Artikeldatabank

Zoekresultaat: 54 artikel(s) gevonden in het thema: Horeca-cao - trefwoord: KHN

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEEL

Opname vakantiedagen, goedkeuren of afwijzen?

Veel werknemers gaan graag met vakantie net voordat het dure hoofdseizoen losbarst. Gunstig voor u, want dan heeft u ze het hardst nodig. Maar wat als men gebonden is aan schoolvakanties en dat uw drukste periode is? Meer...

ARBEIDSCONTRACT

Wanneer een tijdelijk contract, maar voor langere tijd?

In de praktijk blijkt er veel verwarring te zijn als het gaat om tijdelijke arbeidscontracten. Waar moet u op letten bij een kortdurend contract voor bepaalde tijd of juist een langdurend contract voor bepaalde tijd? Meer...

ARBEIDSCONTRACT

“Mag ik een verlengd contract aanpassen?”

PERSONEEL

Niet-gewerkte uren betalen?

Invalkrachten geven u veel flexibiliteit binnen uw horecabedrijf. Uitgangspunt hierbij is dat u alleen betaalt voor gewerkte uren. Maar is dat altijd het geval of zijn er toch uitzonderingen? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST

Is een langdurig, maar tijdelijk contract mogelijk?

Stel, u wilt uw barchef graag aan uw restaurant binden voor vijf jaar. Moet u dan toch een contract voor onbepaalde tijd afsluiten? Of is het mogelijk om een langdurig contract voor bepaalde tijd af te sluiten? Waar moet u op letten? Meer...

ARBOWET

Met de erkende RI&E Horeca minder kosten?

HORECA-CAO

Horeca-cao 2018 en 2019 eindelijk zwart-op-wit

HORECA-CAO

Nieuwe cao in horeca waarheid als een koe ...

CAO HORECA

Nog geen cao ... hoe nu met de nieuwe wetgeving?

De wet biedt de mogelijkheid om in een cao af te wijken van de wettelijke regels, óók van de nieuwe regels die sinds 1 januari en 1 juli 2015 (gaan) gelden. Hoe zit het dan nu de horeca-cao sinds april 2014 is afgelopen? Meer...

CAO HORECA

Welke regels gelden er tijdens de cao-loze periode?

Moet u wel of niet de loonsverhogings- en functioneringsgesprekbepalingen uit de cao in 2015 toepassen? En is er een onderscheid tussen werknemers die vóór 1 april 2014 of ná 1 april 2014 zijn aangenomen? Meer...
Geactualiseerd op: 16.08.2019

Meer van Indicator