Artikeldatabank

Zoekresultaat: 441 artikel(s) gevonden in het thema: Directeur-grootaandeelhouder - trefwoord: Eigen BV

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

UBO-registratie binnenkort verplicht, wat moet u nu doen?

Hoe staat het nu met de verplichte UBO-registratie? Wat moet er worden ingeschreven? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Hoezo loopt de ‘UBO’ privé risico? Meer...

FISCOTIP

Terugbetalen aandelenkapitaal kan vaak onbelast

Als u een schuld heeft aan uw BV, kan het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wel eens vervelend voor u gaan uitpakken. Om uw schuld te verminderen, kunt u overwegen om aandelenkapitaal terug te betalen. Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Een jaar uitstel voor aanpak leningen aan dga

Het kabinet heeft de ‘Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap’ ingediend bij de Tweede Kamer. Op basis hiervan kunt u geconfronteerd worden met directe belastingheffing als u bovenmatig geld leent van uw eigen BV. Hoe zit dat precies? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Borgstelling zonder einde altijd onzakelijk

Uit een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland blijkt dat een borgstelling zonder einddatum die ook toekomstige schulden omvat, per definitie onzakelijk is. Wat betekent dit fiscaal? Waar moet u op letten? Meer...

FISCOTIP

Werknemersverzekeringen voor dga een keuze?

Werknemers zijn verplicht verzekerd tegen de financiële gevolgen van onder meer werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid. Dga’s zijn hiervan uitgesloten. In bepaalde gevallen kunt u als dga echter ook onder de werknemersverzekeringen vallen. Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Coronamaatregelen, verbod op dividend en bonussen

Onlangs werd het tweede noodpakket met maatregelen in verband met de coronacrisis bekendgemaakt. Voor twee maatregelen is als nieuwe voorwaarde gesteld dat er wordt afgezien van het uitkeren van dividend of bonussen. Hoe zit dat? Meer...

IN DE PIJPLIJN

Uitstel invoering ‘Wet excessief lenen’

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Gebruikelijk loon evenredig te verlagen

Om dga’s tegemoet te komen, wordt het mogelijk om het gebruikelijk loon 2020 te verlagen. Voordeel hiervan is dat u niet meer verplicht bent om een bepaald loon uit te keren en daardoor geen onnodige loonheffingschuld opbouwt. Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Inbreng onderneming in BV uitstellen?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Hoever reikt uw bestuurdersaansprakelijkheid?

Als bestuurder kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van uw BV. Is dat ook zo als u bepaalde schuldeisers betaalt, maar de Belastingdienst niet? Hoe oordeelde de rechter hier onlangs over? Meer...
Geactualiseerd op: 18.09.2020

Meer van Indicator