Artikeldatabank

Zoekresultaat: 391 artikel(s) gevonden in het thema: Directeur-grootaandeelhouder - trefwoord: Eigen BV

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Pak van de zaak, hoe nu fiscaal op maat?

Als leidinggevende en dga moet u er altijd representatief uitzien op het werk. Bijvoorbeeld goed gekleed in een zakelijk kostuum. Dat is niet goedkoop. Het zou leuk zijn als de Belastingdienst daaraan bijdroeg. Hoe zit dat nu fiscaal? Meer...

FISCOTIP

Hoge lening bij eigen BV, voorkom belastingheffing

Het kabinet wil leningen bij de eigen BV vanaf 2022 gaan belasten. Dat is nog ver weg, maar toch kunt u er het beste nu al op inspelen. Waarom is dat? Wat zijn de mogelijkheden en wat scheelt dat in uw portemonnee? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Let op de werknemersverzekeringen

De meeste directeuren-grootaandeelhouders zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Zij kunnen immers niet tegen hun wil worden ontslagen. Voor aandeelhouders met een relatief klein belang geldt dit echter niet. Hoe zit dat? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Lege BV, weg ermee of een nieuw leven?

Weegt uw BV nog op tegen de kosten? Als uw BV bijvoorbeeld geen activiteiten meer verricht, is het dan niet beter om deze BV maar te ontbinden? Wanneer doet u dat en levert het fiscaal nog wat voor u op? Hoe gaat dat goed? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Aftrek zakelijke kosten, van welk inkomen eigenlijk?

Wat speelde er onlangs bij het Hof Den Haag over een directeur van een BV en belastingaftrek van advocaatkosten en kosten van aansprakelijkstelling? Hoezo viel de kostenaftrek tussen wal en schip? Wat is belangrijk om te weten? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Borg zonder vergoeding onzakelijk

Als u borg staat voor uw BV, loopt u het risico hierop te worden aangesproken. Indien dit het geval is, dan leidt u een verlies dat u in box 1 mag verrekenen. Er moet dan wel sprake zijn van een zakelijke borgstelling. Hoe zit dit precies? Meer...

FISCOTIP

Wanneer gaat uw BV in de verkoop?

Indien u als directeur-grootaandeelhouder van plan bent om de komende tijd een of meer BV’s te verkopen, dan is het van belang hiervoor het juiste moment te kiezen. Hoezo en wat scheelt dat? Meer...

FISCOTIP

Verlies in box 2 te gelde maken

Als u bijvoorbeeld door liquidatie van een BV een verlies lijdt in box 2, dan mag dit verlies verrekend worden met toekomstige winsten in box 2. Als er geen winst meer te verwachten is, zal dit echter lastig worden. Hoe kunt u dit oplossen? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Nieuwe regels voor rekening-courantschulden?

Zoals bekend, is er tijdens Prinsjesdag 2018 een nieuwe maatregel aangekondigd die ziet op de schuld die een directeur-grootaandeelhouder bij zijn BV heeft. Het wetsvoorstel moet nog komen, maar wat weten we hier nu al over? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Zekerheid weg, lening van € 12,2 miljoen belast als dividend

Als directeur-grootaandeelhouder kunt u vrij eenvoudig geld lenen van uw BV. Dit zorgt er in de praktijk nog wel eens voor dat BV’s te veel geld uitlenen aan hun aandeelhouder terwijl niet zeker is dat dit kan worden terugbetaald. Wat dan? Meer...
Geactualiseerd op: 22.03.2019

Meer van Indicator