Artikeldatabank

Zoekresultaat: 72 artikel(s) gevonden in het thema: Besloten vennootschap - trefwoord: Bedrijfsoverdracht

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FISCOTIP

Belang van 1% voldoende voor doorschuifregeling

Als u aandelen van uw BV schenkt aan bijv. uw kinderen, kunt u de belastingclaim doorschuiven naar uw opvolger, mits er sprake is van een materiële onderneming. Hoe oordeelde de rechter hier onlangs over? Hoe kunt u daar uw voordeel mee doen? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Juist nu uw bedrijf overdragen?

Door de coronacrisis hebben veel bedrijven het zwaar. Bovendien wordt er verwacht dat de economie tijd nodig zal hebben om hiervan te herstellen. Is dit dan een goed moment om uw onderneming over te dragen aan de volgende generatie? Meer...

BEDRIJFSOVERDRACHT

Vrijstelling overdrachtsbelasting verruimd

Bij de overdracht van een eenmanszaak naar een direct familielid, geldt er een vrijstelling overdrachtsbelasting voor het bedrijfspand. Sinds kort geldt dit ook voor de overname van aandelen in een vastgoed-BV. Hoe zit dat? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Verkoper BV niet aansprakelijk voor Vpb-schuld?

Als u de aandelen in een BV verkoopt die een vennootschapsbelastingschuld heeft, is het opletten. U kunt later alsnog aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschuld als de koper deze niet betaald heeft. Wat is hierover nu beslist? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Aandeelhoudersovereenkomst biedt hulp bij conflict

In de statuten van de BV staat naast de ‘spelregels’ voor de BV ook een aantal regels voor de aandeelhouders opgenomen. In bepaalde situaties kan het nodig zijn om daarnaast ook een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Superdividend om belastingaanslag te betalen

Als u aandelen in een BV erft, dan wil de fiscus daar ook zijn deel van. U betaalt niet alleen erfbelasting, maar ook inkomstenbelasting. De aandelen worden geacht fictief verkocht te zijn aan u. U krijgt als erfgenaam de aanslag. Wat nu? Meer...

FISCOTIP

Laat liquiditeitsprobleem verkoop van BV niet beletten

Als u de aandelen van uw BV wilt verkopen, zal een potentiële koper wellicht niet de hele koopsom op tafel kunnen leggen. Maar u moet wel direct met de fiscus afrekenen. Hoe past u hier een mouw aan en kunt u uw bedrijf toch overdragen? Meer...

FISCOTIP

Uw onderneming fiscaalvriendelijk verkopen

Stel, u drijft uw onderneming in de vorm van een eenmanszaak. U bent van plan om uw onderneming op korte termijn te gaan verkopen. U moet dan direct afrekenen met de fiscus. Dit kunt u (deels) voorkomen door de BV in te gaan. Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Ook een kleinere onderneming is vrijgesteld

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is voor DGA’s een belangrijk fiscaal instrument om hun BV zonder al te hoge heffingen over te dragen aan de volgende generatie. Hoe zit dat? Welke voorwaarden gelden er? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Met uw eigen BV in een firma, deel 2

Geactualiseerd op: 17.09.2020

Meer van Indicator