Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Werkgeverszaken - trefwoord: Loonbelasting & premies

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

CONTROLE

Onkostenvergoeding fiscaal op orde?

Door de verplichte werkkostenregeling (WKR) kunt u ervan uitgaan dat naheffingsaanslagen door belastingcontrole meteen fors zijn. Wat checken? Meer...

DGA-BELONING

Welk salaris of dividend voor uw dga?

BELASTINGEN

Fietsregeling vanaf 2020

Vanaf 2020 geldt er een vereenvoudigde regeling voor de waardering van het voordeel van de terbeschikkingstelling van een fiets van de zaak, die ook voor woon-werkverkeer of privé wordt gebruikt. Meer...

PERSONEEL

De fiscale gevolgen van personeelsleningen

Veel werknemers ondervinden op dit moment problemen bij het afsluiten van een lening voor een eigen woning, maar ook voor consumptief krediet, zoals voor de aanschaf van een auto. Is er hier een rol weggelegd voor de werkgever en wat betekent dit dan fiscaal? Meer...

LOONKOSTENSUBSIDIES DEEL II

Loonkostenvoordelen van gemeenten en UWV, vaak vergeten!

Eerder besteedden we aandacht aan tegemoetkomingen in personeelskosten door de overheid. Uit de praktijk blijkt dat bedrijven vaak niet op de hoogte zijn van tegemoetkomingen door het UWV en de gemeenten. Laat deze dus niet liggen! Meer...

WERKGEVERSZAKEN

All-inloon voor kleine contracten

Kleine arbeidscontracten brengen veel administratieve rompslomp met zich mee. Kan het betalen van all-inloon een oplossing zijn? Meer...

LOONKOSTENSUBSIDIE DEEL I

Laat tegemoetkoming in loonkosten door overheid niet liggen!

U heeft onder voorwaarden recht op tegemoetkomingen voor bepaalde groepen werknemers, zoals laagbetaalden, laaggeschoolden, arbeidsbeperkten of personen die gewoon slecht aan een baan komen of uit een uitkering komen. Hoe laat u geen voordelen liggen? Meer...

WERKGEVERSZAKEN

Voordelen van een ‘werknemer met een krasje’

Uw directie wil een ‘werknemer met een krasje’ aannemen. Zo wil men een arbeidsgehandicapte een kans geven mee te doen in het bedrijf. Welke mogelijkheden bestaan er zoal voor maatschappelijk ondernemen? Meer...

PREMIES

Checken of uw bedrijf aangesloten is bij de juiste sector!

Werkgevers worden bij de start van het werkgeverschap ingedeeld in een bepaalde sector. Diverse premies zijn afhankelijk van de sectorindeling. Hoezo is dit in de praktijk van groot belang? Wat moet u dus regelmatig controleren voor uw bedrijf? Meer...

BELASTINGVOORDEEL

Hoe wordt er een maximaal lage-inkomensvoordeel bereikt?

Als een bedrijf werknemers met een laag inkomen in dienst heeft, is er sinds 1 januari 2017 recht op het lage-inkomensvoordeel voor de uren die deze medewerkers worden verloond. Hoe kan dit voordeel optimaal worden benut? Is dit nog te beïnvloeden? Meer...
Geactualiseerd op: 04.08.2020

Meer van Indicator