Artikeldatabank

Zoekresultaat: 143 artikel(s) gevonden in het thema: Privé - trefwoord: Aftrekposten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AFTREK STUDIEKOSTEN

Aftrek studiekosten ook nog in 2020?

De aftrek van studiekosten blijft blijkbaar voor het kabinet een heikel punt. Nu is de voorgenomen afschaf van die aftrek per 1 januari 2020 wederom uitgesteld. Daarom een update. Hoe zit dat in 2019 en hoe vanaf 2020? Meer...

INKOMSTENBELASTING

Uw gift via de zaak doen of toch maar privé?

Als u zich van uw goede kant laat zien en een gift doet, wilt u dat daar natuurlijk ook fiscaal gezien het beste mee gebeurt. Maar wat is dan wijsheid? Doet u de gift vanuit uw onderneming of kunt u deze toch beter privé doen? Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

Maximaal voordeel scholingskosten

Scholingskosten kunt u als persoonsgebonden aftrek opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Het is echter ook mogelijk dergelijke kosten op te voeren in uw onderneming. Hoe zit dat? Welke optie levert het beste fiscale resultaat op? Meer...

INKOMSTENBELASTING

Vlaktaks, tweeschijventarief, snapt u het nog?

Een abonnee zag door de bomen het bos niet meer en meldde zich bij onze redactie. Hij wilde gewoon weten hoe het nu gesteld is met de veranderde belastingtarieven vanaf 2019 en daarna. We zetten het eens op een rijtje. Meer...

LIJFRENTEPREMIE

Minder premie Zvw door lijfrente

Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan over de aftrek van de lijfrentepremies voor de te betalen premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Hoe zit dat? Wanneer speelt dit? Meer...

LENING U/G

Lenen aan een ondernemend kind

Wie geld uitleent aan het bedrijf van een kind, zal bij onverhoopte afwaardering van die vordering snel in discussie met de fiscus komen. Wat is wijsheid? Meer...

AFTREK ZORGKOSTEN

Reiskosten ziekenbezoek aftrekbaar

Stel, u bezoekt regelmatig een zieke of invalide. Dit doet u met de auto van de zaak of met uw privéauto. Wist u dat u deze kosten kunt aftrekken, dus buiten uw eigen zorgkosten? Hoe werkt dat? Meer...

AFTREK ZORGKOSTEN

Welke zorgkosten zijn in 2018 aftrekbaar?

AFTREKBARE KOSTEN

Wanneer zijn verhuiskosten zakelijk?

Wanneer een ondernemer vanuit zakelijk oogpunt gaat verhuizen, kan hij de kosten ten laste van de winst brengen. Een werknemer kan daarentegen een belastingvrije vergoeding krijgen. Maar wanneer is een verhuizing zakelijk? Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

Potje golfen op kosten van de zaak?

Zakelijke kosten zijn in beginsel aftrekbaar, ook als u er als ondernemer privé voordeel van heeft. Maar waar ligt de grens? En wie beslist er eigenlijk of er wel voldoende zakelijke motieven zijn om de kosten op de zaak te zetten? Meer...
Geactualiseerd op: 23.08.2019

Meer van Indicator