Alle artikelen van de adviesbrief Tips & Advies Belastingen digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Belastingen by e-mail [?]

Top artikelen tipsenadvies-belastingen.nl by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BTW

Digitale diensten aan particulieren in de EU

De btw-regels voor ondernemers die via internet digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen leveren, zijn per 1 januari 2019 op een aantal punten vereenvoudigd. Hoe zit dat? Waar moet u rekening mee houden?

Meest gelezen artikelen

AUTO VAN DE ZAAK

Tesla-taks en oudere auto’s

Vanaf 2019 is de bijtelling voor elektrische auto’s veranderd. Wat betekent dit voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s? Waar moet u rekening mee houden? Meer...

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER

Nieuwe regels voor rekening-courantschulden?

Zoals bekend, is er tijdens Prinsjesdag 2018 een nieuwe maatregel aangekondigd die ziet op de schuld die een directeur-grootaandeelhouder bij zijn BV heeft. Het wetsvoorstel moet nog komen, maar wat weten we hier nu al over? Meer...

FISCOTIP

Verlies in box 2 te gelde maken

Als u bijvoorbeeld door liquidatie van een BV een verlies lijdt in box 2, dan mag dit verlies verrekend worden met toekomstige winsten in box 2. Als er geen winst meer te verwachten is, zal dit echter lastig worden. Hoe kunt u dit oplossen? Meer...

PRIVÉ

Te hoge rente is schenking

De Belastingdienst kijkt vaak kritisch naar eigenwoningschulden van ouders aan kinderen. Bij de rechter speelde onlangs een procedure waarbij een kind volgens de inspecteur een te hoge rente betaalde. Wat is er fiscaal mogelijk? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Hoe moeten erfgenamen de BV-aandelen verdelen?

Wat wordt er bedoeld met verdeling (toedeling) door de erfgenamen van de BV-aandelen? Welke peildatum is van belang voor de waarde? Moeten alle erfgenamen akkoord gaan? Wat heeft de rechter onlangs beslist? Meer...
Geactualiseerd op: 15.02.2019

Meer van Indicator