Recentste nummer

ADVISEUR

Belastingadviseurs onder vergrootglas

Iedere belastingadviseur heeft een beconnummer van de Belastingdienst. Wat is de betekenis daarvan? Hoe beoordeelt u de betrouwbaarheid?
Meer...

Bestelauto

Wilt u ook uw bestelauto omkatten tot camper?

Stel, uw bestelauto is overbodig en zou u best willen overbrengen naar privé, om tot camper te verbouwen. Het komt steeds vaker voor. Wat betekent dat fiscaal? Vanaf wanneer is zoiets eigenlijk te overwegen?
Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Alleen een checklist is onvoldoende

Als voor aanvang van het werk aan de opdrachtgever een checklist met instructies wordt overhandigd, is de aannemer dan niet meer aansprakelijk? Wat heeft de rechter hier nu recentelijk over beslist in een zaak die speelde bij een collega?
Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Wat heeft de rechter nu beslist over het steigerrecht?

Wat wordt er bedoeld met het ‘steigerrecht’? Welke voorwaarden gelden daarvoor? Moet er van tevoren een schadeloosstelling worden betaald? Wat speelde er over een muur van fruitkisten? Moest deze worden verwijderd voor het steigerrecht?
Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Niet voldaan aan garantienormen, aansprakelijk?

Bij de uitvoering van het werk moet er worden voldaan aan de garantienormen. Wat wordt daarmee bedoeld? Is een aannemer ook aansprakelijk als er geen schade is? Wat is er van belang als er in het bouwbesluit geen norm is vastgesteld?
Meer...

BEDRIJFSKREDIET

Is uw leencapaciteit voldoende voor uw lening?

Kleinere zakelijke kredietaanvragen worden aan de hand van indicatoren automatisch beoordeeld. Om uw kansen te vergroten, helpt inzicht daarin. Doe daarom eerst een financieringscheck. Is die maatgevend? Wat moet u weten?
Meer...

BURENRECHT

Overlast door te hoge coniferen onrechtmatig?

Als coniferen op de wettelijk toegestane afstand van de perceelsgrens staan, kan er dan geen sprake meer zijn van onrechtmatige hinder? Kunt u daar geen actie tegen ondernemen? Staat uw buurman dan altijd in zijn recht?
Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)

Geactualiseerd op: 19.01.2018

Meer van Indicator