Artikeldatabank

Zoekresultaat: 67 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Arbeidscontract

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEEL

Nieuw bij tijdelijke arbeidscontracten

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 wijzigen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten.Welke? Meer...

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS

Flexcontracten, nu al actie ondernemen voor 2020!

Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ is op 05.02.2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Als deze in de Eerste Kamer wordt aangenomen, is het verstandig nu al maatregelen te nemen. Wat speelt er en wat moet u doen? Meer...

PERSONEEL

Concurrentiebeding, ook bij contract bepaalde tijd?

Van oudsher werd er vaak standaard een concurrentiebeding en/of een relatiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Hoe zit dat nu, mag dat nog steeds en wanneer is het zinvol? Waar moet u op letten en wat kunt u ermee? Meer...

ARBEIDSCONTRACT

Wanneer een tijdelijk contract, maar voor langere tijd?

In de praktijk blijkt er veel verwarring te zijn als het gaat om tijdelijke arbeidscontracten. Waar moet u op letten bij een kortdurend contract voor bepaalde tijd of juist een langdurend contract voor bepaalde tijd? Meer...

ARBEIDSCONTRACT

“Mag ik een verlengd contract aanpassen?”

ARBEIDSVOORWAARDEN

Afwijken van horeca-cao, alleen naar boven ...

ARBEIDSOVEREENKOMST

Is een langdurig, maar tijdelijk contract mogelijk?

Stel, u wilt uw barchef graag aan uw restaurant binden voor vijf jaar. Moet u dan toch een contract voor onbepaalde tijd afsluiten? Of is het mogelijk om een langdurig contract voor bepaalde tijd af te sluiten? Waar moet u op letten? Meer...

PERSONEEL

Minder gewerkt dan betaald in 2017?

PERSONEEL

Aanzeggen arbeidsovereenkomst, hoe werkt dat?

U was van plan het contract voor bepaalde tijd van uw kok te verlengen. Stel, u wilt hiervan nu afzien omdat de samenwerking niet prettig verloopt of omdat u de voorwaarden van de verlenging wenst te wijzigen. Wat is er dan mogelijk? Meer...

PERSONEEL

Proefdraaien zonder gedonder te zaaien?

Geactualiseerd op: 14.10.2019

Meer van Indicator