Artikeldatabank

Zoekresultaat: 25 artikel(s) gevonden in het thema: Werkgeverszaken - trefwoord: Arbeidsovereenkomst

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

PERSONEEL

Tijdelijke arbeidscontracten, wat komt er?

Nu de Eerste Kamer de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ heeft aangenomen, veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten per 1 januari 2020. Hoe dan? Meer...

PERSONEEL

Nieuwe regels voor oproepcontracten

Nu de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ definitief per 1 januari 2020 ingaat, gaat er ook het een en ander veranderen voor oproepkrachten. Wat gaat er veranderen voor oproepovereenkomsten? Kunt u daarop anticiperen? Meer...

ARBEIDSRELATIES

Snel in de fout bij inhuren zzp’ers, zo voorkomt u fiscaal gedoe

Uit onderzoek van de Belastingdienst blijkt dat er nog steeds veel mis gaat bij het inhuren van zzp’ers. Hoe kan dat en wat zijn dan die problemen? En belangrijker, hoe voorkomt u deze als administrateur en wat zijn de sancties als er toch iets misgaat? Meer...

PERSONEEL

Wat is er nu beslist over overplaatsen naar zuster-BV?

Bij de rechter speelde recentelijk of een werknemer kan worden overgeplaatst van de ene BV naar een zuster-BV? Is zijn instemming vereist? Wat schrijft de wet hier voor en wat heeft de rechter hier nu over beslist? Wat is goed om te weten en te bewaken? Meer...

PERSONEEL

Wel of geen lid branchevereniging, effect op toepassing cao!

Voor de toepassing van een cao is het van belang om te weten hoe u als werkgever daaraan gebonden bent. Soms kunt u immers geen gebruik maken van bepalingen die afwijken van de wet. Werkgevers zien dit snel over het hoofd. Wat speelt er? Meer...

PERSONEEL

Wat gaat er veranderen voor de transitievergoeding?

Onlangs heeft minister Koolmees het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ ingediend bij de Tweede Kamer. Dit voorstel ziet ook op wijzigingen voor de transitievergoeding. Weet u hoe de voorstellen er in hoofdlijnen uitzien? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST

Langere proeftijd wordt mogelijk

Minister Koolmees heeft het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat is het voorstel voor de proeftijd? Meer...

PERSONEEL

Altijd herplaatsingsplicht bij ontslag?

Stel dat uw directie een werknemer wil ontslaan. Moet u dan altijd uitgebreid stilstaan bij de herplaatsingsmogelijkheden of kunt u deze in sommige gevallen ook achterwege laten? Hoe zit dat nu? Meer...

LOONADMINISTRATIE

Loonbeslag, wat nu?

De deurwaarder meldt zich in verband met een loonbeslag ten laste van een werknemer. Dat is een veelvoorkomende situatie, maar in de praktijk zien we dat hier toch nog wel eens fouten worden gemaakt. Wat moet de werkgever doen en wat juist niet? Meer...

WERKGEVERSZAKEN

All-inloon voor kleine contracten

Kleine arbeidscontracten brengen veel administratieve rompslomp met zich mee. Kan het betalen van all-inloon een oplossing zijn? Meer...
Geactualiseerd op: 23.08.2019

Meer van Indicator