Artikeldatabank

Zoekresultaat: 51 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Burenrecht

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BURENRECHT

Mogen overhangende takken niet worden gesnoeid?

Het is nu weer de tijd dat veel mensen bomen en struiken willen gaan snoeien, bijvoorbeeld als die overlast geven bij buren. Als een buurman de overhangende takken van zijn boom niet wil snoeien, mag men dan zelf gaan snoeien? Meer...

PRIVÉ

Hinder van buitenlamp onrechtmatig?

Als een buurman een buitenlamp ophangt die in uw tuin schijnt, is er dan sprake van onrechtmatige hinder? Hoe zit de juridische vork in de steel? Hoe voorkomt men gedoe hierover? Wat speelde er laatst bij de rechter? Meer...

RECHT

Nieuwe situatie reden om erfdienstbaarheid op te heffen?

Omdat Piet via een andere route ook bij de openbare weg kan komen, heeft hij geen redelijk belang meer bij handhaving van zijn recht van voetpad, vindt Wim. Kan die erfdienstbaarheid dus worden opgeheven? Wat is er nu beslist? Meer...

RECHT

Na 10 jaar eigenaar van strook gemeentegrond?

Wordt een strook (gemeente)grond, die grenst aan de voortuin van een woonhuis, altijd na 20 jaar door ‘verkrijgende verjaring’ eigendom van de woningeigenaar? Wat wordt er bedoeld met ‘te goeder trouw’ zijn? Wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

RECHT

Nieuw groter dakraam, nieuwe juridische mogelijkheden?

Een dakraam dat er al 20 jaar zit, wordt vervangen door een nieuw, groter raam. Het dakraam zit binnen twee meter van de erfgrens en geeft zicht op buurmans woning en tuin. Wat zijn nu de nieuwe mogelijkheden van deze buurman? Meer...

BURENRECHT

Erfafscheiding niet op de grens? Wat nu?

Als een heg de erfafscheiding vormt, heeft u dan altijd toestemming nodig van de buurman om de heg te snoeien of te verwijderen? Hoezo hangt dat af van waar de stammen staan? Wat wordt er bedoeld met ‘natrekking’? Wat zegt de rechter? Meer...

BURENRECHT

Buurpand onvoldoende gestookt, aansprakelijk!

Als u schade lijdt omdat uw buurman zijn pand onvoldoende verwarmd, kunt u hem dan daarvoor aansprakelijk stellen? Wat heeft de rechter recentelijk beslist bij een zaak over een twee-onder-een-kapwoning? Wat is goed om te weten? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Raam en balkon vlak bij de erfgrens?

Doorzichtige ramen of een balkon binnen twee meter van de erfgrens zijn verboden. Maar op die regel gelden uitzonderingen. Wanneer is dat wel toegestaan? Wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

BURENRECHT

Onrechtmatige geluidsoverlast door dieren van buren?

Door het houden van dieren kan hinder worden veroorzaakt voor de buren. Maar is die hinder ook altijd onrechtmatig? Wat heeft de rechter hier nu over beslist in een zaak over het gekraai van een haan? Wat is goed om te weten? Meer...

EIGEN WONING

Forse schadevergoeding wegens luidruchtige buren?

Als de nieuwe woningeigenaar overlast van de buren heeft, had de verkoper van de woning daar iets over moeten zeggen? Of gaat zijn mededelingsplicht alleen over de woning zelf? Wat speelde hierover bij de rechter? Wat is er nu beslist? Meer...
Geactualiseerd op: 17.11.2017

Meer van Indicator