Artikeldatabank

Zoekresultaat: 14 artikel(s) gevonden in het thema: Besloten vennootschap - trefwoord: DGA

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Verrekening rekening-courant is gewoon belast

Veel ondernemers hebben een rekening-courantschuld bij hun BV. Deze is ontstaan door diverse (kleinere) betalingen die de vennootschap voor haar aandeelhouder heeft gedaan. Bij verkoop van de zaak wordt deze schuld vaak verrekend. Dan gaat het snel mis ... Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Excessief lenen bij de eigen BV, de stand

VENNOOTSCHAPSRECHT

Foutieve inschrijving in het Handelsregister, statutair bestuurder?

Wanneer is men statutair bestuurder van een BV? Hoe en door wie wordt een bestuurder rechtsgeldig ontslagen? Wat als de inschrijving in het Handelsregister onjuist is? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wat heeft de rechter nu beslist en wat nu dus checken? Meer...

INTERNATIONAAL

Wat als een dga over de grens gaat wonen?

ONDERNEMING EN RECHT

Raad van commissarissen, hoe werkt dat nu goed?

Wat is het voordeel voor de onderneming en uw dga van het hebben van een raad van commissarissen? Welke taken en bevoegdheden hebben commissarissen? Hoe worden ze benoemd? Wat moet hiervoor goed geregeld zijn? Wat moet u bewaken? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Wie mag er tekenen namens de BV, wat regelen en bewaken?

Hoeveel handtekeningen van directeuren zijn er vereist om namens de BV rechtsgeldig te tekenen? Hoe loopt de BV het minste risico zonder dat de directie haar slagvaardigheid verliest? Wat is een procuratiehouder en hoe kan zijn volmacht worden beperkt? Meer...

BELASTINGEN

Voorkomen dat fiscus lening als onzakelijk aanmerkt

Als geldverstrekker aan de eigen BV moet uw DGA zich zakelijk opstellen. De lening moet zakelijke voorwaarden hebben met een degelijk zekerheidsrecht, anders is de kans groot dat de fiscus de DGA-vordering als onzakelijk aanmerkt. Wat is er nu beslist door de rechter? Meer...

AANDEELHOUDERS

Wat nu in een aandeelhoudersovereenkomst goed geregeld?

Wat wordt er bedoeld met een aandeelhoudersovereenkomst? Wat is het belang daarvan? Welke belangrijke onderwerpen voor de BV en uw DGA kunnen daarin worden geregeld? Wat is goed om te weten en om te bewaken? Meer...

DGA

Wat regelen voor de erfenis of schenking?

RECHT

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Per 1 januari gelden er nieuwe regels voor het huwelijksvermogensrecht. Zijn huwelijkse voorwaarden dan nog nodig? Wat te regelen voor BV-ondernemingen en de DGA? Meer...
Geactualiseerd op: 17.01.2020

Meer van Indicator