Artikeldatabank

Zoekresultaat: 158 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Aanneming van werk

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHT VAN DE BOUW

Niet voldaan aan garantienormen, aansprakelijk?

Bij de uitvoering van het werk moet er worden voldaan aan de garantienormen. Wat wordt daarmee bedoeld? Is een aannemer ook aansprakelijk als er geen schade is? Wat is er van belang als er in het bouwbesluit geen norm is vastgesteld? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Wat heeft de rechter nu beslist over het steigerrecht?

Wat wordt er bedoeld met het ‘steigerrecht’? Welke voorwaarden gelden daarvoor? Moet er van tevoren een schadeloosstelling worden betaald? Wat speelde er over een muur van fruitkisten? Moest deze worden verwijderd voor het steigerrecht? Meer...

WETGEVING

Milieuprestatie per 01.01.2018 van kracht

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Alleen een checklist is onvoldoende

Als voor aanvang van het werk aan de opdrachtgever een checklist met instructies wordt overhandigd, is de aannemer dan niet meer aansprakelijk? Wat heeft de rechter hier nu recentelijk over beslist in een zaak die speelde bij een collega? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Gewaarschuwd voor ongeschikte ondervloer?

Bent u aansprakelijk voor gebreken of ongeschiktheid van werk dat niet door u is uitgevoerd? Wat speelde er recentelijk bij een collega hierover bij het leggen van een tegelvloer in een nieuwbouwwoning? Wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aan zichtwerk worden hogere eisen gesteld!

Als er een overeenkomst wordt gesloten voor cascobouw, is de afwerking dan nooit een zaak voor de aannemer? Wat heeft de bouwrechter nu beslist in een zaak die speelde bij uw collega? Waar moet u rekening mee houden? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Niet aansprakelijk voor lekkage, wel voor gevolgschade?

Indien men als aannemer niet aansprakelijk is voor gebreken die direct tot schade leiden, kan men dan nog wel aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgschade? Wat heeft de rechter nu beslist in een zaak van een collega? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Slot bouwplaats openbreken voor retentierecht?

Wat als u een opdrachtgever heeft die niet wil betalen? Mag u dan een beroep doen op uw retentierecht, oftewel: uw aannemersrecht om de ‘sleutel van de (nieuw)bouw’ achter te houden tot de aanneemsom is voldaan? Wat is er onlangs beslist? Meer...

CONTRACT

Geen bericht is goed bericht, de rechter denkt van niet!

Vaak staat in contracten, enz. ‘zonder andersluidend tegenbericht nemen wij aan dat u akkoord gaat’. Als een onderaannemer niet reageert, is hij dan gebonden aan de gestelde garantietermijn? Wat heeft de bouwrechter beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Geen sprake van schade, dan ook geen schadevergoeding

Als bij sloopwerk te zwaar materiaal wordt ingezet en de normbelasting wordt overschreden, is men als aannemer dan aansprakelijk? Of is daar meer voor nodig? Wat heeft de bouwrechter nu hierover beslist? Meer...
Geactualiseerd op: 19.01.2018

Meer van Indicator