Recentste nummer

BOUWRECHT

Uw bouwfoto’s in uw voordeel gebruiken

Op bouwwerken worden werkfoto’s gemaakt. Deze kunnen zowel commercieel of als bewijsmateriaal worden gebruikt. Hoe doet u dit goed?
Meer...

AFTREKBARE KOSTEN

Kies voor maximale aftrek van uw gemengde kosten

Gemengde kosten mag u maar beperkt in aftrek brengen. Daarbij heeft u een keuze hoe u de beperking bepaalt. Natuurlijk kiest u voor de voordeligste variant. Maar welke is dat in uw situatie en waar moet u voor 2019 nog meer op letten?
Meer...

HET OVERKWAM UW COLLEGA

Wensen in strijd met de regels, aannemer niet aansprakelijk!

Mag een opdrachtgever op het laatste moment nog met nieuwe wensen komen? Wat als deze strijdig zijn met het Bouwbesluit? Wat zegt de rechter? Wat is goed om te weten?
Meer...

BTW

Nieuw btw-nummer vanaf 2020, vergeet ook dit niet ... 

De eenmanszaken wiens btw-nummer nu nog bestaat uit het BSN van de ondernemer, krijgen door de privacywetgeving vanaf 2020 een nieuw btw-nummer. Hoe werkt dat en waar moet u dan rekening mee houden?
Meer...

INVESTERINGSSUBSIDIE

Meer geld en eenvoudigere regels in 2020 voor innovatie

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat geeft in een brief aan de Tweede Kamer een verduidelijking over de plannen met de subsidieregeling voor speur- en ontwikkelingswerk. Wat moet u daarvan weten?
Meer...

PERSONEEL

“Ik wil best met de fiets komen baas, help je mee dan?”

We schreven er vaker over: de nieuwe fietsregeling per 2020. Er zijn best wel wat mogelijkheden, maar er doen ook veel indianenverhalen de ronde. Wat is nou de voordeligste manier wat betreft de fiets van de zaak?
Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Wijziging niet toegestaan, aannemer aansprakelijk?

Mag u als aannemer afwijken van de technische omschrijving? Wanneer is dat (niet) toegestaan? Aan welke voorwaarden moet er worden voldaan? Wat heeft de bouwrechter nu hierover beslist? Wat is er raadzaam in de bouwpraktijk?
Meer...

TESTAMENT

Het testament voor u als bouwondernemer goed geregeld!

Wat staat er in een ondernemerstestament? Wat wordt er bedoeld met een flexibel testament? Wat kan er worden geregeld als de bedrijfsopvolger al bekend is? Welke voordelen biedt dat? Welk belastingvoordeel heeft de bedrijfsopvolger?
Meer...

ECHTSCHEIDING

Hoe bewijst u dat uw ex samenwoont?

U betaalt veel partneralimentatie en uw ex heeft al een hele tijd een nieuwe relatie. Altijd als u de kinderen gaat halen of brengen, is de partner aanwezig. Uw partner ontkent echter dat ze samenwoont. Wat kunt u doen om dit te bewijzen?
Meer...

BURENRECHT

Rechter zegt: “Coniferen eruit en scheidsmuur bouwen!”

Wat wordt er bedoeld met een scheidsmuur? Kunt u van de buurman eisen dat deze wordt gebouwd? Wie is er eigenaar en wie draagt de kosten? Wat is goed om te weten? Wat kunt u van uw buurman eisen?
Meer...

RECHT VAN DE BOUW

Definitief uitstel ‘Gasketelwet’

Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator