Recentste nummer

HYPOTHEEK

Aflossingsvrije hypotheek, wat nu?

Op de aflossingsvrije hypotheek wordt niet afgelost, er wordt alleen rente betaald. Maar ook een aflossingsvrije hypotheek moet ooit worden afgelost. Wat moet u weten?
Meer...

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Vergoedingsrechten binnen het huwelijk

Een vergoedingsrecht ontstaat als iemand uit persoonlijk vermogen iets voldoet voor een ander, zonder dat dit uit vrijgevigheid is. Dit artikel gaat in op de vergoedingsrechten die tussen huwelijkspartners of geregistreerde partners kunnen ontstaan.
Meer...

SPAREN EN BELEGGEN

Houd rekening met inflatie

Inflatie is lang niet van belang geweest. Er was zelfs redelijk recentelijk nog sprake van de angst voor deflatie, een aanhoudende prijsdaling. Maar inflatie is terug van weggeweest en is weer iets om rekening mee te houden.
Meer...

ERFRECHT

Verdeling van de erfenis, wat is de waarde van de woning?

Als bij de verdeling van de erfenis de woning wordt toegedeeld aan een erfgenaam die al in het huis woont, welke waarde geldt er dan? Moet die erfgenaam huur betalen aan de gezamenlijke erfgenamen? Welke eisen gelden er?
Meer...

NALATENSCHAPSAFWIKKELING

Wat moet u nu weten over aansprakelijkheid als executeur?

De Rechtbank Rotterdam heeft nu recentelijk beslist dat decharge als voorwaarde voor afgifte van de erfenis niet is toegestaan. Wat speelde er over een adviseur die tot executeur was benoemd? Wat moet u nu als executeur weten over privéaansprakelijkheid?
Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Wanneer inkoop van eigen BV-aandelen als prima oplossing?

Wat kunt u met inkoop van aandelen door een BV voor uw cliënt? Hoe moet u dat regelen? Hoe zit het met de stem- en winstrechten van deze aandelen? Wat is goed om te bewaken?
Meer...

HOLDINGSTRUCTUUR

Holdingstructuur door aandelenfusie biedt vele voordelen

Hoe kunt u regelen dat een aandelenfusie fiscaal voordelig is en het risico van aansprakelijkheid beperkt? Welke procedure moet u daarvoor volgen? Wat is het fiscale voordeel? Hoe wordt daardoor de aansprakelijkheid beperkt?
Meer...

ECHTSCHEIDING

Hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

Een van de grootste pijnpunten in een echtscheiding is vaak de eigen woning. Wie blijft er in het huis wonen? Kan diegene de hypotheeklasten betalen? Hoe zit het dan met de aftrek van hypotheekrente? Wie heeft er recht op en voor welk deel?
Meer...

ERFRECHT

Rechter zegt: “Bedrijfspand uit de erfenis mag worden verkocht!”

Als erfgenamen het niet eens kunnen worden over de waarde van een (bedrijfs)pand, wat is er dan nog mogelijk? Wat kan men als vereffenaar? Mag de vereffenaar het pand zomaar verkopen? Wat heeft de rechtbank nu beslist?
Meer...
Geactualiseerd op: 25.04.2019

Meer van Indicator