Artikeldatabank

Zoekresultaat: 34 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Btw-correcties

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW-AANGIFTE - AUTO

Ook btw over privébijtelling valt onder autokosten!

VOORBELASTING (BTW)

Btw op privégebruik, nu wel of niet aftrekbaar?

De btw op privéaankopen is in beginsel niet aftrekbaar. Maar hoe zit het met privéaankopen voor uw personeel? En is niet-aftrekbare btw wel aftrekbaar van de winst? Wat is daarbij bepalend? Wij doken in deze lezersvragen. Meer...

BTW

Let op btw niet-betaalde facturen

Als blijkt dat u een factuur niet gaat betalen, dan wel als blijkt dat u een factuur na verloop van een jaar nog niet heeft betaald, dan moet u de btw op deze factuur terugbetalen aan de Belastingdienst. Hoe zit dit precies? Meer...

BTW

Denk aan uw suppletieaangifte

Als bij het opstellen van uw jaarstukken blijkt dat u over 2017 te weinig (of te veel) btw heeft aangegeven, dan bent u verplicht om een suppletieaangifte in te dienen. Waar moet u bij deze suppletie rekening mee houden? Meer...

BTW

Eindelijk btw oninbare factuur cashen?

U gaat binnenkort de laatste btw-aangifte 2017 indienen. Nu kunt u eindelijk die btw van die slecht betalende klanten terugvragen, of (nog) niet? Meer...

BTW 2016

Suppletie btw vóór 1 april, geen belastingrente

BELASTINGEN

Privécorrecties, houd het redelijk

Jaarlijks worstelt uw boekhouder of adviseur met bedrijfsaankopen of bedrijfskosten waaraan ook een privévoordeel kleeft. Hoe is dat praktisch op te lossen? Meer...

BTW - FACTUUR

Wel of niet crediteren?

Er ontstaat vaak discussie over de wijze waarop de btw op een onbetaald gebleven factuur moet worden teruggevraagd, in de reguliere btw-aangifte of via een afzonderlijk verzoek. In dit artikel de juiste verwerking nog eens op een rijtje. Meer...

BTW

Ontevreden klant betaalt niet, hoe nu verder met de btw?

Een abonnee vroeg wat te doen als een klant niet wil betalen. Hoe moet dan worden omgegaan met de btw? Kan deze gewoon direct worden verrekend of moet hiervoor een apart verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend? Meer...

BTW

Btw terugvragen als uw afnemer niet betaalt

Als ondernemer bent u verplicht de btw op de door u uitgereikte facturen aan de fiscus af te dragen. Als uw afnemer de factuur niet betaalt, kunt u deze btw terugvragen. Dit wordt in de praktijk echter nogal eens vergeten. Hoe werkt dat? Meer...
Geactualiseerd op: 12.12.2018

Meer van Indicator