Artikeldatabank

Zoekresultaat: 355 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Eigen BV

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Met uw eigen BV in een firma, deel 2

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Bonus van € 2.400,- altijd onbelast?

Indien u als DGA van een of meerdere BV’s salaris ontvangt, mag de werkkostenregeling worden toegepast. Is er dan ruimte voor een onbelaste bonus? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Pandrecht op de aandelen voor de bank

Vaak wil de bank ook een pandrecht op de aandelen van de BV. Wat betekent een pandrecht op uw BV-aandelen? Wie heeft het stemrecht op de aandelen en wie heeft er recht op dividend? Hoe moet dat worden geregeld? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Verlaag uw box 3-vermogen, hoe dan?

De lage rente op spaargeld kan een reden zijn om uw vermogen uit box 3 te halen. Ook de vermogenstoets bij diverse regelingen kan een reden zijn. In dit artikel laten we zien hoe u uw box 3-vermogen kunt verlagen. Meer...

CONTROLE

Fiscaal het schip in met transactie tussen DGA en BV?

De DGA die zijn speeltjes of hobby’s door de eigen BV laat betalen, kan daardoor fiscale problemen krijgen. Dat ondervond onlangs weer eens een DGA die in zijn vrije tijd fervent zeezeiler was. Lees verder waarop de fiscus controleert! Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Hoe staat u sterk met uw rekening-courant?

Als u geld leent aan uw BV, loopt u het risico dat de Belastingdienst de lening ‘onzakelijk’ vindt. Een eventueel verlies hierop kan dan niet als aftrekpost worden opgevoerd in uw aangifte. Hoe staat u sterk richting de Belastingdienst? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Als bestuurder hoeft u niet alles te controleren

Als bestuurder van een BV kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld voor onbetaalde belastingschulden van de BV, mits er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Betekent dit nu dat u iedere activiteit grondig moet controleren? Meer...

FISCOTIP

Werken met een open fonds voor gemene rekening?

Indien u als ondernemer privé geld op de bank heeft, wordt u daarvoor privé belast in box 3 op basis van een forfaitair rendement. Dit kan fors oplopen. Hoe kan een open fonds voor gemene rekening (OFGR) u helpen? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Uitdeling, kredietfaciliteit zonder limiet van de BV

Indien u als DGA geld van uw BV leent, is het van belang dat deze gelden te zijner tijd worden terugbetaald. De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarin een DGA forse bedragen van zijn BV had geleend. Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Directeur niet in privé aansprakelijk voor BV-schuld?

Een directeur ondertekent namens de BV een contract terwijl de liquiditeiten niet op peil zijn. Is hij dan in privé aansprakelijk? Wat speelde er bij een BV die failliet ging en waar een klant kort daarvoor ca. € 34.500,- had betaald? Meer...
Geactualiseerd op: 19.01.2018

Meer van Indicator