Artikeldatabank

Zoekresultaat: 48 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Bedrijfsopvolging

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSOPVOLGING

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling bij overlijden

De bedrijfsopvolgingsregeling maakt het mogelijk om aandelen in een BV op een fiscaalgunstige wijze te laten vererven. De rechter heeft hierover een belangrijke uitspraak gedaan. Wat speelde er? Waar moet u rekening mee houden? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Vastgoedexploitatie, beleggen of ondernemen?

In vervolg op een recente uitspraak van de Hoge Raad waarbij in het kader van een bedrijfsopvolging een vastgoed-BV gezien werd als een actieve onderneming, is onlangs het beleid van de Belastingdienst hierover openbaar gemaakt. Meer...

FISCOTIP

Tijdig voorsorteren op de nalatenschap van de DGA

Stel, senior bezit de aandelen van een BV die vastgoed verhuurt aan een bedrijfs-BV. De kinderen zijn de aandeelhouders van de bedrijfs-BV. Hoe voorkomt men een forse belastingaanslag als de gezondheid van senior ernstig verslechtert? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

BOR, termijnen belangrijk, opdracht precies vastleggen!

Het belastingrecht ritselt van de termijnen. Een gemiste termijn is dan ook vaak ‘einde oefening’. Belangrijke vraag is natuurlijk: wie is er verantwoordelijk voor het bewaken van die termijnen? Wat is er onlangs beslist over de BOR? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Hoe als DGA controle houden over de directeur?

Wie mag er tekenen namens de BV en hoeveel handtekeningen zijn er vereist? Wat staat er in het Handelsregister? Hoe houdt men als DGA bijvoorbeeld controle over zijn bedrijfsopvolger die tot directeur wordt benoemd? Meer...

FISCOTIP

Beperk fiscale claim bij erven of schenken BV

Bij het schenken of erven van een BV gelden er forse vrijstellingen voor de Successiewet 1956. Als verkrijger moet u de aandelen van de BV wel minimaal vijf jaar houden. Hoe kunt u van de vrijstelling profiteren zonder zelf als DGA aan de slag te gaan? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Vrijstelling bedrijfsopvolging bij klein belang dochter-BV

Bij vererving of schenking van ondernemingsvermogen kan door de bedrijfsopvolgingsfaciliteit een groot deel van dat vermogen onbelast worden overgedragen. De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan. Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Definitief bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor vastgoed-BV

Om voor de erf- en schenkbelasting aanspraak te kunnen maken op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF), moet er sprake zijn van een materiële onderneming. De Hoge Raad heeft een belangrijke uitspraak voor vastgoed-BV’s gedaan. Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Bedrijfsopvolgingsregeling goed ‘richten’

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een belangrijke fiscale faciliteit. Hiervoor geldt wel de eis dat de overnemer de onderneming minimaal vijf jaar voortzet. Bedenk dus goed bij wie de onderneming (uiteindelijk) terecht moet komen. Meer...

FISCOTIP

Belastingheffing bij verkoop BV uitstellen

Het voordeel van een BV is dat u de winst in beginsel eindeloos kunt oppotten. De tegenhanger is dat u bij verkoop van uw aandelen een forse claim van de fiscus tegemoet kunt zien. Wat is hieraan te doen en onder welke voorwaarden? Meer...
Geactualiseerd op: 19.01.2018

Meer van Indicator