Recentste nummer

Belastingen

Cliënt in BV of terug naar eenmanszaak?

Per 2020 komen er nieuwe belastingtarieven. Is het voor uw cliënt dan nog fiscaal voordelig om in de BV-vorm te blijven ondernemen? Moet u iets anders regelen?
Meer...

erfrecht

Een negatieve nalatenschap accepteert u toch niet?

Waarom zou u een nalatenschap aanvaarden die negatief is? In dit artikel behandelen wij een tweetal situaties die aantonen dat het antwoord op deze vraag niet standaard te geven is.
Meer...

Testament

Stappenplan wilsbekwaamheid gevolgd?

Hoe moet de notaris de wilsbekwaamheid vaststellen? Wat wordt er bedoeld met het stappenplan? Wat als er een eigen kantoorprotocol is? Wat heeft de rechter recentelijk beslist in een zaak die hierover speelde? Hoe houdt u nu een vinger aan de pols?
Meer...

Belastingen

De zakelijke fiets vanaf 2020 ook voor de dga

Per 2020 gaat de nieuwe regeling van de fiets van de zaak in. Over een ter beschikking gestelde fiets betaalt uw cliënt die werknemer (dus dit geldt ook voor de dga in dienst van de BV) 7% van de consumentenadviesprijs aan forfaitaire bijtelling. Hoe werkt dat?
Meer...

TEstament

Testament is duidelijk, geen ruimte voor andere uitleg!

Als een onvoorwaardelijke vordering als legaat wordt verkregen, is dan de schuldigerkenning door de schuldenaar vereist? Is er dan sprake van een last? Welke gevolgen heeft dat voor de erfbelasting? Wat zegt de rechter?
Meer...

Echtscheiding

Hoe waarde onderneming verrekenen bij echtscheiding?

Wat als er een finaal verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden staat? Hoe wordt het ondernemingsvermogen gewaardeerd? Wat als de ex-echtgenoten het daar niet over eens zijn? Wat heeft de rechter hier nu over beslist? Wat nu dus goed regelen en bewaken?
Meer...

Erfbelasting

De werking van een verpanding of een partnerclausule

Veel mensen hebben een hypotheek met een daaraan gekoppelde levensverzekering, die op een bepaalde datum een kapitaal uitkeert waarmee de hypotheek, al dan niet gedeeltelijk, wordt afgelost. Het maakt verschil hoe dit is geregeld.
Meer...

Pensioen

Oudedagsverplichting en overlijden, wat regelen en bewaken?

Hoe zit het nu met de omzetting van de oudedagsverplichting (ODV) en dan met name de fiscale en juridische gevolgen in geval van overlijden? Wat kunt u nu regelen en wat moet u nu bewaken voor uw cliënten?
Meer...
Geactualiseerd op: 20.01.2020

Meer van Indicator