Artikeldatabank

Zoekresultaat: 42 artikel(s) gevonden in het thema: Ondernemer - trefwoord: Bedrijfsopvolging

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSOPVOLGING

Besparing overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging

Als er bij de overdracht van een onderneming ook onroerend goed mee overgaat, moet er in principe overdrachtsbelasting worden betaald. Onder voorwaarden kan echter een beroep worden gedaan op de bedrijfsopvolgingsvrijstelling. Meer...

IN DE PIJPLIJN

BOF deels discriminerend?

ERF- EN SCHENKBELASTING

Bedrijfsopvolging en soort huwelijk

Zoals bekend, kan er bij toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de erf- en schenkbelasting veel geld bespaard worden. Dit geldt ook als iemand een onderneming erft van zijn overleden echtgenoot. Hoe zit dat? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsfaciliteiten!

Bij overdracht van ondernemingsvermogen of aandelen van een BV in geval van schenking of bij overlijden, kent de Successiewet enkele fiscale voordelen. Hoe kunt u die nu benutten? Wat zijn nu de ‘bedrijfsopvolgingsfaciliteiten’? Meer...

BEDRIJFSOVERDRACHT

Bedrijf kopen, maar alleen de ‘goede’ zaken

Stel, u wilt een bedrijf overnemen. Op welke manier kan dat het beste geregeld worden? En op welk risico moet u bedacht zijn als u verouderde machines, vervuilde grond of andere ‘risicozaken’ bij de verkoper achterlaat? Meer...

BEDRIJFSOVERDRACHT

Bedrijf overdragen is vooruitzien

U draagt uw bedrijf niet van de ene op de andere dag aan uw kind over. Dat heeft tijd en voorbereiding nodig. Ook fiscaal is het goed om hier tijdig bij stil te staan. Hoe werkt dat nu fiscaal bekeken? Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Wettelijke verdeling en fiscale onderbedeling

Als u overlijdt zonder testament, wordt uw erfenis op basis van het wettelijk erfrecht verdeeld. Indien tot uw nalatenschap ook ondernemingsvermogen behoort, kan deze wettelijke verdeling fiscaal ongunstig uitpakken. Hoe zit dat? Meer...

FISCOTIP

Profiteer van renteloos uitstel van betaling

Bij de aan- of verkoop van een onderneming doen zich vandaag de dag nogal eens financiële problemen voor. Gelukkig schiet de Belastingdienst te hulp als u de belastingclaim niet ineens kunt betalen. Deze regeling is dit jaar aangepast. Meer...

SUCCESSIERECHTEN

Bedrijfsopvolging bij overlijden; zonder erfbelasting?

Onder de nieuwe Successiewet is verkrijging van ondernemingsvermogen in bepaalde gevallen helemaal vrijgesteld van erfbelasting. Hoe werkt dat? Wat zijn de voorwaarden en waar moet u op letten? Meer...

FISCOTIP

Fiscaal afrekenen? Ik ben toch niet gek!

U wilt op niet al te lange termijn stoppen met uw bedrijf. Uw schaapjes zijn bijna op het droge of uw pensioen komt in zicht. Helaas moet u bij verkoop van uw bedrijf nog wel over de fiscale reserves afrekenen met de fiscus. Hoe zit dat? Meer...
Geactualiseerd op: 18.09.2020

Meer van Indicator