Artikeldatabank

Zoekresultaat: 57 artikel(s) gevonden in het thema: Onroerende zaken - trefwoord: Eigen woning

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONROERENDE ZAKEN

Lidmaatschap van VvE plus kostenbijdrage verplicht?

Als een recreatiewoning of appartement niet wordt gebruikt, is de eigenaar dan geen lid meer van de VvE (Vereniging van Eigenaars)? Hoeft de vaste bijdrage dan niet te worden voldaan? Wat zegt de wet en wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

PRIVÉ

Appartement gekocht, wat met de servicekosten?

Als u een appartement koopt, wordt u mede-eigenaar van het gebouw en van de grond. Wie betaalt de kosten voor onderhoud en renovatie? Hoe wordt dat bedrag vastgesteld? Wat als u het appartement weer verkoopt? Meer...

KADASTER

10 jaar bezit te goeder trouw, dan grondeigenaar!

Als uit een grenscorrectie van het Kadaster blijkt dat een schutting en carport op de grond van de buurman zijn gebouwd, moeten die dan altijd worden afgebroken? Wat is (grond)verkrijging ‘te goeder trouw’? Wat is er nu beslist? Meer...

EIGEN WONING

Met WhatsApp geen rechtsgeldige koopovereenkomst!

Als de koper van een woonhuis heeft getekend en de verkoper laat via een WhatsAppbericht weten akkoord te gaan en ook te zullen tekenen, is er dan een rechtsgeldige overeenkomst? Wat zegt de rechter? Wat moet u nu weten? Meer...

BELASTINGEN

Schenkingsvrijstelling eigen woning benutten?

EIGEN WONING

Aankoop huis fiscaalvriendelijk laten ondersteunen

Steeds meer jongeren hebben bij de aankoop van hun eerste woning de financiële hulp van hun ouders nodig. Of de ouders die van hun kind. Hoe kan dat fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk en op welke aspecten moet men specifiek letten? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Schuur ruim een meter op buurmans grond gebouwd

Als de verkoper belangrijke informatie achterhoudt, is hij dan altijd aansprakelijk voor de schade? Wat speelde er over een schuur die ruim een meter op buurmans grond stond en dus afgebroken moest worden? Wat moet u weten en doen? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Hoe grondeigenaar worden door verjaring?

Door bezit van een stuk grond kan de bezitter ook eigenaar worden. Dit is de ‘verkrijgende verjaring’. Wat wordt daarmee bedoeld? Welke termijnen gelden daarvoor? Hoe kunt u dat juridisch goed regelen? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Nieuwe regels voor Verenigingen van Eigenaars

BELASTINGEN

Woning op de balans van uw bouwbedrijf?

Uw eigen woning op de fiscale balans van uw bouwbedrijf zetten, kan dat? En wat betekent dit fiscaal voor uw aangifte inkomstenbelasting? Wat speelde er bij een collega-bouwondernemer? Wat moet u nu weten? Meer...
Geactualiseerd op: 21.08.2019

Meer van Indicator