Artikeldatabank

Zoekresultaat: 32 artikel(s) gevonden in het thema: Onroerende zaken - trefwoord: Bedrijfspand

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

WOON-BEDRIJFSPAND

Woon-bedrijfspand wel of niet op de balans?

Bedrijfsmiddelen die u zowel privé als zakelijk gebruikt, behoren tot het zogenaamde keuzevermogen. Die keuze heeft met name bij panden vergaande fiscale gevolgen. Maar wat is de beste keuze en waar hangt dit van af? Meer...

BTW

Meer btw terug bij zonnepanelen woon-bedrijfspand?

Als u zonnepanelen op uw woon-bedrijfspand plaatst, kunt u bij zakelijk gebruik de btw terugkrijgen. Maar krijgt u ook extra btw terug omdat u een groter deel van uw pand zakelijk gebruikt? Wat vond de rechter hiervan? Meer...

ONROEREND GOED

Afschaffing monumentenaftrek uitgesteld

ONROERENDE ZAKEN

Aftrek onderhoudskosten rijksmonument vervalt

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat de aftrek van onderhoudskosten voor een rijksmonument met ingang van 1 januari 2017 komt te vervallen. Het is dus zaak om nog dit jaar te profiteren van de aftrekmogelijkheid. Hoe pakt u dit aan? Meer...

JAARREKENING

Verplicht privévermogen? Wie stelt, bewijst

Fiscaal is het van groot belang of een bepaald goed tot het ondernemings- dan wel tot het privévermogen behoort. De Hoge Raad heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over de etikettering van een bovenwoning. Meer...

FISCALE WINST

Snelle winst op doorverkoop pand belastingvrij?

U koopt privé een pandje en binnen korte tijd verkoopt u het weer met een flinke winst. Met snelle winsten op vastgoed is het fiscaal altijd even oppassen, want de fiscus pikt graag een graantje mee. Hoe lukt hem dat niet altijd? Meer...

INKOMSTENBELASTING

Snelle buitenkans bij vastgoed, fiscus deelt graag mee!

Als er in korte tijd voordelen worden behaald met de aan- en verkoop van vastgoed, kijkt de fiscus mee. Belastingheffing over resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 tegen een maximumtarief van 52%, ligt dan op de loer. Meer...

BEDRIJFSKOSTENAFTREK

Waarop letten als u de rente opnieuw vastzet?

Als eigenaar van een woning of een bedrijfspand heeft u er regelmatig mee te maken: het verlengen van uw hypotheekrentetermijn. Waar moet u rekening mee houden als u binnenkort uw hypotheekrente (opnieuw) moet vastzetten? Meer...

AFTREKPOST

Woning met kantoorruimte en hypotheekrenteaftrek

De mogelijkheden tot aftrek van hypotheekrente van de eigen woning zijn de laat-ste jaren steeds verder beperkt. Voor een woning die tot het ondernemingsvermogen gerekend wordt, gelden die beperkingen niet. Hoe zit dat? Meer...

BELASTINGDIENST

Gezamenlijke digitale taxatie

Geactualiseerd op: 23.08.2019

Meer van Indicator