Gerelateerde artikelen

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PRIVÉ

Executeur, bezint eer ge begint ... 

In menig testament wordt er een executeur genoemd die de nalatenschap moet afwikkelen, vaak een familielid. Uit piëteit voor de overledene volgt er meestal aanvaarding. Het is echter goed om vooraf een inschatting te maken van de risico’s. Meer...

PRIVÉ

Hoeft de ene erfgenaam niet voor de andere te betalen?

Als er een beroep wordt gedaan op de legitieme portie, is iedere erfgenaam dan hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld of betaalt iedere erfgenaam dan zijn deel daarvan? Wat staat er in de wet en wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

PRIVÉ

Waar eindigt nu de taak van de executeur?

Wanneer eindigt de taak van de nalatenschapsafwikkelaar (executeur)? Zijn de erfgenamen bevoegd om buiten de executeur om te handelen? Wat staat er in de wet? Wat heeft de rechter onlangs beslist over de executeursbevoegdheid? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Denk aan een rampenclausule in uw testament

Wellicht heeft u het reeds in de media vernomen. Een rechtszaak over de verdeling van een nalatenschap. Op zich niets nieuws, maar de feiten voorafgaand hieraan zijn wel bijzonder. Wat is het geval? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Wat kan er met een ‘alleenstaandentestament’?

Als een ongetrouwde broer of zus kinderloos overlijdt, wie krijgt er dan de erfenis? Wat als er een ‘alleenstaandentestament’ is opgemaakt? Kan daartegen actie worden ondernomen? Wat zijn de mogelijkheden volgens de wet? Meer...

ERFBELASTING

Trage Belastingdienst probleem voor executeur?

Welke taken heeft een executeur (nalatenschapsafwikkelaar)? Hoezo is hij in privé aansprakelijk voor de erfbelasting? Wat nu als de aanslag erfbelasting vaak lang op zich laat wachten? Waar moet men nu rekening mee houden? Meer...

PRIVÉ

Wanneer is de executeur niet meer aansprakelijk?

Een executeur moet de nalatenschap beheren en de schulden betalen. Maar wanneer eindigt die taak? Is hij altijd rekening en verantwoording verschuldigd of geldt daarvoor een termijn? Wat staat er in de wet? Wat zegt de rechter? Meer...

PRIVÉ

Optreden als (nalatenschaps)executeur?

Een executeur heeft tot taak om de nalatenschap van de overledene af te handelen. Wat mag hij wel en wat niet? Waar moet men als executeur rekening mee houden? Hoe zit het met zijn beloning? Wat is raadzaam? Meer...

PRIVÉ

Vergoeding voor de executeur, loon of legaat?

Voor de afwikkeling van een nalatenschap kan het handig zijn om een executeur aan te wijzen. Dit is vaak al in het testament geregeld. Vaak krijgt de executeur een vergoeding voor zijn werkzaamheden. Hoe pakt dit fiscaal uit? Meer...

ERFBELASTING

Testament kinderloze suikertante/-oom fiscaal voordelig

Als een kinderloze suikertante of -oom geen testament heeft, is er een goede kans dat de Belastingdienst de grootste erfgenaam wordt. Hoe zit dat nu precies? Hoe kan een testament fiscaal gezien goede diensten bewijzen? Meer...
Geactualiseerd op: 02.04.2020

Meer van Indicator