Recentste nummer

INVESTERINGEN

Warm water dankzij de zon en de fiscus

Zonneboilers en -collectoren zijn hot, ook in fiscaal opzicht. Als u hierin in 2018 zakelijk of privé wilt investeren, wat is dan fiscaal gezien de zonzijde hiervan?
Meer...

BRUTOWINSTMARGE

Winst uitdrukken in percentage van omzet of van inkoop?

Een abonnee kwam met de vraag wat gebruikelijk is bij het uitdrukken van de winstmarge: berekend vanuit de omzet of vanuit de inkoop. Wanneer gebruikt u welke methode?
Meer...

VERZEKERINGEN

Doe mij maar een advocaatje naar keuze ...

Het kan zomaar gebeuren dat u naar de rechter moet stappen met een geschil. Gelukkig heeft u een rechtsbijstandsverzekeraar! Moet u dan in zee met de jurist of advocaat van uw verzekeraar of mag u ook een andere kiezen? Hoe zit dat?
Meer...

AUTO VAN DE ZAAK

Auto naar privé halen, hoe gaat dat?

Soms is het goedkoper uw auto in privé te hebben dan op de zaak. Kunt u in die gevallen uw zakenauto dan naar privé brengen? Zo ja, hoe gaat dat? “Wat voor fiscale gevolgen heeft dat allemaal?”, vroeg een abonnee ons ...
Meer...

WET- EN REGELGEVING

Een datalek kan de beste overkomen ...

Als horecaondernemer heeft u veel gegevens van uw gasten. Er wordt met een creditcard betaald, u weet het huisadres en heeft wellicht zelfs een kopie van de creditcard. Hoe zit dat met de nieuwe regelgeving? Wat overkwam het Hilton?
Meer...

PERSONEELSVERBRUIK

Consumptie mag onbelast, maar belast wel uw winst

Dat uw personeel iets belastingvrij mag drinken tijdens werktijd, is niets nieuws. Maar dat het personeelsverbruik wel uw brutowinst(marge) verlaagt, wordt in de praktijk vaak over het hoofd gezien of geschat door de adviseur. Kan dat beter?
Meer...

LOKALE HEFFINGEN

Discriminatie bij afvalstoffenheffing?

Voor het verwerken van ons afval brengt de gemeente kosten in rekening. Binnenkort valt zo’n jaarnota weer bij u op de mat. Hierbij mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen diverse woonsituaties. Waar moet u op letten?
Meer...
Geactualiseerd op: 15.01.2018

Meer van Indicator