Recentste nummer

PERSONEEL

Met vakantiekrachten aan de slag?

Ook menig kleine werkgever schakelt in de vakantietijd scholieren en studenten in. Wist u dat u het deze jongeren fiscaal wat makkelijker kunt maken? Hoe dan?
Meer...

AUTO VAN DE ZAAK

Met de auto op vakantie zonder bijtelling

Als u uw auto van de zaak alleen zakelijk gebruikt, krijgt u geen bijtelling voor het privégebruik. U kunt de auto dan echter niet voor de vakantie gebruiken. Kan het huren van een auto dan uitkomst bieden? Waar moet u dan op letten?
Meer...

BTW

Let op onterecht niet-verlegde btw

In bepaalde gevallen wordt de afdracht van btw op basis van de verleggingsregeling niet gedaan door de ondernemer die de prestatie verricht, maar door de afnemer. Maar wat als uw leverancier vergeet deze regeling juist toe te passen?
Meer...

AFTREK STUDIEKOSTEN

Aftrek studiekosten ook nog in 2020?

De aftrek van studiekosten blijft blijkbaar voor het kabinet een heikel punt. Nu is de voorgenomen afschaf van die aftrek per 1 januari 2020 wederom uitgesteld. Daarom een update. Hoe zit dat in 2019 en hoe vanaf 2020?
Meer...

INVESTERINGSAFTREK

Rechter corrigeert fiscus bij investeringsaftrek maatschap

Ook de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) blijft de fiscale gemoederen bezighouden. De rechter heeft namelijk onlangs de fiscus tot de orde moeten roepen inzake hun berekeningen. Wat speelde er deze keer?
Meer...

PERSONEEL

Is afkoopsom leaseauto werknemer voor hem aftrekbaar?

Als een werknemer met een leaseauto van de zaak uw bedrijf verlaat, gaat dit vaak gepaard met een afkoopsom voor het leasecontract. Maar is die afkoopsom voor de werknemer ook aftrekbaar en zo ja, onder welke voorwaarden?
Meer...

ENERGIEBELASTING

Wijziging salderingsregeling zonne-energie

De huidige salderingsregeling voor opgewekte zonne-energie wordt gewijzigd. Wat betekent dit voor eigenaren van zonnepanelen en voor degenen die nog zonnepanelen willen aanschaffen? Blijven zonnepanelen nog wel aantrekkelijk?
Meer...

PRIVACYWETGEVING

Nieuwe hulp bij privacywet

Geactualiseerd op: 23.08.2019

Meer van Indicator