Artikeldatabank

Zoekresultaat: 30 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Arbeidscontract

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEEL

AVG en zieke werknemer, wat mag wel en wat niet?

Als uw werknemer zich ziek meldt, wilt u het liefst exact weten wat er aan de hand is. U moet immers aan uw re-integratieverplichtingen voldoen en het werk moet ‘gewoon’ doorgaan. Hoe zit het met de privacy? Wat mag u vragen? Meer...

PERSONEEL

Ontslagplicht bij een slapend dienstverband?

Als een medewerker twee jaar ziek is, kiezen sommige werkgevers ervoor deze niet te ontslaan, maar het dienstverband ‘slapend’ te houden. Zo voorkomen zij dat er een transitievergoeding moet worden betaald. Hoe gaan rechters daarmee om? Meer...

ARBEIDSRELATIES

“Hoezo ben ik als zzp’er in loondienst?”

Stel, u bent zzp’er en wordt ingehuurd door een andere ondernemer voor een klus. U accepteert echter niet alle werkzaamheden en loopt ook risico. Is dit van belang en zo ja, wat zijn dan de gevolgen? Hoe kunt u deze voorkomen? Meer...

WERKGEVERSZAKEN

Wat nu met oproepcontracten?

Wat verandert er als de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 in werking treedt? Waar moet u nu al rekening mee houden? Meer...

PERSONEEL

Belangrijke wetsaanpassingen per 1 januari 2020

De Eerste Kamer heeft inmiddels het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) aangenomen. Per 1 januari 2020 treden de nieuwe regels in werking. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen? Meer...

PERSONEEL

Geen risico met overplaatsen werknemer naar zusterbedrijf

Kan een werknemer zonder problemen worden overgeplaatst van de ene BV naar een zuster-BV? Is zijn instemming vereist? Wat staat er in de wet en wat heeft de rechter hier nu over beslist? Meer...

PERSONEEL

Hoe gaan oproepcontracten veranderen?

Onlangs heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ aangenomen. Werkt u regelmatig met oproepkrachten? In dat geval is het goed om te weten wat er verandert. Meer...

PERSONEEL

Compensatie bij ontslag na twee jaar ziek

Het wetsvoorstel dat de compensatie regelt voor de transitievergoeding bij een ontslag wegens langdurige ziekte, is definitief aangenomen. Hoe zit het nu? Meer...

PERSONEEL

Concurrentiebeding, ook bij contract bepaalde tijd?

Van oudsher werd er vaak standaard een concurrentie/relatiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Hoe zit dat nu, mag dat nog steeds en wanneer is het zinvol? Waar moet u op letten en wat kunt u ermee? Meer...

ARBEIDSCONTRACT

Een langdurig tijdelijk contract

U heeft een goede medewerker gevonden, maar wenst geen vast dienstverband. Is een tijdelijk contract met een jarenlange looptijd dan iets? Meer...
Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator