Artikeldatabank

Zoekresultaat: 61 artikel(s) gevonden in het thema: Directeur-grootaandeelhouder - trefwoord: Bedrijfsopvolging

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FISCOTIP

Belang van 1% voldoende voor doorschuifregeling

Als u aandelen van uw BV schenkt aan bijv. uw kinderen, kunt u de belastingclaim doorschuiven naar uw opvolger, mits er sprake is van een materiële onderneming. Hoe oordeelde de rechter hier onlangs over? Hoe kunt u daar uw voordeel mee doen? Meer...

TESTAMENT

Executeur heeft stemrecht en bepaalt wie er directeur wordt

Wat als de directeur van een BV overlijdt zonder dat er in de bedrijfsopvolging is voorzien? Wie heeft het stemrecht op de BV-aandelen als de nalatenschap nog niet is verdeeld? Wat zegt de rechter? Wat is raadzaam? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Juist nu uw bedrijf overdragen?

Door de coronacrisis hebben veel bedrijven het zwaar. Bovendien wordt er verwacht dat de economie tijd nodig zal hebben om hiervan te herstellen. Is dit dan een goed moment om uw onderneming over te dragen aan de volgende generatie? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Fiscale faciliteiten alleen voor ‘echte’ onderneming

Bij vererving van een onderneming geldt er een aantal fiscale faciliteiten. Die zijn alleen weggelegd voor degenen die een ‘echte’ onderneming drijven. Maar wat verstaan we hieronder en wat besliste de rechter onlangs? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Bedrijfsopvolging op tijd regelen

Bij de vererving of de schenking van uw BV-aandelen kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling. Het is dan wel van belang om tijdig voor te sorteren. Hoe zit dat? Waar moet u op letten? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Goed oppassen met bezitstermijn BOR

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) stelt eisen aan de periode waarin de schenker (of de erflater) de onderneming heeft uitgeoefend, plus dat de verkrijger een minimumperiode moet voortzetten. Wat is er nu door de rechtbank beslist? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Bedrijfsopvolgingsregeling, let op de termijnen

Als u de aandelen in uw BV schenkt aan uw kind(eren), kunt u voor de schenkbelasting een beroep doen op de bedrijfsopvolgingsregeling. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden. Hoe zit dat? Wat besliste de rechter hier onlangs over? Meer...

FISCOTIP

Bedrijfsopvolgingsregeling voor ‘kleine’ aandeelhouders

Toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zorgt ervoor dat uw erfgenamen een forse korting krijgen op de te betalen erfbelasting. De BOR geldt ook als u uw aandelen schenkt. Maar wat als u maar een klein belang in de BV heeft? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Superdividend om belastingaanslag te betalen

Als u aandelen in een BV erft, dan wil de fiscus daar ook zijn deel van. U betaalt niet alleen erfbelasting, maar ook inkomstenbelasting. De aandelen worden geacht fictief verkocht te zijn aan u. U krijgt als erfgenaam de aanslag. Wat nu? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Stoomboot als ondernemingsvermogen

Bij het schenken of vererven van ondernemingsvermogen dat in uw BV aanwezig is, kan er aanspraak worden gemaakt op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Een recente uitspraak maakt nog eens duidelijk hoe u dit vermogen bepaalt. Meer...
Geactualiseerd op: 18.09.2020

Meer van Indicator