Alle artikelen van de adviesbrief Tips & Advies Landbouw digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Landbouw by e-mail [?]

Top artikelen tipsenadvies-landbouw.nl by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

PERSONEEL

AVG en zieke werknemer, wat mag wel en wat niet?

Als uw werknemer zich ziek meldt, wilt u het liefst exact weten wat er aan de hand is. U moet immers aan uw re-integratieverplichtingen voldoen en het werk moet ‘gewoon’ doorgaan. Hoe zit het met de privacy? Wat mag u vragen?

Meest gelezen artikelen

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nieuwe tarieven vennootschapsbelasting

REKENING-COURANT

Tegengaan hoge dga-lening bij de BV

INKOMSTENBELASTING

Verondersteld rendement in box 3 verder verlaagd?

Zoals bekend, worden uw privéspaargeld en -beleggingen in box 3 belast. Daarbij wordt er uitgegaan van een forfaitair rendement. Er heerst onduidelijkheid over wat er de komende jaren met dit forfaitair rendement gaat gebeuren. Wat speelt er? Meer...

PACHT

Waarde van zonder pachtcontract verpachte grond

Er wordt in Nederland nogal wat grond zonder schriftelijke pachtovereenkomst verpacht, ook wel ‘grijze pacht’ genoemd. Is dat verstandig om te doen? En wat is voor de verpachtende particulier de waarde van die grond in box 3? Meer...

GEBOUW EN GROND

Stoppersregeling leidt tot hogere WOZ

Geactualiseerd op: 23.01.2020

Meer van Indicator