Artikeldatabank

Zoekresultaat: 63 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Burenrecht

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHT VAN DE BOUW

Bouwen op erfgrens, hoe gaat dat nu goed?

Sommige werkzaamheden op of nabij de erfgrens met de buren kunt u slechts uitvoeren vanaf de grond van die buren. Waar krijgt u mee te maken? Hoe beperkt u nu zo veel mogelijk risico’s en een mogelijke aansprakelijkstelling? Meer...

BURENRECHT

Recht van overpad bij bedrijfswoning blijft in stand!

Als de perceelsgrens anders loopt dan wordt geacht, vervalt dan de erfdienstbaarheid voor een recht van overpad? Wat als er wellicht andere mogelijkheden zijn om het heersende erf te bereiken? Wat speelde er bij een bedrijfswoning? Meer...

BURENRECHT

Geen hinder, overkapping hoeft niet te worden verwijderd!

Als de buurman hinder ondervindt van een overkapping, moet deze dan worden afgebroken? Waar is dat van afhankelijk? Welke factoren spelen er mee? Wat heeft de rechter hier nu over beslist? Meer...

BURENRECHT

Bestemming gewijzigd, erfdienstbaarheid gehandhaafd?

Als er een ‘recht van weg’ is gevestigd voor een pand waarvan de bestemming wordt gewijzigd, vervalt dan het recht? Moet er met de bouwplannen rekening worden gehouden met de erfdienstbaarheid? Wat is goed om te weten? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Zonder duidelijk plan geen beroep op steigerrecht!

Met het steigerrecht moet de eigenaar van een perceel dulden dat er gebruik wordt gemaakt van zijn grond, als dat voor de uitvoering van werk aan het pand van de buurman noodzakelijk is. Is dat altijd het geval? Welke eisen mag hij stellen? Meer...

BURENRECHT

Buurman moet beroep op steigerrecht toestaan!

Wat wordt er bedoeld met het ‘steigerrecht’? Moet de buurman dat altijd toestaan of kan hij dat tegenhouden? Welke voorwaarden gelden daarvoor? Wat heeft de rechter hier nu recentelijk over beslist bij de bouw van een nieuwe woning? Meer...

RECHT

Rechter zegt: “Boom moet worden verwijderd!”

Als de vordering tot verwijdering van een boom is verjaard, kan er dan nog actie worden ondernomen? Wat moet er worden bewezen? Wat speelde er bij de rechter over een hoge boom die zorgde voor schade en overlast? Wat is er nu beslist? Meer...

GEBOUW EN GROND

Bij recht van overpad is auto’s parkeren niet toegestaan!

Als er een recht van overpad is gevestigd, mag de eigenaar dan ook gebruikmaken van de grond? Mag hij daar auto’s parkeren en goederen opslaan? Wat zegt de rechter? Wat is belangrijk om te weten en te doen. Hoe staat u nu sterk? Meer...

BURENRECHT

Nieuwe buurman moet rekening houden met beplanting!

Als een nieuwe buurman stelt dat er sprake is van onrechtmatige hinder, moet beplanting dan worden verwijderd of teruggesnoeid? Wat speelde er laatst bij de rechter over klachten over zomereiken en een beukenhaag? Wat is raadzaam? Meer...

BURENRECHT

Noodweg is alleen voor noodgevallen!

Wanneer kan uw buurman (geen) noodweg over uw grond eisen? Wat als zijn perceel via de andere kant wel bereikbaar is? Wat staat er in de wet en wat zegt de rechter? Meer...
Geactualiseerd op: 21.03.2019

Meer van Indicator