Recentste nummer

ECHTSCHEIDING

Drie adviezen bij schenking of erfenis

De Hoge Raad heeft een belangrijke beslissing genomen over hoe er bij echtscheiding rekening moet worden gehouden met door schenking verkregen vermogen.
Meer...

PERSONEEL

“Chef, ik mag ook weer niet te veel verdienen, dus ...”

Tijdens de vakantietijd willen er veel jongeren weer een zakcentje bijverdienen. Althans, zolang hun kinderbijslag of de studiefinanciering maar niet in gevaar komt. Het gaat om de kinderbijslag en de studiefinanciering, wat moet u weten?
Meer...

BV - DGA

Dga is werknemer, heeft deze dan ook recht op WW?

Als dga bent u voor de fiscus gewoon werknemer. Maar bent u dat ook voor de werknemersverzekeringen en heeft u dan ook recht op een WW-uitkering bij ontslag? Waar hangt dit van af en wat besliste de rechter hier onlangs over?
Meer...

PERSONEEL

“Jarige job, wij maken een miljonair van je ...”

Altijd weer een lastig punt, wat kunt u een jarige werknemer geven zonder dat de fiscus daarvan het grootste plezier heeft? Wat zegt de regeling voor voordelen buiten de dienstbetrekking over onbelaste cadeautjes? Mag een staatslot?
Meer...

OP-REKENING-VERTEER

Een niet-betalende gast, hoe kiest u een incassobureau?

U denkt er misschien liever niet over na, maar elk horecabedrijf maakt het wel eens mee, een gast die niet (alles) wil betalen. U wilt na alle pogingen een incassobureau inschakelen. Zo’n bureau moet u met zorg kiezen. Waar let u op?
Meer...

PERSONEEL EN DE WAB

Arbeidscontracten en de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ ...

Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) gaat per 1 januari 2020 in. Wat betekent dit dan voor contracten die onder de ‘nieuwe’ wetgeving vallen? Wat heeft de KHN horeca-cao voor invloed op deze regelgeving?
Meer...

AUTO VAN DE ZAAK

Auto naar privé overbrengen kan zomaar niet

Als u de auto zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u kiezen of u deze al dan niet op de balans zet. Die keuze heeft vergaande gevolgen en kunt u niet zomaar wijzigen, zo besliste de rechter onlangs. Waar moet u dan op letten?
Meer...
Geactualiseerd op: 16.08.2019

Meer van Indicator