Artikeldatabank

Zoekresultaat: 4 artikel(s) gevonden in het thema: Financieringen - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FINANCIERING

Verpanding van vorderingen

Het verpanden van vorderingen is voor veel bedrijven belangrijk om voldoende financiering aan te kunnen trekken. Hoe werkt dit en waar moeten de pandgever en de pandhouder rekening mee houden bij het vestigen van een pandrecht? Meer...

LIQUIDE MIDDELEN

Te veel vlottend actief klinkt goed, maar is het dat ook?

De onderneming kan te maken krijgen met een flinke som aan overtollige liquide middelen. “Niets mis mee, toch?”, zou u in eerste aanleg denken. Maar niets is minder waar, want de fiscus ziet dat niet zo ruim, vooral bij IB-ondernemers. Hoe zit dat? En bij BV’s? Meer...

CONTROLE EN TOEZICHT

Rekening-courant directie nader onder de loep bij controleurs

Onlangs heeft de fiscus aangekondigd meer aandacht te gaan besteden aan de ‘rekening- courant directie’. Wat betekent dit voor de DGA en hoe moet u hier als administrateur mee omgaan? Kunt u hierop inspelen? Meer...

DEBITEUREN

Factoring, debiteurenfinanciering of debiteurenbeheer?

Een abonnee hoorde over het uitbesteden van debiteurenrisico: ‘factoring’ genoemd. In ruil voor een vergoeding ontvangt hij dan eerder en sneller zijn geld. Zonder gedoe, zonder herinneringen, aanmaningen of de afboeking via dubieuze debiteuren. Wat kunt ermee? Meer...
Geactualiseerd op: 12.12.2018

Meer van Indicator