Recentste nummer

Erfrecht

Erfgenaam erft niet

Een benoeming tot erfgenaam in een testament heeft niet altijd tot gevolg dat die persoon ook erft. Wat als na het passeren van het testament de omstandigheden wijzigen?
Meer...

schenkingen

Gift voor goed doel, hoe met leuke inkomstenbelastingaftrek?

Hoe bewaakt u dat giften aan goede doelen ook fiscaal aftrekbaar zijn? Welke extra leuke mogelijkheden heeft uw cliënt? Wat moet u regelen voor uw cliënt om fiscaal voordeel te behalen via een periodieke gift? Hoe is een Fonds op Naam extra aantrekkelijk?
Meer...

Schenken

Schenken voor de eigen woning, overgangsrecht

Al jaren kent de schenkbelasting een vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Door wijzigingen in de vrijstelling is er ook overgangsrecht van toepassing. In 2019 verandert dat. Het kan aantrekkelijk zijn om in 2018 nog snel een schenking te doen.
Meer...

Volmacht

Elke ondernemer een levenstestament!

Een levenstestament is iets anders dan een ‘gewoon’ testament. Een testament treedt in werking nadat iemand is overleden. Een levenstestament doet dat bij leven. Wat is het nut van een levenstestament, wat kan erin geregeld worden?
Meer...

alimentatie

Geen aftrekbare alimentatie door ontbreken formele afspraak

Het belang van een goed echtscheidingsconvenant is groot. Toch ontbreekt het hier in de praktijk nogal eens aan. Met vervelende gevolgen voor onder andere de hypotheekrenteaftrek, zo bleek in een recent arrest.
Meer...

Schenkbelasting

Ongewilde bevoordeling is geen schenking

In het algemeen zal een verkoopbedrag dat lager is dan de waarde door de fiscus als een schenking worden gezien waarover belasting moet worden betaald. Wat nu als iemand door geldgebrek snel geld nodig heeft? Wat vindt de rechter?
Meer...

Oudedagsvoorziening

De dga en financiële pensioenplanning 2019

Pensioen in eigen beheer is geen optie meer sinds medio 2017. Hoe nu de dga ‘te plannen’ in 2019? Het opgebouwde dga-pensioen omzetten in een oudedagsverplichting? Kan afkopen nog een optie zijn? Wat is er nu interessant om voor uw cliënt te regelen?
Meer...

oudedagsvoorziening

Het pensioenoverleg geklapt, is dat erg?

Het kabinet wil het pensioenstelsel hervormen. Deze wens bestaat al langer, het kabinet wil graag werk maken van een grootscheepse stelselhervorming. Dat is tot nu toe dus niet gelukt. We geven u een overzicht van de stand van zaken.
Meer...

Vaststellingsovereenkomst

Geen erfgenaam, toch erfbelasting betalen?

Geactualiseerd op: 16.01.2019

Meer van Indicator