Artikeldatabank

Zoekresultaat: 104 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Aansprakelijkheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHT VAN DE BOUW

Niet voldaan aan garantienormen, aansprakelijk?

Bij de uitvoering van het werk moet er worden voldaan aan de garantienormen. Wat wordt daarmee bedoeld? Is een aannemer ook aansprakelijk als er geen schade is? Wat is er van belang als er in het bouwbesluit geen norm is vastgesteld? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Wat nu met breedplaatvloeren?

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aan zichtwerk worden hogere eisen gesteld!

Als er een overeenkomst wordt gesloten voor cascobouw, is de afwerking dan nooit een zaak voor de aannemer? Wat heeft de bouwrechter nu beslist in een zaak die speelde bij uw collega? Waar moet u rekening mee houden? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Geen toestemming voor wijziging; aansprakelijk!

Wat is de gebruikelijke garantietermijn voor gebreken? Wanneer is die termijn niet van toepassing? Wat als er van de bouwtekening wordt afgeweken? Wat heeft de bouwrechter nu hierover beslist? Wat is raadzaam om te doen? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Garage te smal, aannemer aansprakelijk?

Als de maatvoering van de bouwtekening onduidelijk is, wat is dan verstandig om te doen? Wat heeft de rechter recentelijk beslist over de kosten voor herstelwerk in een zaak die bij een collega speelde? Wat is goed om te weten? Meer...

BOUWGEBREKEN

Gebrekkig onderhoud, dan is aannemer niet aansprakelijk!

Als er scheurvorming optreedt in houten geveldelen, is men als aannemer dan altijd aansprakelijk? Kan uw opdrachtgever zich verschuilen achter het verfplan? Wat heeft de bouwrechter hier recentelijk gunstig over beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Schade door losse gevelplaten voor rekening aannemer?

Als er gevelplaten loskomen, heeft dat dan te maken met gebrekkig onderhoud of is dat voor rekening van de aannemer? Hoe zit het met de garantietermijn? Heeft de klant de plicht om de gevelbekleding jaarlijks te laten inspecteren? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Aannemer niet aansprakelijk voor immateriële schade?

Een opdrachtgever kan vergoeding eisen voor wat in juristentaal ‘immateriële schade’ heet. Bij wie ligt de bewijsbal? Wat staat er in de wet? Wat speelde er bij een collega en wat heeft de bouwrechter beslist? Hoe staat u juridisch sterk? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Problemen met de gietvloer? Aannemer niet aansprakelijk!

Was een collega-aannemer aansprakelijk voor problemen met een vloer zonder dilatatievoegen? Had hij daarvoor moeten waarschuwen? Wanneer is de vloer goedgekeurd? Wat heeft de bouwrechter nu hierover beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Kabel geraakt, aannemer aansprakelijk?

Henk voert graafwerk uit. Daarbij beschadigt hij de kabel die stroom levert aan de lantaarnpalen. De netwerkbeheerder stelt Henk aansprakelijk. Is de informatie van de KLIC-tekening voldoende of moet men als ‘grondroerder’ verder zoeken? Meer...
Geactualiseerd op: 19.01.2018

Meer van Indicator