Artikeldatabank

Zoekresultaat: 68 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingdienst - trefwoord: Bezwaar

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PROCEDURE

En wat is uw belang?

Als u in bezwaar of beroep gaat, moet u een belang hebben bij de procedure anders wordt uw zaak niet in behandeling genomen. Dat lijkt een simpele regel, maar het is niet altijd gemakkelijk om te achterhalen wat het ‘belang’ eigenlijk is. Meer...

PROCEDURE

Recht op een tweede hoorgesprek?

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft u recht op een hoorgesprek. Onlangs besliste een rechter dat een inspecteur, onder omstandigheden, verplicht is om een tweede hoorgesprek te houden. Hoe zit dat? Meer...

GOED OM TE WETEN

Massaal bezwaar box 3-heffing 2017

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Uitspraak op bezwaar verplicht per post

U ontvangt uw aanslagen van de Belastingdienst veelal digitaal. Maar mag de Belastingdienst ook correspondentie inzake een bezwaarschrift digitaal aan u toezenden? Wat vindt de rechter hiervan? Waar moet u rekening mee houden? Meer...

GOED OM TE WETEN

Bezwaar tegen box 3-heffing 2017

PROCEDURE

Bezwaarschrift ingediend, laat (van) u horen!

Als u een bezwaarschrift indient, heeft u het recht om te worden gehoord. Ook als u denkt dat uw bezwaarschrift volkomen duidelijk is, is het zinvol om toch gebruik te maken van uw recht om te worden gehoord. Hoe zit dat? Meer...

GOED OM TE WETEN

Digitaal bezwaar maken

IN DE PIJPLIJN

Bezwaren crisisheffing worden afgehandeld

PROCEDURE

Bezwaar te laat, maar daar kan ik niets aan doen

Als u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Doet u dit niet, dan is uw bezwaar in beginsel te laat. De rechter heeft hierover onlangs een interessante uitspraak gedaan. Meer...

PROCEDURE

Belastingdienst te laat, mag ik even vangen …

Als u bijvoorbeeld een bezwaarschrift of een middelingsverzoek heeft ingediend en de Belastingdienst maar geen beslissing neemt, kunt u onder bepaalde voorwaarden een dwangsom eisen. Hoe werkt dat dan? Waar moet u op letten? Meer...
Geactualiseerd op: 22.03.2019

Meer van Indicator