Recentste nummer

FINANCIËLE PLANNING

Appartement voor studerend kind?

Hoe kan het voor uw cliënt die een (studerend) kind heeft aantrekkelijk zijn om zijn spaargeld te investeren in een koopappartement en het kind dan huurder te maken?
Meer...

Bedrijfsopvolging

De BOF en de actieve onderneming, schijn bedriegt!

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) is enkel toepasbaar bij een actieve onderneming. Dat er vele mogelijkheden zijn om een actieve onderneming op te zetten, blijkt uit recente rechtspraak. Daaruit blijkt echter ook dat de mogelijkheden niet onbeperkt zijn.
Meer...

Bedrijfsoverdracht

Dubbel pret met goed doorrekende bedrijfsoverdracht

Veel ondernemers beschouwen hun bedrijf als hun pensioen. Na een half leven van hard werken en investeren in tijd en geld, is een bedrijf meestal in waarde gegroeid. Maar wat als de waarde te hoog is voor de opvolger? Heeft u die waarde dan ook nodig?
Meer...

(On)zakelijke lening

Toename rekening-courant is geen nieuwe lening

Zijn de jaarlijkse toenamen aan een rekening-courantschuld onderdeel van de oorspronkelijke schuld? Of zijn zij aan te merken als nieuwe schulden, die opnieuw op hun zakelijkheid getoetst moeten worden? Wat zei de rechter hier onlangs over?
Meer...

Testament

Testament wegens wilsonbekwaamheid ongeldig?

Kan een testament vanwege wilsonbekwaamheid ongeldig zijn? Wie moet daarvoor wat bewijzen? Wat als de notaris zorgvuldig te werk is gegaan? Wat speelde er bij de rechter? Hoezo werd een gelegd beslag opgeheven en visten de goede doelen achter het net?
Meer...

AVG

Cliënt vraagt inzage in persoonsgegevens, een goed protocol

Het wordt u als adviseur op grond van de AVG niet makkelijk gemaakt. Op grond van de AVG kan een cliënt inzage vragen in zijn persoonsgegevens en een kopie van deze gegevens verlangen. Hoe pakt u dat aan volgens goed protocol en met het minste gedoe?
Meer...

Erfrecht

Wettelijke verdeling ongedaan maken, wanneer een goed idee?

Hoezo kan de wettelijke verdeling soms verkeerd uitpakken voor uw cliënt? Hoe kan dat worden voorkomen? Welke strikte termijn geldt daarvoor die u moet bewaken voor uw cliënt? Wat is goed om te regelen?
Meer...

Erfrecht

Erfenis alsnog beneficiair aanvaarden?

Wat als een erfgenaam wordt geconfronteerd met een belastingschuld door een foute aangifte van de belastingadviseur? Kan de fiscus die belastingschuld opeisen bij de erfgenaam? Is alsnog beneficiair aanvaarden dan mogelijk? Wat is nu hierover beslist?
Meer...

Lijfrente

Lijfrente en revisierente, dossier van welke cliënt checken?

Als een lijfrente wordt afgekocht in plaats van in termijnen uitgekeerd, rekent de fiscus 20% revisierente extra. Een belastingplichtige zag hierdoor haar rendement verloren gaan. Wat heeft de rechter nu hierover beslist? Wat moet u bewaken en wat kunt u regelen?
Meer...

aandelen

Nieuwe wet aandelen aan toonder gaat al per 1 juli a.s. in

Om misbruikrisico’s te beperken, is er een nieuwe wet aangenomen die reeds op 1 juli 2019 ingaat. Papieren aandelen aan toonder voor niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen worden afgeschaft. Wat moet u nu hierover weten?
Meer...
Geactualiseerd op: 16.08.2019

Meer van Indicator