Recentste nummer

BELASTINGAANGIFTE

Let op waardering schulden in box 3

Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt vaak vergeten dat er in box 3 moet worden uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer. Hoe zit dat?
Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Postuum loon naar werken, hoe nu fiscaal voordelig?

Een erflater kan bij testament zijn erfgenaam alsnog een achterstallige beloning toekennen voor in zijn bedrijf verricht werk. Dat kan fiscaal gunstig uitpakken. Wat moet u hierover weten? Lees verder hoe dit werkt.
Meer...

FISCOTIP

Kies voor een optimale vermogensverdeling

In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Sinds 2017 is het van belang dat u het vermogen optimaal verdeelt tussen u en uw partner. Maar let op voor het effect op de heffingskortingen, anders bent u het voordeel zomaar kwijt.
Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Verlies eerder verdampt, hoe zit dat?

Met ingang van 2019 is de termijn waarbinnen verliezen verrekend kunnen worden, verkort. Het is dus nog belangrijker geworden om de verliespositie van uw BV(’s) in het oog te houden om te voorkomen dat er verliesverdamping optreedt.
Meer...

BTW

Te veel btw in rekening gebracht, wat nu?

Stel dat u als leverancier een te hoog bedrag of te veel btw aan een afnemer in rekening heeft gebracht. Als u dan de juiste maatregelen neemt, hoeft u de ten onrechte in rekening gebrachte btw niet af te dragen of krijgt u de btw terug.
Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Pak van de zaak, hoe nu fiscaal op maat?

Als leidinggevende en dga moet u er altijd representatief uitzien op het werk. Bijvoorbeeld goed gekleed in een zakelijk kostuum. Dat is niet goedkoop. Het zou leuk zijn als de Belastingdienst daaraan bijdroeg. Hoe zit dat nu fiscaal?
Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Denk aan een rampenclausule in uw testament

Wellicht heeft u het reeds in de media vernomen. Een rechtszaak over de verdeling van een nalatenschap. Op zich niets nieuws, maar de feiten voorafgaand hieraan zijn wel bijzonder. Wat is het geval?
Meer...

IN DE PIJPLIJN

Uw bankrekening, wie kijkt er mee?

Geactualiseerd op: 20.03.2019

Meer van Indicator