Artikeldatabank

Zoekresultaat: 9 artikel(s) gevonden in het thema: Rechtsvorm - trefwoord: Vof

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

INKOMEN

Voordeligste manier van belonen partner?

Een horecaonderneming is vaak een familiebedrijf. Met name partners helpen vaak een handje mee, zeker in drukke tijden. Er zijn meerdere manieren om uw partner voor werk te belonen. Wat is in uw situatie de voordeligste methode? Meer...

VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Effect wijzigingen 2015 op de man-vrouwexploitatie

De fiscale wijzigingen die dit jaar zijn doorgevoerd, hebben ook effect als u samen met uw echtgenoot of partner uw horecabedrijf exploiteert in een man-vrouw-Vof. Wat betekent dit voor uw portemonnee? Kunt u hierop inspelen? Meer...

RECHTSVORM - VOF

Neem arbeidsbeloning op in de jaarrekening

Als uw partner regelmatig meewerkt in uw horecazaak, dan heeft u fiscaal gezien verschillende mogelijkheden om haar (of hem) te belonen. In dit artikel laten wij u zien dat een arbeidsbeloning een aantrekkelijke mogelijkheid is. Meer...

VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA

Geschorst in de Vof? Mooi niet ‘belastingaansprakelijk’!

Een collega richtte in 2007 met een medevennoot een vennootschap onder firma op. Al snel rees er een conflict. In 2008 werd hij door zijn medefirmant geschorst en op non-actief gezet. Wat met de belastingaansprakelijkheid? Wat is er beslist? Meer...

VOF - RECHTSVORM

Zorg voor een zakelijke winstverdeling in uw Vof!

De winstverdeling binnen een Vof moet zakelijk zijn. Zo niet, dan zal de belastinginspecteur deze corrigeren en belasting navorderen. Let er dus op dat uw winstverdeling in uw horeca-Vof klopt. Wat is daarbij van groot belang? Meer...

RECHTSVORM

Hoezo in de gaten houden wat de andere vennoot doet?

Als in de horeca-Vof-akte staat dat iedere vennoot bevoegd is om geheel zelf­standig namens de horeca-Vof te tekenen, welke risico’s loopt u dan? Waar moet u dan aan denken en wat heeft de rechter hier nu over gezegd? Meer...

BELASTINGEN

Samen alles eerlijk delen, maar ook de leiding …

Veel horecaondernemers runnen hun zaak samen met hun vrouw of partner. ­Fiscaal gezien is dat ‘samenwerken’ in een Vof of man-vrouwfirma voordelig. Waar moet u op letten om het ook fiscaal leuk te houden? Meer...

RECHT

Exit Vof en man-vrouwfirma: wat krijgen we nu?

De maatschap en de firma gaan verdwijnen. Daarvoor komen de OV (openbare vennootschap), de NOV (niet-openbare vennootschap) en de OVR (openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid) in de plaats. Wat speelt er? Meer...

RECHT

Afspraak is afspraak, toch?

Het sluiten van een maatschaps- of Vof-contract krijgt vaak te weinig aandacht, zeker als het om een samenwerking tussen familieleden gaat. Wat is wijsheid als bij het einde van de samenwerking de verhoudingen verstoord zijn? Meer...
Geactualiseerd op: 01.07.2020

Meer van Indicator