Artikeldatabank

Zoekresultaat: 51 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Aandelentransacties

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FISCOTIP

Toedeling toekomstige verkoopwinst bij echtscheiding

Bij een echtscheiding komt financieel heel wat kijken. Zeker als bijv. de man een bedrijf heeft. Stel nu dat dit bedrijf mogelijk over een paar jaar verkocht gaat worden. Hoe kan dan bereikt worden dat de vrouw hiervan een deel krijgt? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Mondeling overeenstemming over aandelenoverdracht?

Waar moet u aan denken bij de overdracht van aandelen? Wanneer is er een juridisch geldige overeenkomst tot stand gekomen? Is mondelinge overeenstemming hiervoor voldoende? Wat zegt de rechter? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Hoe komt de overname van een BV niet aan de grote klok?

Bij de overname van een BV moeten de nieuwe directie en enig aandeelhouder worden ingeschreven in het Handelsregister. Maar dan is de concurrent daarvan meteen op de hoogte. Hoe kunt u dat voorkomen? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Verkoper na overdracht aandelen geen winstrecht?

Heeft de verkoper nog recht op achterstallige dividenduitkering als de aandelen zijn overgedragen (verkocht)? Of zijn die voor de koper? Welk probleem speelt er regelmatig? Wat is goed om te weten? Meer...

FISCOTIP

Beter participeren met ‘tracking stocks’

Stel, u wilt uw werknemers of uw kinderen laten participeren in een specifiek onderdeel of specifieke activiteit van uw bedrijf. Met zogeheten ‘tracking stocks’ kunt u dit fiscaal slim regelen en kunt u mooie kansen creëren. Hoe zit dat? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Inkoop van aandelen kan problemen voorkomen

Hoe kan bij de verplichting tot aanbieding van aandelen worden voorkomen dat de verhouding tussen de achterblijvende aandeelhouders wordt verstoord? Hoe kunt u dat het beste regelen? Wat is goed om te weten? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Toetreding tot de BV, wat is raadzaam om te weten?

Stel, het is de bedoeling dat er een nieuwe compagnon toetreedt tot de BV. Hoe kan deze nieuwe compagnon dan BV-aandelen verkrijgen? Wat is goed om te weten en wat is raadzaam om goed (te laten) regelen? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

BV-aandelen betalen via notaris?

Hoe gaat het goed met de koopprijs en de betaling daarvan van BV-aandelen? Kan de koopprijs worden verrekend of schuldig worden gebleven via een geldlening? Wat wil de notaris controleren? Wat is raadzaam om geen risico te lopen? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aansprakelijk voor belastingschuld verkochte BV?

Na verkoop van aandelen in een BV kunt u als voormalig aandeelhouder niet meer worden lastiggevallen door schuldenaren van de verkochte BV. Maar wist u dat de Belastingdienst dit in bepaalde situaties toch kan doen? Hoe zit dat? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Aandelenkapitaal verhogen van flex-BV?

Door het aandelenkapitaal van een flex-BV te vergroten, wordt voor contractspartijen de drempel verlaagd om met de BV zaken te doen. Hoe werkt dat? Welke besluiten moeten er schriftelijk worden vastgelegd? Meer...
Geactualiseerd op: 19.01.2018

Meer van Indicator