Artikeldatabank

Zoekresultaat: 200 artikel(s) gevonden in het thema: Bouwrecht - trefwoord: Aanneming van werk

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BOUWCONTRACT EN VOORWAARDEN

Gesteggel over afspraken, leg alles schriftelijk vast!

Na vier jaar bouwen en verbouwen struikelen aannemer en opdrachtgever over wat er nu wel of niet is afgesproken. Tegenstrijdige verklaringen over meerwerk, gebreken en opleveren blijken onoplosbaar. Hoe is dit te voorkomen? Meer...

RECHT

Wat nu met de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’?

Iedere aannemer is straks gebonden aan het wetsvoorstel ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’. In eerste instantie geldt dit alleen voor simpele bouwwerken. Pas later komen daar grotere bouwwerken bij. Wat is goed om te weten? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Aannemer aansprakelijk voor vlekken en bobbels?

Als er vlekken, bobbels en scheuren worden vastgesteld aan de gevelsteen, is de aannemer daarvoor dan aansprakelijk? Had hij daarvoor moeten waarschuwen? Hoe heeft de bouwrechter hierover nu geoordeeld? Hoe staat u nu sterk? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Niet gehandeld conform voorwaarden, aansprakelijk?

Mag men als aannemer afwijken van de technische omschrijving? Wanneer is dat (niet) toegestaan? Hoe moet men dat meedelen aan de opdrachtgever? Wat speelde er bij de bouwrechter over wijzigingen in het bouwplan? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Aannemer aansprakelijk voor foutief voegwerk?

Aan welke garantienormen moet de uitvoering van het werk voldoen? Wat als het gewenste resultaat niet wordt bereikt? Wie is er aansprakelijk? Wat speelde er bij een collega over de uitvoering van voegwerk? Wat heeft de rechter beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Onderaannemer met dubbele opdrachten, wat te doen?

Een hoofdaannemer kan onderaannemers inhuren voor specifieke bouwonderdelen. Ook de opdrachtgever kan zelf deelopdrachten geven aan eenzelfde specialist. Wie is er nu waarvoor aansprakelijk bij een gebrek? Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Schade aan natuurstenen vloer, voor wiens rekening?

Als er schade komt aan de afwerkvloer door te geringe dikte van de dekvloer die door hoofdaannemer Jan is gelegd, wie is er dan aansprakelijk? Wat als er ook gebreken zijn aan de afwerkvloer die door de onderaannemer Kees is gelegd? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Schade door lekkage komt voor rekening aannemer?

Als er binnen de garantietermijn een lekkage optreedt, is de aannemer dan aansprakelijk? Hoe zit het met de onderhoudsplicht van de opdrachtgever? Wat heeft de bouwrechter nu hierover beslist? Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Wet inzake kwaliteitsborging aangenomen

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Heiwerk komt voor rekening van aannemer!

Indien er nadat de omgevingsvergunning is verleend door de gemeente extra eisen worden gesteld, kunnen die kosten dan als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht? Wat zegt de rechter? Wat is goed om te weten? Meer...
Geactualiseerd op: 23.08.2019

Meer van Indicator