Artikeldatabank

Zoekresultaat: 55 artikel(s) gevonden in het thema: Besloten vennootschap - trefwoord: Aandelentransacties

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Moet aandelenkoper ondanks kwijting toch bijbetalen?

Als in de overdrachtsakte staat dat de verkoper kwijting verleent voor voldoening van de koopprijs, kan hij daar dan nog op terugkomen? Wat als achteraf blijkt dat de berekening van de koopprijs niet klopt? Wat heeft de Hoge Raad beslist? Meer...

FISCOTIP

Laat liquiditeitsprobleem verkoop van BV niet beletten

Als u de aandelen van uw BV wilt verkopen, zal een potentiële koper wellicht niet de hele koopsom op tafel kunnen leggen. Maar u moet wel direct met de fiscus afrekenen. Hoe past u hier een mouw aan en kunt u uw bedrijf toch overdragen? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Verkoop aandelen, aansprakelijk voor belastingschuld?

Als u de aandelen in een BV verkoopt, moet u zorgvuldig te werk gaan. Als deze BV namelijk nog een vennootschapsbelastingschuld heeft, kunt u hiervoor als verkoper in privé aansprakelijk worden gesteld. Hoe zit dat? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Samenwerking in BV correct verbreken

Bij het verbreken van de samenwerking in een BV moet er een aantal (praktische) zaken worden geregeld. Waar moet u aan denken? Wat is goed om te weten en te bewaken, zodat u later niet voor nare verrassingen komt te staan? Meer...

FISCOTIP

Toedeling toekomstige verkoopwinst bij echtscheiding

Bij een echtscheiding komt financieel heel wat kijken. Zeker als bijv. de man een bedrijf heeft. Stel nu dat dit bedrijf mogelijk over een paar jaar verkocht gaat worden. Hoe kan dan bereikt worden dat de vrouw hiervan een deel krijgt? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Mondeling overeenstemming over aandelenoverdracht?

Waar moet u aan denken bij de overdracht van aandelen? Wanneer is er een juridisch geldige overeenkomst tot stand gekomen? Is mondelinge overeenstemming hiervoor voldoende? Wat zegt de rechter? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Hoe komt de overname van een BV niet aan de grote klok?

Bij de overname van een BV moeten de nieuwe directie en enig aandeelhouder worden ingeschreven in het Handelsregister. Maar dan is de concurrent daarvan meteen op de hoogte. Hoe kunt u dat voorkomen? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Verkoper na overdracht aandelen geen winstrecht?

Heeft de verkoper nog recht op achterstallige dividenduitkering als de aandelen zijn overgedragen (verkocht)? Of zijn die voor de koper? Welk probleem speelt er regelmatig? Wat is goed om te weten? Meer...

FISCOTIP

Beter participeren met ‘tracking stocks’

Stel, u wilt uw werknemers of uw kinderen laten participeren in een specifiek onderdeel of specifieke activiteit van uw bedrijf. Met zogeheten ‘tracking stocks’ kunt u dit fiscaal slim regelen en kunt u mooie kansen creëren. Hoe zit dat? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Inkoop van aandelen kan problemen voorkomen

Hoe kan bij de verplichting tot aanbieding van aandelen worden voorkomen dat de verhouding tussen de achterblijvende aandeelhouders wordt verstoord? Hoe kunt u dat het beste regelen? Wat is goed om te weten? Meer...
Geactualiseerd op: 11.12.2018

Meer van Indicator