Artikeldatabank

Zoekresultaat: 22 artikel(s) gevonden in het thema: Besloten vennootschap - trefwoord: DGA

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

OVEREENKOMST

Borgstelling dga en BV fiscaal zakelijk goed op orde?

Het komt vaak voor dat een dga zich borg stelt voor schulden van zijn eigen BV. Wat is er civielrechtelijk belangrijk? Hoe kunt u een fiscaal zakelijke borgstelling regelen? Wat als de bank een onbegrensde borgstelling eist? Meer...

ONDERNEMING EN REGISTRATIE

Invoering UBO-register komt eraan, wat regelen?

Wat wordt er bedoeld met een UBO? Voor welke ondernemingen met welke rechtsvormen geldt de verplichte registratie? Wanneer wordt het register verplicht? Wat is de stand van zaken? Wat nu dus goed bewaken en regelen? Meer...

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

Wat en hoe via een aandeelhoudersovereenkomst regelen?

Wat is het belang van een aandeelhoudersovereenkomst? Welke onderwerpen kunnen daarin worden geregeld? Waar moet u aan denken bij het opstellen van de overeenkomst? Wat heeft de rechter hier nu over beslist? Meer...

RECHT

Schorsing van de bestuurder (BV-directeur), hoe werkt dat?

Stel, het broeit tussen de enige twee aandeelhouders/bestuurders/directeuren van de BV. Een van hen schaadt het bedrijf en moet zo snel mogelijk uit de directiefunctie worden gezet. Is er een schorsing te regelen? Wat te bewaken? Meer...

LOON DGA

Gebruikelijk loon dga relateren aan omzetdaling?

In coronatijd mag u afwijken van het gebruikelijk loon van de dga. Onlangs is dit door een nieuw besluit nader uitgewerkt. Hoe ziet de nieuwe steunmaatregel eruit en hoe werkt dat in de praktijk? Meer...

GELDLENING BV AAN DGA

BV-lening voor de eigen woning

RECHT

Hoe kunt u een executeur benoemen of wijzigen?

Via zijn testament kan de dga een executeur aanwijzen die bevoegdheid krijgt om de nalatenschap af te wikkelen. Wat is er te regelen als hij zijn keuze wil veranderen? Hoe gaat dit goed? Meer...

RECHT

Privéborgstelling dga voor schulden holding-BV?

Wanneer is een privéborgstelling voor de schuld van een (holding-)BV rechtsgeldig? Is hiervoor de toestemming vereist van de echtgenote van de dga? Wat speelde hierover recentelijk bij de rechter? Wat dus regelen en bewaken? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Verrekening rekening-courant is gewoon belast

Veel ondernemers hebben een rekening-courantschuld bij hun BV. Deze is ontstaan door diverse (kleinere) betalingen die de vennootschap voor haar aandeelhouder heeft gedaan. Bij verkoop van de zaak wordt deze schuld vaak verrekend. Dan gaat het snel mis ... Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Excessief lenen bij de eigen BV, de stand

Geactualiseerd op: 17.09.2020

Meer van Indicator