Artikeldatabank

Zoekresultaat: 36 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Inlenen personeel

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEEL

Opvolger Wet DBA laat op zich wachten

Onlangs is bekendgemaakt dat de opvolger van de Wet DBA niet eerder dan januari 2021 in werking zal treden. Wat is de huidige stand van zaken? Meer...

CONTROLE

Gezamenlijke internationale controle, wat speelt er nu?

De inspectiediensten van Luxemburg, België en Nederland werken al geruime tijd samen om grensoverschrijdende arbeidsmarktfraude aan te pakken. Wat moet u nu weten bij het inlenen van arbeidskrachten? Hoe speelt u op safe? Meer...

PERSONEEL

Wet DBA weer van de baan, en nu?

In het regeerakkoord staat dat de Wet DBA wordt vervangen door een andere regeling. Hoe zit dat? Moet of kunt u daar nu al op anticiperen? Meer...

PERSONEEL

Aansprakelijkheid ligt op de loer

Als u personeel inleent van een andere werkgever en deze de belasting niet juist afdraagt, kunt u te maken krijgen met inlenersaansprakelijkheid. Hoe zit dat? Meer...

PERSONEEL

Eerder fictieve dienstbetrekking dan gedacht

De Hoge Raad heeft onlangs een voor de praktijk belangrijke uitspraak gedaan over de vraag wanneer er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. Wat speelde er? Waar moet u bij het inhuren van arbeidskrachten rekening mee houden? Meer...

PERSONEEL

Inlenen buitenlandse arbeidskrachten, voorkom boetes

Sinds kort geldt er nieuwe regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden voor buitenlandse arbeidskrachten die in Nederland werken. Het niet naleven van de regels kan leiden tot forse boetes. Hoe voorkomt u een boete? Meer...

PERSONEEL

Handreiking DBA Belastingdienst

PERSONEEL

VAR geldig tot 1 april 2016

Het vervangen van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) door ‘voorbeeldovereenkomsten’ is uitgesteld tot 1 april 2016. Wat betekent dit voor u? Meer...

CONTROLE

Willekeurige boete, dus boetebesluit vernietigd!

Via de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs wil de overheid malafide uitzendbureaus aanpakken. Wat heeft de Rechtbank Limburg nu beslist over de hoogte van boetes aan inleners van arbeidskrachten? Wat nu? Meer...

PERSONEEL

Alternatief voor VAR en BGL

De VAR gaat verdwijnen. Vanaf 2016 komen er door de fiscus geaccordeerde modelovereenkomsten. Kunt u nu tot 2016 verder met de bestaande VAR? Meer...
Geactualiseerd op: 20.08.2019

Meer van Indicator