Artikeldatabank

Zoekresultaat: 113 artikel(s) gevonden in het thema: Bouwrecht - trefwoord: Aansprakelijkheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aannemer aansprakelijk voor foute maatvoering?

Als de maatvoering van bestelde kozijnen en een schuifdeur niet blijkt te kloppen, wie is er dan aansprakelijk? Wat als er aanvullende afspraken zijn gemaakt? Wie moet wat bewijzen? Wat is verstandig om zorgvuldig te bewaren? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Ondanks KLIC-melding is aannemer aansprakelijk

Als er tijdig een KLIC-melding is gedaan en de nodige proefsleuven zijn gegraven, is de grondroerder dan niet aansprakelijk voor schade? Hoe gaat u zorgvuldig te werk? Wat speelde er bij een collega en wat heeft de rechter hier beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Nu vaak vertragingsschade in de bouw, wat dan te doen?

Tijdens de uitvoering van een project kunnen er omstandigheden voorkomen waardoor er stagnatie in de voortgang ontstaat. Bijv. doordat bouwmaterialen niet tijdig geleverd worden, enz. Is er recht op schadevergoeding? Wat te doen? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aannemer aansprakelijk voor gewijzigde uitvoering!

Als de uitvoering technisch onmogelijk blijkt, mag u als aannemer dan zelf een andere oplossing kiezen? Wat als de opdrachtgever niet akkoord is? Wat speelde er bij een collega inzake de plaatsing van een verdeler van de vloerverwarming? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aansprakelijk voor kleurverschil in metselwerk?

Kan kleurverschil in het metselwerk de aannemer worden verweten? Moet de buitengevel dan worden afgebroken? Wat speelde hierover recentelijk bij een collega? Wat heeft de bouwrechter nu beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Niet voldaan aan waarschuwingsplicht?

Als de koopovereenkomst voor een keuken wordt geannuleerd, is de koper dan altijd de helft van de koopprijs verschuldigd? Wat speelde hier recentelijk over bij de rechter? Wat is goed om te weten? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Niet aansprakelijk voor bobbels in de vloer!

Komen problemen met bouwvocht in de afwerkvloer voor rekening van de aannemer? Hoe kunt u aansprakelijkheid voorkomen? Wat speelde hierover bij uw collega en wat heeft de bouwrechter beslist? Wat is goed om te weten? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Gaten in de vloer, aannemer aansprakelijk?

Als er een gebrek wordt geconstateerd voor werk waarbij de opdrachtgever instructies heeft gegeven, bent u dan niet aansprakelijk? Wat als de opdrachtgever bij oplevering niet heeft gereclameerd? Heeft hij dan zijn recht verspeeld? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aannemer deels aansprakelijk voor lekkages!

Als er lekkages worden geconstateerd nadat er door een ander werkzaamheden op het dak zijn verricht, is de aannemer dan nog aansprakelijk? Wat als er meerdere oorzaken voor de lekkages kunnen zijn? Wat speelde er bij uw collega? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Niet voldaan aan garantienormen, aansprakelijk?

Bij de uitvoering van het werk moet er worden voldaan aan de garantienormen. Wat wordt daarmee bedoeld? Is een aannemer ook aansprakelijk als er geen schade is? Wat is er van belang als er in het bouwbesluit geen norm is vastgesteld? Meer...
Geactualiseerd op: 13.12.2018

Meer van Indicator