Artikeldatabank

Zoekresultaat: 34 artikel(s) gevonden in het thema: Werkgeverszaken - trefwoord: Arbeidsovereenkomst

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

WERKGEVERSZAKEN

Drie maanden extra tijd voor contract ...

Per 1 januari 2020 is de WW-premie niet meer afhankelijk van de sector waarbinnen uw bedrijf werkzaam is, maar van het soort arbeidscontract. Wat is er nieuw? Meer...

WERKGEVERSZAKEN

Nieuwe Regeling onwerkbaar weer

Sinds 1 januari 2020 zijn de WW-sectorfondsen vervallen. Dit heeft gevolgen voor de WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer. De minister heeft nu uniforme wachtdagen ingesteld. Wat houdt dat in? Meer...

WERKGEVERSZAKEN

Wet arbeidsmarkt in balans doorvoeren in uw onderneming

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee voor de inzet van arbeidskrachten binnen uw onderneming. Hoe pakt u dat zo aan dat u weer even vooruit kunt? Meer...

ZZP’ERS

Zzp’er die nu met cao werkt?

In de nieuwe cao voor architecten staat nu een bepaling die zzp’ers betreft. Wat moet u nu regelen en bewaken? Gelden werknemersregels nu toch voor zzp’ers? Meer...

PERSONEEL

Dienstverband niet laten slapen

Het was lang de vraag of een werkgever moest instemmen met het verzoek van een langdurig zieke werknemer om het contract te beëindigen. Wat zei de Hoge Raad nu? Meer...

PERSONEEL

Wachten met ontslag of niet?

Uw directie wil een medewerker ontslaan, maar het ontslagdossier is niet 100% op orde. U gaat dus in onderhandeling met de bedoeling tot een beëindiging van het dienstverband te komen. Dat einde zal zeker in 2020 liggen. Hoe berekent u dan de transitievergoeding? Meer...

PERSONEEL

Later een vast contract?

Per 1 januari 2020 wordt de zogenaamde ‘ketenregeling’ voor tijdelijke arbeidscontracten versoepeld. Wat gaat er veranderen? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

Wat wordt er nieuw voor oproepcontracten?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voert een aantal wijzigingen door voor oproepovereenkomsten. Een daarvan is de verplichting voor de werkgever voor het doen van een aanbod na twaalf maanden voor een vaste arbeidsomvang. Wat staat u te wachten? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST

Zijn er vereisten aan een arbeidsovereenkomst?

Wegens drukte is een nieuwe medewerker alvast begonnen met werken. Het opstellen van de schriftelijke arbeidsovereenkomst komt volgende week wel als het rustiger is … Is dat verstandig of kan dit tot problemen leiden? Wat moet u zeker op papier zetten? Meer...

PERSONEEL

Tijdelijke arbeidscontracten, wat komt er?

Nu de Eerste Kamer de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ heeft aangenomen, veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten per 1 januari 2020. Hoe dan? Meer...
Geactualiseerd op: 23.01.2020

Meer van Indicator