Artikeldatabank

Zoekresultaat: 97 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingdienst - trefwoord: Controle

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Vraag maar raak?

Iedereen is verplicht om aan de Belastingdienst desgevraagd alle informatie te verstrekken die voor de belastingheffing relevant kan zijn. Wat als er zaken worden gevraagd die u in alle oprechtheid niet kunt verstrekken? Meer...

CONTROLE

Onzakelijk handelen leidt tot belastingnavordering

U mag binnen uw BV alleen kosten opvoeren die zakelijk zijn voor uw onderneming. Als aan de kosten een aandeelhoudersmotief of privéaspect ten grondslag ligt, is fiscale aftrek niet mogelijk. Wat speelde hierover en wat is raadzaam? Meer...

CONTROLE

Betaal giften aantoonbaar via de bank

Als u schenkingen doet aan een goed doel, dan zijn deze (los van de drempel) aftrekbaar in box 1. Hoe controleert de Belastingdienst of giften wel echt zijn gedaan? Hoezo kunnen kwitanties onvoldoende bewijs zijn? Hoe staat u sterk? Meer...

CONTROLE

Nieuwe wet aandelen aan toonder

Per 1 juli 2019 wijzigt de wet voor aandelen aan toonder. Wat gaat er veranderen? Moeten de statuten worden gewijzigd? Hoezo kan een aandeelhouder zijn rechten kwijtspelen? Wat nu te doen? Meer...

CONTROLE

Steekproef of gehele controle?

Bij een belastingcontrole wordt soms gebruikgemaakt van een steekproef. De resultaten daarvan worden dan ‘naar evenredigheid’ doorberekend in uw hele administratie (extrapolatie). Wat heeft de rechter daar onlangs over beslist? Meer...

CONTROLE

Auditfiles verstrekken aan de fiscus?

De Belastingdienst heeft een ruime bevoegdheid om gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing, op te vragen. Hoe zit dat nu eigenlijk? Wat speelde er onlangs met betrekking tot auditfiles? Is dit een verrassingsaanval? Meer...

BELASTINGCONTROLE

Controle via steekproeven niet zomaar accepteren

De controleurs van de Belastingdienst gaan bij een boekenonderzoek vaak voortvarend te werk, bijvoorbeeld met steekproeven waaraan dan soms vergaande consequenties worden verbonden. Moet u dat zomaar accepteren? Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Steekproeven bij belastingcontroles

De Belastingdienst maakt de laatste tijd bij onder andere loonbelastingcontroles vaak gebruik van statistische controlemethodes, zoals de geldeenheid- of eurosteekproef. Wanneer is deze methode inzetbaar? Waar moet u op letten? Meer...

CONTROLE

Fiscaal het schip in met transactie tussen DGA en BV?

De DGA die zijn speeltjes of hobby’s door de eigen BV laat betalen, kan daardoor fiscale problemen krijgen. Dat ondervond onlangs weer eens een DGA die in zijn vrije tijd fervent zeezeiler was. Lees verder waarop de fiscus controleert! Meer...

ADMINISTRATIE

Computercrash geen overmacht, dus?

De rechter heeft onlangs nog eens bevestigd dat het verlies van digitale administratie, bijvoorbeeld door een computercrash of brand, voor uw rekening komt. Meer...
Geactualiseerd op: 24.01.2020

Meer van Indicator