Artikeldatabank

Zoekresultaat: 9 artikel(s) gevonden in het thema: Financieringen - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FINANCIERING

Externe financiële hulpmiddelen inzetten vanwege corona?

Komt u in financiële problemen door corona? Welke mogelijkheden heeft u dan als het gaat om het (tijdelijk) financieren of lenen? Wij helpen u om het juiste financiële pad te vinden. Hoe werkt dit? Wat nu te regelen? Meer...

GELDLENING BV AAN DGA

BV-lening voor de eigen woning

BELASTINGEN

Kabinet wil hoge leningen van dga bij BV aanpakken

Er komt een wetswijziging om het lenen van grote bedragen door dga’s van hun BV te ontmoedigen. Wat is goed om alvast te weten en te doen? Meer...

FINANCIERING

In 2019 financiering nodig, denk niet alleen in fiscale cijfers ...

Bij de jaarafsluiting 2018 let u als administrateur vanzelfsprekend op het optimaal gebruikmaken van de fiscale faciliteiten. Pas echter op wanneer uw focus bij de jaarafsluiting enkel fiscaal gericht is, dan kan dat u soms duur komen te staan als u moet financieren ... Meer...

BEDRIJFSKREDIET

Financiert u ook al met factoring?

Factoring (debiteurenfinanciering) groeit hard in Nederland. Tussen 2008 en 2017 verdriedubbelde de omzet tot € 90 mld. per jaar. Factoring kreeg daarmee een serieuze plek naast - en vaak in plaats van - bancaire financiering. Wat moet u daarvan weten? Meer...

FINANCIERING

Verpanding van vorderingen

Het verpanden van vorderingen is voor veel bedrijven belangrijk om voldoende financiering aan te kunnen trekken. Hoe werkt dit en waar moeten de pandgever en de pandhouder rekening mee houden bij het vestigen van een pandrecht? Meer...

LIQUIDE MIDDELEN

Te veel vlottend actief klinkt goed, maar is het dat ook?

De onderneming kan te maken krijgen met een flinke som aan overtollige liquide middelen. “Niets mis mee, toch?”, zou u in eerste aanleg denken. Maar niets is minder waar, want de fiscus ziet dat niet zo ruim, vooral bij IB-ondernemers. Hoe zit dat? En bij BV’s? Meer...

CONTROLE EN TOEZICHT

Rekening-courant directie nader onder de loep bij controleurs

Onlangs heeft de fiscus aangekondigd meer aandacht te gaan besteden aan de ‘rekening- courant directie’. Wat betekent dit voor de DGA en hoe moet u hier als administrateur mee omgaan? Kunt u hierop inspelen? Meer...

DEBITEUREN

Factoring, debiteurenfinanciering of debiteurenbeheer?

Een abonnee hoorde over het uitbesteden van debiteurenrisico: ‘factoring’ genoemd. In ruil voor een vergoeding ontvangt hij dan eerder en sneller zijn geld. Zonder gedoe, zonder herinneringen, aanmaningen of de afboeking via dubieuze debiteuren. Wat kunt ermee? Meer...
Geactualiseerd op: 17.09.2020

Meer van Indicator