Artikeldatabank

Zoekresultaat: 25 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Btw-plicht

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

IN DE PIJPLIJN

Afschaffing van de btw-landbouwregeling

BTW

Moeiende holding-BV moet kosten factureren

Uw BV mag de aan haar in rekening gebrachte btw in beginsel verrekenen. Hiervoor moet de BV zelf wel met btw belaste prestaties verrichten. Dit kan bij holding-BV’s soms problemen opleveren. Waar moet u op letten? Meer...

BTW

Uw holding en de btw

Het recht op aftrek van btw bij een holding-BV leidt in de praktijk steeds vaker tot discussie met de Belastingdienst. Onlangs heeft het Hof van Justitie van de EU hierover een uitspraak gedaan. De discussie is daarmee echter niet verstomd. Meer...

BTW

Aangifte btw en opgaaf ICP met SBR

BTW

Zonnepanelen en btw, de antwoorden

Sinds de uitspraak van het EU-Hof bent u als bezitter van zonnepanelen ondernemer voor de btw. Welke antwoorden heeft de Belastingdienst nu gegeven? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Eindafrekening btw voor DGA in 2007 niet mogelijk!

Onlangs heeft de Hoge Raad weer een uitspraak gedaan in vervolg op het zogenaamde ‘Van der Steen-arrest’, waarbij werd bepaald dat de directeur-grootaandeelhouder toch geen ondernemer is voor de btw. Wat speelt er? Meer...

BTW

Medische dienst via holdingstructuur

De medische btw-vrijstelling is opnieuw in het nieuws. Eerder werd al bekend dat per 1 januari 2013 de vrijstelling beperkter wordt. Onlangs heeft het Hof Den Bosch een belangrijke uitspraak gedaan over de toepassing van deze vrijstelling. Meer...

BTW

Vrijstelling voor beroepsonderwijs

De btw-vrijstelling voor onderwijs geldt vanaf 1 juli 2010 onder voorwaarden voor het niet-wettelijk erkende beroepsonderwijs dat wordt verstrekt door niet-wettelijk erkende instellingen en door zelfstandig werkende docenten (zzp’ers). Meer...

OMZETBELASTING

Kostenmaatschappen bestaan niet!

In de praktijk wordt er tussen twee (of meerdere) ondernemers nogal eens gewerkt met kostenmaatschappen. Daarbij worden dan de gezamenlijke kosten, bijv. de huisvestings- of secretariaatskosten, verdeeld. Hoe zit het met de btw? Meer...

OMZETBELASTING

Uitlenen van personeel en btw

Geactualiseerd op: 19.01.2018

Meer van Indicator