Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Horeca-cao - trefwoord: CAO-loze periode

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ARBEIDSVOORWAARDEN

De soort hulpkracht bepaalt uw loonkosten

PERSONEEL

Ik moet mijn beste vriend verzorgen …

Uw kok verzorgt een goede vriend omdat hij ernstig ziek is. Mag uw kok kortdurend zorgverlof opnemen voor de verzorging van zijn vriend? En zo ja, weet u welke regels er gelden bij kortdurend zorgverlof? Meer...

CAO HORECA

Nog geen cao ... hoe nu met de nieuwe wetgeving?

De wet biedt de mogelijkheid om in een cao af te wijken van de wettelijke regels, óók van de nieuwe regels die sinds 1 januari en 1 juli 2015 (gaan) gelden. Hoe zit het dan nu de horeca-cao sinds april 2014 is afgelopen? Meer...

CAO HORECA

Welke regels gelden er tijdens de cao-loze periode?

Moet u wel of niet de loonsverhogings- en functioneringsgesprekbepalingen uit de cao in 2015 toepassen? En is er een onderscheid tussen werknemers die vóór 1 april 2014 of ná 1 april 2014 zijn aangenomen? Meer...

CAO (KHN)

Geen nieuwe cao … wat nu?

PERSONEEL

Heeft uw werknemer een contract voor bepaalde tijd?

Stel, uw werknemer heeft een vijfde contract voor bepaalde tijd en dit eindigt op 1 februari 2014. Wat gebeurt er als u dit contract stilzwijgend verlengt in 2014? En in het licht van een verlenging van de huidige cao? Meer...

PERSONEEL

Cao-loze periode! Hoe nu verder?

De horeca-cao (KHN) liep per 1 april 2012 af, zoals u weet. Wat betekent het feit dat de cao-onderhande­­lingen zijn vastgelopen voor nieuwe werk­­nemers? Meer...

PERSONEEL

Als ik maar op € 8,50 netto per uur uitkom …

CAO HORECA (KHN)

Cao afgelopen, proeftijd en contracten?

HORECA-CAO (KHN)

Wat als in maart 2012 de horeca-cao eindigt?

KHN en de bonden zijn stevig bezig met de onderhandelingen voor een nieuwe horeca-cao ter vervanging van de huidige die loopt tot en met 31 maart 2012. Wat als er vóór die tijd geen nieuwe is? Wat met nieuw personeel? Meer...
Geactualiseerd op: 01.07.2020

Meer van Indicator