Recentste nummer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Dga met minder dan € 45.000 belonen?

Als dga moet u in 2019 minimaal € 45.000 salaris uit uw BV ontvangen. Een collega-dga kreeg het hierover aan de stok met de Belastingdienst. Wat speelde er?
Meer...

WERKWIJZE BELASTINGDIENST

Melding betalingsonmacht, dga toch aansprakelijk?

Als de directie tijdig betalingsonmacht bij de Belastingdienst heeft gemeld, kan deze dan niet meer in privé aansprakelijk worden gesteld? Wat als er sprake is van grove schuld? Wat zegt de rechter?
Meer...

FISCOTIP

Zo mijdt uw BV de tweede tariefschijf

Maakt uw BV meer dan € 200.000 winst, dan betaalt uw BV in de tweede schijf 25% belasting. Dat tarief daalt de komende jaren fors, dus is het raadzaam de fiscale winst de komende jaren te beperken. Hoe kan dit zo eenvoudig mogelijk?
Meer...

PERSONEEL

Nu controle op ongebruikelijke bonus?

Het aanwijzen van beloningselementen als eindheffingsbestanddeel kan aantrekkelijk zijn onder de werkkostenregeling. Hierbij moet u wel rekening houden met het gebruikelijkheidscriterium. Hoe zit dit? Wat heeft de Hoge Raad beslist?
Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Hypotheek bij eigen BV, wat moet u ermee?

Het voornemen om hoge schulden bij de eigen BV aan te pakken, geldt niet voor de eigenwoninglening bij de BV. Ondanks dat die lening dus niet meetelt, is extra aandacht wel vereist. Hoe zit dat? Waar moet u rekening mee houden?
Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Opletten met lenen van stamrecht-BV

In het verleden was het mogelijk om een ontslagvergoeding onder te brengen in een stamrecht-BV. Uit een recente uitspraak blijkt dat het belastinguitstel kan worden beëindigd als men toch privé beschikt over de vergoeding. Hoe zit dat?
Meer...

PRIVÉ

Verkoopwinst woningen belast in box 1

Als u privé panden koopt en deze later, eventueel na verbouwing, weer met winst verkoopt, is de vraag in welke box deze panden thuishoren. In box 3 waar verkoopwinsten onbelast blijven of in box 1 waar u flink moet afrekenen?
Meer...
Geactualiseerd op: 23.08.2019

Meer van Indicator