Artikeldatabank

Zoekresultaat: 70 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Arbeidscontract

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEEL

Is er sprake van een oproepcontract of niet?

PERSONEEL

Slapend dienstverband uit de droom halen ...

Ook wanneer een werknemer twee jaar ziek is geweest, zo heeft de Hoge Raad nu bepaald, kan een werkgever verplicht worden om het dienstverband in dat geval te beëindigen en een transitievergoeding te betalen. Wat betekent dit? Meer...

PROEFTIJD EN PROEFTIJDONTSLAG

De Wet arbeidsmarkt in balans en de proeftijd vanaf 2020

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Wat betekent dit voor het proeftijdontslag? Wat zijn dan de regels met betrekking tot die proeftijd? Meer...

PERSONEEL

Nieuw bij tijdelijke arbeidscontracten

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 wijzigen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten.Welke? Meer...

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS

Flexcontracten, nu al actie ondernemen voor 2020!

Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ is op 05.02.2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Als deze in de Eerste Kamer wordt aangenomen, is het verstandig nu al maatregelen te nemen. Wat speelt er en wat moet u doen? Meer...

PERSONEEL

Concurrentiebeding, ook bij contract bepaalde tijd?

Van oudsher werd er vaak standaard een concurrentiebeding en/of een relatiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Hoe zit dat nu, mag dat nog steeds en wanneer is het zinvol? Waar moet u op letten en wat kunt u ermee? Meer...

ARBEIDSCONTRACT

Wanneer een tijdelijk contract, maar voor langere tijd?

In de praktijk blijkt er veel verwarring te zijn als het gaat om tijdelijke arbeidscontracten. Waar moet u op letten bij een kortdurend contract voor bepaalde tijd of juist een langdurend contract voor bepaalde tijd? Meer...

ARBEIDSCONTRACT

“Mag ik een verlengd contract aanpassen?”

ARBEIDSVOORWAARDEN

Afwijken van horeca-cao, alleen naar boven ...

ARBEIDSOVEREENKOMST

Is een langdurig, maar tijdelijk contract mogelijk?

Stel, u wilt uw barchef graag aan uw restaurant binden voor vijf jaar. Moet u dan toch een contract voor onbepaalde tijd afsluiten? Of is het mogelijk om een langdurig contract voor bepaalde tijd af te sluiten? Waar moet u op letten? Meer...
Geactualiseerd op: 17.09.2020

Meer van Indicator