Artikeldatabank

Zoekresultaat: 128 artikel(s) gevonden in het thema: Bouwrecht - trefwoord: Aansprakelijkheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHT VAN DE BOUW

Zonder verzuim geen schadevergoeding verschuldigd!

Wanneer kan er door de opdrachtgever schadevergoeding worden geëist? Hoe raakt de aannemer in verzuim? Wat staat er in de wet? Wat speelde hier recentelijk over bij de verbouwing van een huis? Wat zegt de rechter? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aansprakelijk voor schade door heiwerkzaamheden?

Aan welke zorgplicht moet er worden voldaan voorafgaand aan heiwerk? Is een nulmeting van de omliggende gebouwen voldoende? Wat speelde er bij een collega en wat heeft de rechter hier nu over beslist? Wat is goed om te weten? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Rolstoeltoegankelijkheid realiseren, wat kan er?

Welke eisen stelt het Bouwbesluit 2012 aan rolstoeltoegankelijkheid? Mag u als aannemer kiezen voor een andere toegang? Waar moet u nu in de bouwpraktijk rekening mee houden? Wat heeft de bouwrechter hierover nu beslist? Meer...

BURENRECHT

Balkon ouder dan 20 jaar, nu wel of niet afbreken?

Op welke afstand van de perceelsgrens mag er een balkon worden geplaatst? Wat als het balkon al langer dan 20 jaar aanwezig is? Wat schrijft de wet voor? Wat heeft de rechter hierover beslist in een actuele burenrechtszaak? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aannemer niet aansprakelijk voor betonrot?

Wat als er na de afronding van renovatiewerkzaamheden betonrot wordt geconstateerd? Welke werkzaamheden behoren wel of niet tot de overeenkomst? Wat als de aannemer tijdig heeft gewaarschuwd? Wat is goed om te weten? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Veiligheidsbaas bouwplaats verplicht vanaf 2021

RECHT VAN DE BOUW

Waardevermindering door ondeugdelijk metselwerk

Als er in het bestek geen eisen staan met betrekking tot het metselwerk, heeft men als aannemer dan de vrije hand? Aan welke eisen en normen is men dan altijd gebonden? Wat als daaraan niet wordt voldaan? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Aannemer aansprakelijk voor vlekken en bobbels?

Als er vlekken, bobbels en scheuren worden vastgesteld aan de gevelsteen, is de aannemer daarvoor dan aansprakelijk? Had hij daarvoor moeten waarschuwen? Hoe heeft de bouwrechter hierover nu geoordeeld? Hoe staat u nu sterk? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Onderaannemer met dubbele opdrachten, wat te doen?

Een hoofdaannemer kan onderaannemers inhuren voor specifieke bouwonderdelen. Ook de opdrachtgever kan zelf deelopdrachten geven aan eenzelfde specialist. Wie is er nu waarvoor aansprakelijk bij een gebrek? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Schade aan natuurstenen vloer, voor wiens rekening?

Als er schade komt aan de afwerkvloer door te geringe dikte van de dekvloer die door hoofdaannemer Jan is gelegd, wie is er dan aansprakelijk? Wat als er ook gebreken zijn aan de afwerkvloer die door de onderaannemer Kees is gelegd? Meer...
Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator