Artikeldatabank

Zoekresultaat: 57 artikel(s) gevonden in het thema: Directeur-grootaandeelhouder - trefwoord: Bedrijfsopvolging

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSOPVOLGING

Bedrijfsopvolging op tijd regelen

Bij de vererving of de schenking van uw BV-aandelen kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling. Het is dan wel van belang om tijdig voor te sorteren. Hoe zit dat? Waar moet u op letten? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Goed oppassen met bezitstermijn BOR

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) stelt eisen aan de periode waarin de schenker (of de erflater) de onderneming heeft uitgeoefend, plus dat de verkrijger een minimumperiode moet voortzetten. Wat is er nu door de rechtbank beslist? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Bedrijfsopvolgingsregeling, let op de termijnen

Als u de aandelen in uw BV schenkt aan uw kind(eren), kunt u voor de schenkbelasting een beroep doen op de bedrijfsopvolgingsregeling. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden. Hoe zit dat? Wat besliste de rechter hier onlangs over? Meer...

FISCOTIP

Bedrijfsopvolgingsregeling voor ‘kleine’ aandeelhouders

Toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) zorgt ervoor dat uw erfgenamen een forse korting krijgen op de te betalen erfbelasting. De BOR geldt ook als u uw aandelen schenkt. Maar wat als u maar een klein belang in de BV heeft? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Superdividend om belastingaanslag te betalen

Als u aandelen in een BV erft, dan wil de fiscus daar ook zijn deel van. U betaalt niet alleen erfbelasting, maar ook inkomstenbelasting. De aandelen worden geacht fictief verkocht te zijn aan u. U krijgt als erfgenaam de aanslag. Wat nu? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Stoomboot als ondernemingsvermogen

Bij het schenken of vererven van ondernemingsvermogen dat in uw BV aanwezig is, kan er aanspraak worden gemaakt op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Een recente uitspraak maakt nog eens duidelijk hoe u dit vermogen bepaalt. Meer...

FISCOTIP

Laat liquiditeitsprobleem verkoop van BV niet beletten

Als u de aandelen van uw BV wilt verkopen, zal een potentiële koper wellicht niet de hele koopsom op tafel kunnen leggen. Maar u moet wel direct met de fiscus afrekenen. Hoe past u hier een mouw aan en kunt u uw bedrijf toch overdragen? Meer...

FISCOTIP

Op tijd het ondernemingsvermogen optimaliseren

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOR) in de Successiewet 1956 is een van de gunstigste faciliteiten in de fiscale regelgeving. Deze wordt nog interessanter als beleggingsvermogen kan worden omgezet in ondernemingsvermogen. Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Ook een kleinere onderneming is vrijgesteld

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is voor DGA’s een belangrijk fiscaal instrument om hun BV zonder al te hoge heffingen over te dragen aan de volgende generatie. Hoe zit dat? Welke voorwaarden gelden er? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling bij overlijden

De bedrijfsopvolgingsregeling maakt het mogelijk om aandelen in een BV op een fiscaalgunstige wijze te laten vererven. De rechter heeft hierover een belangrijke uitspraak gedaan. Wat speelde er? Waar moet u rekening mee houden? Meer...
Geactualiseerd op: 17.01.2020

Meer van Indicator