Artikeldatabank

Zoekresultaat: 63 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Bedrijfsoverdracht

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Met uw eigen BV in een firma, deel 2

ONROERENDE ZAKEN

Overdracht vastgoed-BV zonder overdrachtsbelasting?

Voor de overdracht van onroerende zaken binnen de familie geldt een vrijstelling overdrachtsbelasting, mits er sprake is van overdracht van een gehele onderneming. Recente rechtspraak maakt het bereik van de vrijstelling een stuk groter. Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Vastgoedexploitatie, beleggen of ondernemen?

In vervolg op een recente uitspraak van de Hoge Raad waarbij in het kader van een bedrijfsopvolging een vastgoed-BV gezien werd als een actieve onderneming, is onlangs het beleid van de Belastingdienst hierover openbaar gemaakt. Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Besparing overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging

Als er bij de overdracht van een onderneming ook onroerend goed mee overgaat, moet er in principe overdrachtsbelasting worden betaald. Onder voorwaarden kan echter een beroep worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsvrijstelling. Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Stakingslijfrente niet zomaar overdragen

Na een aantal jaren ondernemen brengen veel ondernemers hun onderneming onder in een BV. Daarbij wordt vaak een stakingslijfrente bedongen. U moet dan vervolgens wel goed opletten bij wie u deze lijfrente onderbrengt. Hoe zit dat? Meer...

FISCOTIP

Beperk fiscale claim bij erven of schenken BV

Bij het schenken of erven van een BV gelden er forse vrijstellingen voor de Successiewet 1956. Als verkrijger moet u de aandelen van de BV wel minimaal vijf jaar houden. Hoe kunt u van de vrijstelling profiteren zonder zelf als DGA aan de slag te gaan? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Vrijstelling bedrijfsopvolging bij klein belang dochter-BV

Bij vererving of schenking van ondernemingsvermogen kan door de bedrijfsopvolgingsfaciliteit een groot deel van dat vermogen onbelast worden overgedragen. De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan. Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Definitief bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor vastgoed-BV

Om voor de erf- en schenkbelasting aanspraak te kunnen maken op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF), moet er sprake zijn van een materiële onderneming. De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak voor vastgoed-BV’s gedaan. Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Bedrijfsopvolgingsregeling goed ‘richten’

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een belangrijke fiscale faciliteit. Hiervoor geldt wel de eis dat de overnemer de onderneming minimaal vijf jaar voortzet. Bedenk dus goed bij wie de onderneming (uiteindelijk) terecht moet komen. Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Met uw eigen BV in een firma?

Het ondernemen in een BV-structuur is fiscaal niet altijd de meest aantrekkelijke rechtsvorm. Sommige ondernemers kiezen er dan ook voor om via een Vof (tijdelijk) weer IB-ondernemer te worden. Daarbij moet u wel op uw hoede zijn! Meer...
Geactualiseerd op: 17.01.2018

Meer van Indicator