22.05.2019

Meer van Indicator