Artikeldatabank

Zoekresultaat: 97 artikel(s) gevonden in het thema: Privé - trefwoord: Eigen woning

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONROERENDE ZAKEN

Recreatiewoning als eigen woning?

Als er sprake is van een ‘eigen woning’, dan is de financieringsrente daarvan in het algemeen een aftrekpost. Maar wanneer is een woning nu eigenlijk een eigen woning? Wat speelde er onlangs bij de rechter? Meer...

PRIVÉ

Te hoge rente is schenking

De Belastingdienst kijkt vaak kritisch naar eigenwoningschulden van ouders aan kinderen. Bij de rechter speelde onlangs een procedure waarbij een kind volgens de inspecteur een te hoge rente betaalde. Wat is er fiscaal mogelijk? Meer...

IN DE PIJPLIJN

Zonnepanelen verhogen WOZ-waarde woning

FISCOTIP

Koopwoning na echtscheiding verhuren aan uw ex

Na een echtscheiding kunt u de hypotheekrente van uw eigen woning nog enige tijd blijven aftrekken, ook als uw ex-partner in de woning blijft wonen. Hoe pakt u dit fiscaal zo goed mogelijk aan en houdt u de kosten binnen de perken? Meer...

PRIVÉ

Verhoging hypotheek goed onderbouwen

In deze roerige tijd op de woningmarkt kiezen steeds meer mensen ervoor om hun huis te verbouwen in plaats van te verhuizen. Verhoogt u daarvoor uw hypotheek, dan is ook de extra rente onder voorwaarden aftrekbaar. Hoe zit dat? Meer...

PRIVÉ

Lenen binnen de familie

Als een familielid van u krap bij kas zit of een nieuwe woning wil financieren, kunt u overwegen een lening te verstrekken. Waar moet u fiscaal op letten bij een dergelijke lening binnen de familie? Meer...

PRIVÉ

Eén samenwoningspartner steekt meer geld in woning

Als bij samenwoning de ene partner meer geld in de gemeenschappelijke woning steekt dan de ander, wat is daarvan het gevolg? Hoe zit dat met een waardedaling of waardestijging van de woning? Wie deelt mee voor welk gedeelte? Meer...

PRIVÉ

Hypotheekrenteaftrek, soms ook bijtelling

Als u een eigen woning heeft, mag u de betaalde hypotheekrente onder voorwaarden als aftrekpost opvoeren. Als een deel van uw inkomen echter in de hoogste belastingschijf valt, krijgt u een hypotheekrentebijtelling. Hoe zit dat? Meer...

FISCOTIP

Woning schenken, doe het goed

Stel, het wordt tijd om uw vermogen over te dragen aan uw nazaten. Hoe doet u dat fiscaal slim met betrekking tot uw eigen woning? Hoe profiteert u maximaal van de bestaande fiscale regelingen en wat bespaart u daarmee? Meer...

SCHENKEN

Gespreid € 100.000,- schenken voor eigen woning?

Er mag maximaal € 100.000,- fiscaal vrij worden geschonken ten behoeve van de eigen woning. Wat valt daar allemaal onder? Welke voorwaarden gelden er? Hoe mag u de betaling van de schenking handig spreiden over meerdere jaren? Meer...
Geactualiseerd op: 22.03.2019

Meer van Indicator