Artikeldatabank

Zoekresultaat: 60 artikel(s) gevonden in het thema: Onroerende zaken - trefwoord: Eigen woning

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

WOONHUIS

Huisverkoper niet aansprakelijk voor onjuist energielabel

Wat als de informatie op een energielabel afwijkt van de werkelijke situatie? Is de verkoper dan aansprakelijk voor de schade? Wat heeft de rechter nu hierover beslist? Wat is dus goed om te weten en raadzaam om te doen? Meer...

INKOMSTENBELASTING

Airbnb, verhuur deel woning nu belast of niet?

Steeds meer particulieren verhuren kamers of een deel van hun eigen woning aan toeristen, bijvoorbeeld via Airbnb. Maar zijn dergelijke inkomsten ook belast? Wat vond de rechter hiervan en wat kunt u hiermee? Meer...

BELASTINGEN

Hogere energiebelasting op aardgas

ONROERENDE ZAKEN

Lidmaatschap van VvE plus kostenbijdrage verplicht?

Als een recreatiewoning of appartement niet wordt gebruikt, is de eigenaar dan geen lid meer van de VvE (Vereniging van Eigenaars)? Hoeft de vaste bijdrage dan niet te worden voldaan? Wat zegt de wet en wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

PRIVÉ

Appartement gekocht, wat met de servicekosten?

Als u een appartement koopt, wordt u mede-eigenaar van het gebouw en van de grond. Wie betaalt de kosten voor onderhoud en renovatie? Hoe wordt dat bedrag vastgesteld? Wat als u het appartement weer verkoopt? Meer...

KADASTER

10 jaar bezit te goeder trouw, dan grondeigenaar!

Als uit een grenscorrectie van het Kadaster blijkt dat een schutting en carport op de grond van de buurman zijn gebouwd, moeten die dan altijd worden afgebroken? Wat is (grond)verkrijging ‘te goeder trouw’? Wat is er nu beslist? Meer...

EIGEN WONING

Met WhatsApp geen rechtsgeldige koopovereenkomst!

Als de koper van een woonhuis heeft getekend en de verkoper laat via een WhatsAppbericht weten akkoord te gaan en ook te zullen tekenen, is er dan een rechtsgeldige overeenkomst? Wat zegt de rechter? Wat moet u nu weten? Meer...

BELASTINGEN

Schenkingsvrijstelling eigen woning benutten?

EIGEN WONING

Aankoop huis fiscaalvriendelijk laten ondersteunen

Steeds meer jongeren hebben bij de aankoop van hun eerste woning de financiële hulp van hun ouders nodig. Of de ouders die van hun kind. Hoe kan dat fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk en op welke aspecten moet men specifiek letten? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Schuur ruim een meter op buurmans grond gebouwd

Als de verkoper belangrijke informatie achterhoudt, is hij dan altijd aansprakelijk voor de schade? Wat speelde er over een schuur die ruim een meter op buurmans grond stond en dus afgebroken moest worden? Wat moet u weten en doen? Meer...
Geactualiseerd op: 16.01.2020

Meer van Indicator