Artikeldatabank

Zoekresultaat: 59 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Bezwaar

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PROCEDURE

Belastingdienst te laat, mag ik even vangen …

Als u bijvoorbeeld een bezwaarschrift of een middelingsverzoek heeft ingediend en de Belastingdienst maar geen beslissing neemt, kunt u onder bepaalde voorwaarden een dwangsom eisen. Hoe werkt dat dan? Waar moet u op letten? Meer...

PROCEDURE

Bezwaar- of beroepschrift, is te laat echt te laat?

Het lijkt een open deur, te laat is te laat. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Wanneer bent u nu wel of niet te laat? Wat speelde er over een legesaanslag van ruim € 5,5 ton? Wat moet u weten? Meer...

PROCEDURE

Zelf in bezwaar, waar moet u op letten?

Als u het niet eens bent met de inspecteur, kunt u in bezwaar gaan. Dat zult u vaak aan uw adviseur of boekhouder overlaten, maar waarop moet u letten als u het zelf doet? Hoe vergroot u dan uw kans op succes? Meer...

PROCEDURE

Bezwaarschrift mondeling ingetrokken, wat nu?

Een bezwaarschrift tegen uw belastingaanslag kunt u alleen schriftelijk intrekken. In het verleden is dit niet altijd gebeurd, dus mag u hierop terugkomen. Hoe zit het als u tijdens een hoorgesprek uw bezwaarschrift heeft ingetrokken? Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Inzage in uw fiscale dossier

Als u bezwaar tegen een belastingaanslag heeft gemaakt, heeft u het recht om uw dossier in te zien. De rechter oordeelde onlangs dat dit inzagerecht wordt geschonden als de fiscus geen (volledige) inzage verschaft. Hoe zit dat? Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Bezwaar tegen verzuimboete kan lonen

Een advocate betaalde de btw een keer te laat en kreeg meteen een forse verzuimboete opgelegd van de Belastingdienst. De rechter was het hier echter niet mee eens en matigde de boete. Wat speelde er? Meer...

GOED OM TE WETEN

Bezwaar telefonisch ingetrokken?

UITSMIJTER

Ziekte niet te voorzien

PROCEDURE

Vergoeding bezwaarkosten verruimd

Onlangs heeft de Hoge Raad beslist dat ook bij aangiftebelastingen (bijv. loonheffing) soms recht bestaat op een bezwaarkostenvergoeding. Hoe zit dat? Meer...

PROCEDURE

Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

Als uw bezwaar- en beroepsprocedure langer dan twee jaar duurt, komt u in aanmerking voor een schadevergoeding van € 500,- per overschrijding van zes maanden. De Hoge Raad heeft onlangs een aantal regels op een rijtje gezet. Meer...
Geactualiseerd op: 17.01.2018

Meer van Indicator