Artikeldatabank

Zoekresultaat: 31 artikel(s) gevonden in het thema: Onroerende zaken - trefwoord: Privéwoning

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

WOON-BEDRIJFSPAND

Woon-bedrijfspand wel of niet op de balans?

Bedrijfsmiddelen die u zowel privé als zakelijk gebruikt, behoren tot het zogenaamde keuzevermogen. Die keuze heeft met name bij panden vergaande fiscale gevolgen. Maar wat is de beste keuze en waar hangt dit van af? Meer...

VERMOGENSETIKETTERING

Zeer luxe woning ondernemingsvermogen?

Als u uw woning zowel zakelijk als privé gebruikt, kunt u in beginsel kiezen of u deze als privévermogen aanmerkt of als ondernemingsvermogen. Maar geldt dit ook voor zeer luxe woningen? Wat is daarbij volgens de rechter van belang? Meer...

HYPOTHEEKRENTEAFTREK

Wanneer dubbele aftrek hypotheekrente mogelijk?

U kunt in beginsel maar van één woning de hypotheekrente aftrekken. Alleen in bijzondere situaties kunt u tijdelijk de hypotheekrente van twee woningen in aftrek brengen. Wanneer is dat en onder welke voorwaarden? Meer...

ONROEREND GOED

Afschaffing monumentenaftrek uitgesteld

TOESLAGEN

Komt u in aanmerking voor huurtoeslag?

Als u, gezien uw inkomen en vermogen ‘te veel’ huur voor uw woning betaalt, komt u wellicht in aanmerking voor huurtoeslag. In dit artikel vindt u de belangrijkste voorwaarden. Kunt u voor het jaar 2016 eigenlijk nog huurtoeslag aanvragen? Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

Einde aftrek werkruimte in huurwoning

Indien u als ondernemer werkt vanuit uw huurwoning, dan kunt u aanspraak maken op een extra kostenaftrek. Deze gaat echter verdwijnen. Hoe zit dat? Meer...

JAARREKENING

Uw privéwoning op de balans van uw bedrijf?

Soms is het voordeliger om uw woning als ondernemingsvermogen aan te merken. Maar kan dat wel, of zijn hier voorwaarden aan verbonden? Wat is daarbij van belang en wat besliste de rechter daarover onlangs? Meer...

HUUR WERKRUIMTE

Advocaat-generaal: huurrecht op de balans

BTW

Lage btw verbouwing woning, einde in zicht

JAARREKENING

Verplicht privévermogen? Wie stelt, bewijst

Fiscaal is het van groot belang of een bepaald goed tot het ondernemings- dan wel tot het privévermogen behoort. De Hoge Raad heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over de etikettering van een bovenwoning. Meer...
Geactualiseerd op: 23.08.2019

Meer van Indicator