Recentste nummer

AUTO

Kap bestelauto te laag, forse aanslag

Voor de bpm maakt het nogal wat verschil of er al dan niet sprake is van een bestelauto. Wat speelde er onlangs bij de rechter? Waar moet u op letten?
Meer...

BEDRIJFSOPVOLGING

Bedrijfsopvolgingsregeling en testament

Uw erfgenamen kunnen belasting besparen door gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Als u geen testament heeft opgesteld, kan deze regeling ongunstig uitvallen. Hoe zit dat? Waar moet u rekening mee houden?
Meer...

FISCOTIP

Denk nog even aan uw spaargeld!

Heeft u een behoorlijk box 3-vermogen en bestaat dit voor een groot deel uit spaargeld? Dan valt u fiscaal in de prijzen! Wat kunt u doen om uw box 3-vermogen te verlagen? Waarom moet u dit jaar nog actie ondernemen?
Meer...

PROCEDURE

En wat is uw belang?

Als u in bezwaar of beroep gaat, moet u een belang hebben bij de procedure anders wordt uw zaak niet in behandeling genomen. Dat lijkt een simpele regel, maar het is niet altijd gemakkelijk om te achterhalen wat het ‘belang’ eigenlijk is.
Meer...

PENSIOEN

Nog in 2018 uw pensioen afkopen?

Als u uw pensioen in eigen beheer nog niet met belastingkorting heeft afgekocht, dan heeft u daarvoor nog tot eind 2019 de kans. Door de afkoop in 2018 plaats te laten vinden, profiteert u echter van de hoogste korting. Hoe zit dat?
Meer...

LOKALE HEFFINGEN

Wat met hoge legesaanslag voor omgevingsvergunning?

Het slopen en ‘herverbouwen’ gebeurt steeds vaker. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. U krijgt van de gemeente een aanslag leges. Wanneer kunt u succesvol bezwaar maken? Wat heeft de rechter hierover beslist?
Meer...

Erfbelasting

Weinig geld in kas, tweetrapsmaking biedt uitweg!

Als het vermogen in onroerende zaken zit (bijv. woonhuis en/of bedrijfspand), is de erfbelasting vaak een probleem, bijv. als de langstlevende de erfbelasting voor de kinderen moet betalen en er onvoldoende liquiditeiten zijn. Wat dan?
Meer...

GOED OM TE WETEN

Vink of geen vink?

Geactualiseerd op: 11.12.2018

Meer van Indicator