Artikeldatabank

Zoekresultaat: 66 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Burenrecht

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BURENRECHT

Moet overbouw worden afgebroken?

Wat betekent ‘overbouw’? Moet de eigenaar van de grond dat toestaan? Wat kan daartegen worden ondernomen? Wat als er sprake is van grove schuld? Wat speelde hier recentelijk over in de praktijk en wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

BURENRECHT

Ondanks omgevingsvergunning uitbouw afbreken!

Als er een omgevingsvergunning is verleend, is de vergunninghouder dan altijd gevrijwaard voor aansprakelijkheid voor onrechtmatige hinder? Wat heeft de rechter hier nu recentelijk over beslist? Meer...

RECHT

Rechter zegt: “Dakterras met schutting mag blijven!”

Als een dakterras wordt aangelegd binnen twee meter van de erfgrens, is dat dan altijd in strijd met de wet of hangt dat af van het gebruik van het terras? Wat heeft de rechter nu recentelijk beslist over de aanleg van een nieuw dakterras? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Bouwen op erfgrens, hoe gaat dat nu goed?

Sommige werkzaamheden op of nabij de erfgrens met de buren kunt u slechts uitvoeren vanaf de grond van die buren. Waar krijgt u mee te maken? Hoe beperkt u nu zo veel mogelijk risico’s en een mogelijke aansprakelijkstelling? Meer...

BURENRECHT

Recht van overpad bij bedrijfswoning blijft in stand!

Als de perceelsgrens anders loopt dan wordt geacht, vervalt dan de erfdienstbaarheid voor een recht van overpad? Wat als er wellicht andere mogelijkheden zijn om het heersende erf te bereiken? Wat speelde er bij een bedrijfswoning? Meer...

BURENRECHT

Geen hinder, overkapping hoeft niet te worden verwijderd!

Als de buurman hinder ondervindt van een overkapping, moet deze dan worden afgebroken? Waar is dat van afhankelijk? Welke factoren spelen er mee? Wat heeft de rechter hier nu over beslist? Meer...

BURENRECHT

Bestemming gewijzigd, erfdienstbaarheid gehandhaafd?

Als er een ‘recht van weg’ is gevestigd voor een pand waarvan de bestemming wordt gewijzigd, vervalt dan het recht? Moet er met de bouwplannen rekening worden gehouden met de erfdienstbaarheid? Wat is goed om te weten? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Zonder duidelijk plan geen beroep op steigerrecht!

Met het steigerrecht moet de eigenaar van een perceel dulden dat er gebruik wordt gemaakt van zijn grond, als dat voor de uitvoering van werk aan het pand van de buurman noodzakelijk is. Is dat altijd het geval? Welke eisen mag hij stellen? Meer...

BURENRECHT

Buurman moet beroep op steigerrecht toestaan!

Wat wordt er bedoeld met het ‘steigerrecht’? Moet de buurman dat altijd toestaan of kan hij dat tegenhouden? Welke voorwaarden gelden daarvoor? Wat heeft de rechter hier nu recentelijk over beslist bij de bouw van een nieuwe woning? Meer...

RECHT

Rechter zegt: “Boom moet worden verwijderd!”

Als de vordering tot verwijdering van een boom is verjaard, kan er dan nog actie worden ondernomen? Wat moet er worden bewezen? Wat speelde er bij de rechter over een hoge boom die zorgde voor schade en overlast? Wat is er nu beslist? Meer...
Geactualiseerd op: 23.08.2019

Meer van Indicator