Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Actualiteit - trefwoord: Belastingdienst

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

uiTstel van betaling

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Als uw bedrijf door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komt, kunt u de Belastingdienst om bijzonder uitstel van betaling vragen. Hoe doet u dat? Meer...

UITSMIJTER

Fout in box 3-percentages

PROCEDURE

Dwarsligger kan mogelijkheid hoger beroep niet belemmeren

Kan er in een belastingzaak geen hoger beroep worden ingesteld als een van de belanghebbenden niet mee wil werken? Wat staat er in de wet? Wat is een redelijke termijn van afhandeling door de Belastingdienst? Wat zegt de rechter? Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Kamervragen over eHerkenning

CONTROLE

Controle op het bestaan van een dienstbetrekking?

De inkt onder het benoemingsbesluit van staatssecretaris van Financiën Vijlbrief was nog niet droog of er kwam al een brief aan de Tweede Kamer waarin een ’sectorspecifieke aanpak toezicht arbeidsrelaties’ wordt aangekondigd. Wat nu? Meer...

UITSMIJTER

Zwartspaarder ontspringt de dans toch niet

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Kies uw adviseur zorgvuldig

Bij correspondentie met de Belastingdienst maken de meeste ondernemers gebruik van een adviseur. U moet daarbij echter niet over een nacht ijs gaan. Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Verplicht aan de slag met eHerkenning

Binnenkort kunt u (of moet u) als bedrijf bij de overheid inloggen met eHerkenning. Een groot voordeel is dat u met eHerkenning veilig kunt inloggen bij meerdere overheidsinstanties. Wat betekent eHerkenning voor u en uw bedrijf? Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Vraag maar raak?

Iedereen is verplicht om aan de Belastingdienst desgevraagd alle informatie te verstrekken die voor de belastingheffing relevant kan zijn. Wat als er zaken worden gevraagd die u in alle oprechtheid niet kunt verstrekken? Meer...

CONTROLE

Onzakelijk handelen leidt tot belastingnavordering

U mag binnen uw BV alleen kosten opvoeren die zakelijk zijn voor uw onderneming. Als aan de kosten een aandeelhoudersmotief of privéaspect ten grondslag ligt, is fiscale aftrek niet mogelijk. Wat speelde hierover en wat is raadzaam? Meer...
Geactualiseerd op: 02.04.2020

Meer van Indicator