Artikeldatabank

Zoekresultaat: 30 artikel(s) gevonden in het thema: Lokale heffingen - trefwoord: WOZ

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

Privé

Bezwaar tegen WOZ-beschikking door executeur, wat nu?

WOZ-beschikkingen zijn nu weer volop afgegeven. Als een executeur bezwaar aantekent tegen een WOZ-beschikking, kan een erfgenaam dat dan zelf niet meer doen? Wat staat er in de wet? Wat heeft de Hoge Raad hierover beslist? Meer...

IN DE PIJPLIJN

Zonnepanelen verhogen WOZ-waarde woning

GOED OM TE WETEN

WOZ-waarden inzichtelijk

WOZ

WOZ-waarde te laag? Bezwaar indienen?

FISCOTIP

Lagere WOZ-waarde kent onverwachte voordelen

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse WOZ-beschikking. Een te hoge WOZ-waarde kost extra OZB en heffingen. Voor bedrijfspanden kan het echter ook leiden tot extra te betalen andere belastingen. Hoe zit dat en hoe kunt u dit voorkomen? Meer...

WOZ

WOZ-bezwaartermijn verstreken? Wat nu?

Als u het niet eens bent met de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van uw woning, kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Maar wat als u nu per ongeluk deze termijn heeft laten verstrijken? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Via een goed onderbouwde taxatie sterk staan

Hoe lager de WOZ-waarde van uw bedrijfsgebouwen, hoe meer u hierover kunt afschrijven. Hoe hoger de WOZ-waarde van uw woning, des te hoger uw eigenwoningforfait. Dus hangt de belastingschuld af van een taxatie. En ... Meer...

UITSMIJTER

WOZ-bezwaar te laat? Geen probleem!

WOZ

Lagere waardering verhuurde woningen

In het begin van het jaar stellen gemeenten de WOZ-waarde van uw eigen woning vast. Hierover ontstaat regelmatig ophef. Ook voor woningen die u vanuit privé verhuurt, speelt de WOZ-waarde een belangrijke rol. Hoe zit dit precies? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

WOZ-waarde, ook toekomst van belang!

Als binnenkort de WOZ-waarde van uw pand weer wordt vastgesteld, gaat de gemeente uit van de waarde op 1 januari 2012. Dat wil echter niet zeggen dat gebeurtenissen in de toekomst geen rol spelen. Hoe werkt dat? Meer...
Geactualiseerd op: 18.09.2020

Meer van Indicator