Artikeldatabank

Zoekresultaat: 67 artikel(s) gevonden in het thema: Besloten vennootschap - trefwoord: Bedrijfsoverdracht

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Superdividend om belastingaanslag te betalen

Als u aandelen in een BV erft, dan wil de fiscus daar ook zijn deel van. U betaalt niet alleen erfbelasting, maar ook inkomstenbelasting. De aandelen worden geacht fictief verkocht te zijn aan u. U krijgt als erfgenaam de aanslag. Wat nu? Meer...

FISCOTIP

Laat liquiditeitsprobleem verkoop van BV niet beletten

Als u de aandelen van uw BV wilt verkopen, zal een potentiële koper wellicht niet de hele koopsom op tafel kunnen leggen. Maar u moet wel direct met de fiscus afrekenen. Hoe past u hier een mouw aan en kunt u uw bedrijf toch overdragen? Meer...

FISCOTIP

Uw onderneming fiscaalvriendelijk verkopen

Stel, u drijft uw onderneming in de vorm van een eenmanszaak. U bent van plan om uw onderneming op korte termijn te gaan verkopen. U moet dan direct afrekenen met de fiscus. Dit kunt u (deels) voorkomen door de BV in te gaan. Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Ook een kleinere onderneming is vrijgesteld

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is voor DGA’s een belangrijk fiscaal instrument om hun BV zonder al te hoge heffingen over te dragen aan de volgende generatie. Hoe zit dat? Welke voorwaarden gelden er? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Met uw eigen BV in een firma, deel 2

ONROERENDE ZAKEN

Overdracht vastgoed-BV zonder overdrachtsbelasting?

Voor de overdracht van onroerende zaken binnen de familie geldt een vrijstelling overdrachtsbelasting, mits er sprake is van overdracht van een gehele onderneming. Recente rechtspraak maakt het bereik van de vrijstelling een stuk groter. Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Vastgoedexploitatie, beleggen of ondernemen?

In vervolg op een recente uitspraak van de Hoge Raad waarbij in het kader van een bedrijfsopvolging een vastgoed-BV gezien werd als een actieve onderneming, is onlangs het beleid van de Belastingdienst hierover openbaar gemaakt. Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Besparing overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging

Als er bij de overdracht van een onderneming ook onroerend goed mee overgaat, moet er in principe overdrachtsbelasting worden betaald. Onder voorwaarden kan echter een beroep worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsvrijstelling. Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Stakingslijfrente niet zomaar overdragen

Na een aantal jaren ondernemen brengen veel ondernemers hun onderneming onder in een BV. Daarbij wordt vaak een stakingslijfrente bedongen. U moet dan vervolgens wel goed opletten bij wie u deze lijfrente onderbrengt. Hoe zit dat? Meer...

FISCOTIP

Beperk fiscale claim bij erven of schenken BV

Bij het schenken of erven van een BV gelden er forse vrijstellingen voor de Successiewet 1956. Als verkrijger moet u de aandelen van de BV wel minimaal vijf jaar houden. Hoe kunt u van de vrijstelling profiteren zonder zelf als DGA aan de slag te gaan? Meer...
Geactualiseerd op: 12.12.2018

Meer van Indicator