Artikeldatabank

Zoekresultaat: 41 artikel(s) gevonden in het thema: Werkgeverszaken - trefwoord: Arbeidsovereenkomst

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

CORONAMAATREGELEN

NOW 3.0, een nieuwe pleister op uw loonkosten

Het derde steunpakket van het kabinet om de gevolgen van corona te verzachten is bekendgemaakt. Een van de regelingen betreft de NOW 3.0. Wat houdt deze in? Wanneer moet u wat doen? Meer...

PERSONEEL

‘Posted workers’, wat regelen en bewaken?

Voor werknemers uit de landen van de EER en Zwitserland geldt een vrij verkeer. Deze groep kan zonder vergunning in Nederland komen werken. Wat geldt er nu voor ‘posted workers’? Wat is goed om te weten en te regelen? Meer...

WERKGEVERSZAKEN

Wat nu bewaken en regelen met vakantie(rechten)?

Werknemers zijn nu vaak terughoudender met het opnemen van vakantiedagen. Als werkgever wilt u de verlofuren strategisch inplannen om zo een stuwmeer aan vakantiedagen na de coronacrisis te voorkomen. Wat is er nu te regelen? Meer...

PERSONEEL

Is bonusaanpassing tijdens de coronacrisis mogelijk?

Stel, een bedrijf wil nu gaan besparen op de arbeidskosten. Wat zijn nu de mogelijkheden om de bonusregeling van werknemers aan te passen? Meer...

PENSIOEN

Aanpassing pensioen(premie), wat kan wel en wat kan niet?

Als een werkgever de pensioenregeling en/of premieverdeling met de werknemers wil aanpassen, is er een aantal mogelijkheden. Dit speelt nu met de coronacrisis al helemaal. Wat nu hiervoor checken, regelen en bewaken? Meer...

CORONAMAATREGELEN (TOZO EN NOW) MET HANDIGE TABEL

Hulpmaatregelen Tozo en NOW, wat voor de BV en dga?

Ondernemersland wordt overspoeld met hulpmaatregelen. Prachtig, maar ziet u door de bomen het bos nog? Wat is er nu wel of niet geschikt voor de BV of diens dga? We zetten het voor u op een rijtje. Meer...

PERSONEEL

Een concurrentiebeding ... waarop letten?

Als u eindelijk een goede medewerker heeft gevonden, wilt u natuurlijk dat hij in uw bedrijf blijft. Maar als hij weggaat, wilt u niet dat hij bij de concurrent aan de slag gaat. Een concurrentiebeding dus ... waar moet u dan aan denken? Meer...

WERKGEVERSZAKEN

Nieuwe Regeling onwerkbaar weer

Sinds 1 januari 2020 zijn de WW-sectorfondsen vervallen. Dit heeft gevolgen voor de WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer. De minister heeft nu uniforme wachtdagen ingesteld. Wat houdt dat in? Meer...

WERKGEVERSZAKEN

Drie maanden extra tijd voor contract ...

Per 1 januari 2020 is de WW-premie niet meer afhankelijk van de sector waarbinnen uw bedrijf werkzaam is, maar van het soort arbeidscontract. Wat is er nieuw? Meer...

WERKGEVERSZAKEN

Wet arbeidsmarkt in balans doorvoeren in uw onderneming

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Dit brengt de nodige veranderingen met zich mee voor de inzet van arbeidskrachten binnen uw onderneming. Hoe pakt u dat zo aan dat u weer even vooruit kunt? Meer...
Geactualiseerd op: 17.09.2020

Meer van Indicator