Artikeldatabank

Zoekresultaat: 28 artikel(s) gevonden in het thema: Lokale heffingen - trefwoord: WOZ

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

GOED OM TE WETEN

WOZ-waarden inzichtelijk

WOZ

WOZ-waarde te laag? Bezwaar indienen?

FISCOTIP

Lagere WOZ-waarde kent onverwachte voordelen

Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse WOZ-beschikking. Een te hoge WOZ-waarde kost extra OZB en heffingen. Voor bedrijfspanden kan het echter ook leiden tot extra te betalen andere belastingen. Hoe zit dat en hoe kunt u dit voorkomen? Meer...

WOZ

WOZ-bezwaartermijn verstreken? Wat nu?

Als u het niet eens bent met de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde van uw woning, kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Maar wat als u nu per ongeluk deze termijn heeft laten verstrijken? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

Via een goed onderbouwde taxatie sterk staan

Hoe lager de WOZ-waarde van uw bedrijfsgebouwen, hoe meer u hierover kunt afschrijven. Hoe hoger de WOZ-waarde van uw woning, des te hoger uw eigenwoningforfait. Dus hangt de belastingschuld af van een taxatie. En ... Meer...

UITSMIJTER

WOZ-bezwaar te laat? Geen probleem!

WOZ

Lagere waardering verhuurde woningen

In het begin van het jaar stellen gemeenten de WOZ-waarde van uw eigen woning vast. Hierover ontstaat regelmatig ophef. Ook voor woningen die u vanuit privé verhuurt, speelt de WOZ-waarde een belangrijke rol. Hoe zit dit precies? Meer...

ONROERENDE ZAKEN

WOZ-waarde, ook toekomst van belang!

Als binnenkort de WOZ-waarde van uw pand weer wordt vastgesteld, gaat de gemeente uit van de waarde op 1 januari 2012. Dat wil echter niet zeggen dat gebeurtenissen in de toekomst geen rol spelen. Hoe werkt dat? Meer...

GOED OM TE WETEN

Overtrokken proceskostenvergoeding

WOZ

WOZ-waarde afhankelijk van gebruiksmogelijkheden?

Hoe moet de gemeente taxeren voor de WOZ als een onroerende zaak meerdere gebruiksmogelijkheden heeft? Die vraag kwam onlangs aan de orde bij de belastingrechter in Breda. Wat is hier nu over beslist? Meer...
Geactualiseerd op: 11.12.2018

Meer van Indicator