Artikeldatabank

Zoekresultaat: 69 artikel(s) gevonden in het thema: Recht - trefwoord: Burenrecht

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BURENRECHT

Rechter zegt: “Coniferen eruit en scheidsmuur bouwen!”

Wat wordt er bedoeld met een scheidsmuur? Kunt u van de buurman eisen dat deze wordt gebouwd? Wie is er eigenaar en wie draagt de kosten? Wat is goed om te weten? Wat kunt u van uw buurman eisen? Meer...

BURENRECHT

Geen ruimte voor fietsen en containers in de steeg?

Als de buurman een persoonlijk recht heeft voor het gebruik van uw grond, mag hij daar dan zomaar allerlei objecten plaatsen? Is inbreuk op het eigendomsrecht toegestaan? Welke voorwaarden gelden daarvoor? Wat zegt de rechter? Meer...

BURENRECHT

Balkon ouder dan 20 jaar, nu wel of niet afbreken?

Op welke afstand van de perceelsgrens mag er een balkon worden geplaatst? Wat als het balkon al langer dan 20 jaar aanwezig is? Wat schrijft de wet voor? Wat heeft de rechter hierover beslist in een actuele burenrechtszaak? Meer...

BURENRECHT

Moet overbouw worden afgebroken?

Wat betekent ‘overbouw’? Moet de eigenaar van de grond dat toestaan? Wat kan daartegen worden ondernomen? Wat als er sprake is van grove schuld? Wat speelde hier recentelijk over in de praktijk en wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

BURENRECHT

Ondanks omgevingsvergunning uitbouw afbreken!

Als er een omgevingsvergunning is verleend, is de vergunninghouder dan altijd gevrijwaard voor aansprakelijkheid voor onrechtmatige hinder? Wat heeft de rechter hier nu recentelijk over beslist? Meer...

RECHT

Rechter zegt: “Dakterras met schutting mag blijven!”

Als een dakterras wordt aangelegd binnen twee meter van de erfgrens, is dat dan altijd in strijd met de wet of hangt dat af van het gebruik van het terras? Wat heeft de rechter nu recentelijk beslist over de aanleg van een nieuw dakterras? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Bouwen op erfgrens, hoe gaat dat nu goed?

Sommige werkzaamheden op of nabij de erfgrens met de buren kunt u slechts uitvoeren vanaf de grond van die buren. Waar krijgt u mee te maken? Hoe beperkt u nu zo veel mogelijk risico’s en een mogelijke aansprakelijkstelling? Meer...

BURENRECHT

Recht van overpad bij bedrijfswoning blijft in stand!

Als de perceelsgrens anders loopt dan wordt geacht, vervalt dan de erfdienstbaarheid voor een recht van overpad? Wat als er wellicht andere mogelijkheden zijn om het heersende erf te bereiken? Wat speelde er bij een bedrijfswoning? Meer...

BURENRECHT

Geen hinder, overkapping hoeft niet te worden verwijderd!

Als de buurman hinder ondervindt van een overkapping, moet deze dan worden afgebroken? Waar is dat van afhankelijk? Welke factoren spelen er mee? Wat heeft de rechter hier nu over beslist? Meer...

BURENRECHT

Bestemming gewijzigd, erfdienstbaarheid gehandhaafd?

Als er een ‘recht van weg’ is gevestigd voor een pand waarvan de bestemming wordt gewijzigd, vervalt dan het recht? Moet er met de bouwplannen rekening worden gehouden met de erfdienstbaarheid? Wat is goed om te weten? Meer...
Geactualiseerd op: 21.01.2020

Meer van Indicator