Artikeldatabank

Zoekresultaat: 20 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Bedrijfspand

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONROERENDE ZAKEN

Hoe grondeigenaar worden door verjaring?

Door bezit van een stuk grond kan de bezitter ook eigenaar worden. Dit is de ‘verkrijgende verjaring’. Wat wordt daarmee bedoeld? Welke termijnen gelden daarvoor? Hoe kunt u dat juridisch goed regelen? Meer...

BELASTINGEN

Woning op de balans van uw bouwbedrijf?

Uw eigen woning op de fiscale balans van uw bouwbedrijf zetten, kan dat? En wat betekent dit fiscaal voor uw aangifte inkomstenbelasting? Wat speelde er bij een collega-bouwondernemer? Wat moet u nu weten? Meer...

BEDRIJFSPAND

Woning als ondernemingsvermogen bouwbedrijf?

Veel bouwondernemers werken en wonen op dezelfde locatie. Fiscaal komt dan de vraag naar voren of de woning aangemerkt moet worden als privévermogen of als ondernemingsvermogen. Wat speelt een gunstige rol en moet u nu weten? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Nieuwbouw of vernieuwbouw, dat maakt fiscaal wel uit!

De rechter zegt dat het werk aan een winkelpand (bijna volledige sloop, vervanging van de constructie en fundering, herbouw met een andere indeling en grotere inhoud) zo ingrijpend was dat het nieuwbouw werd. Hoe zit dat fiscaal? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Asbest in (bedrijfs)pand, wie betaalt de rekening?

Als in een verkocht (bedrijfs)pand asbest aanwezig blijkt te zijn, wie betaalt dan de rekening voor de verwijdering daarvan? Wat heeft de rechter hier recentelijk over beslist en wat is goed om te weten? Hoe zit dat nu? Meer...

BEDRIJFSPAND

Verontreinigingsrisico’s bij (ver)koop bedrijfspand?

Als de verkoper wordt gevrijwaard voor schade door verontreiniging, kan hij dan nooit meer worden aangesproken? Wat heeft de rechter beslist over de koop/verkoop van een bedrijfspand? Wat zet u in de verkoopakte om sterk te staan? Meer...

RECHT

Bouwen op scheidsmuur op perceelsgrens?

KADASTER

Perceelsgrensreconstructie door Kadaster

AANBESTEDING

Profiteer van de nieuwe aanbestedingsregels!

Per 1 april is de nieuwe Aanbestedingswet ingegaan. De wijzigingen moeten de kansen van zzp’ers en MKB’ers op het krijgen van overheidsopdrachten vergroten. Wat verandert er en hoe kunt u daar uw voordeel mee doen? Meer...

BEDRIJFSPAND

Schutting bij bedrijfspand, hoe nu in uw voordeel?

Als uw buurman te dicht bij de perceelsgrens van uw bedrijfspand bomen plant, dan kunt u eisen dat hij die weer verwijdert. Maar binnen welke termijn moet u reageren? Wat heeft de rechter hier nu verrassend over beslist? Meer...
Geactualiseerd op: 19.01.2018

Meer van Indicator