Artikeldatabank

Zoekresultaat: 71 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingdienst - trefwoord: Bezwaarprocedure

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Geen reactie van Belastingdienst, vorder een dwangsom

Heeft u bezwaar aangetekend tegen uw aanslag, maar laat de uitspraak op bezwaar te lang op zich wachten? Dan kunt u een dwangsom vorderen wegens niet tijdig beslissen. Hoe vordert u deze dwangsom en waar moet u op letten? Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

(Telefonisch) gehoord worden op uw bezwaar

Ieder mens wil gehoord worden. Vooral als de inspecteur voornemens is om niet aan uw bezwaarschrift tegemoet te komen. Mag dat ook telefonisch? Wat heeft de Hoge Raad beslist? Hoe staat u sterk? Wat is er belangrijk om te weten? Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Ook voor 2018 massaal bezwaar box 3

PROCEDURE

En wat is uw belang?

Als u in bezwaar of beroep gaat, moet u een belang hebben bij de procedure anders wordt uw zaak niet in behandeling genomen. Dat lijkt een simpele regel, maar het is niet altijd gemakkelijk om te achterhalen wat het ‘belang’ eigenlijk is. Meer...

PROCEDURE

Recht op een tweede hoorgesprek?

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft u recht op een hoorgesprek. Onlangs besliste een rechter dat een inspecteur, onder omstandigheden, verplicht is om een tweede hoorgesprek te houden. Hoe zit dat? Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Uitspraak op bezwaar verplicht per post

U ontvangt uw aanslagen van de Belastingdienst veelal digitaal. Maar mag de Belastingdienst ook correspondentie inzake een bezwaarschrift digitaal aan u toezenden? Wat vindt de rechter hiervan? Waar moet u rekening mee houden? Meer...

GOED OM TE WETEN

Massaal bezwaar box 3-heffing 2017

GOED OM TE WETEN

Bezwaar tegen box 3-heffing 2017

PROCEDURE

Bezwaarschrift ingediend, laat (van) u horen!

Als u een bezwaarschrift indient, heeft u het recht om te worden gehoord. Ook als u denkt dat uw bezwaarschrift volkomen duidelijk is, is het zinvol om toch gebruik te maken van uw recht om te worden gehoord. Hoe zit dat? Meer...

GOED OM TE WETEN

Digitaal bezwaar maken

Geactualiseerd op: 20.01.2020

Meer van Indicator