Artikeldatabank

Zoekresultaat: 15 artikel(s) gevonden in het thema: Besloten vennootschap - trefwoord: Aandelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANDEELHOUDERS

Schade minderheidsaandeelhouder, directeur niet aansprakelijk

Stel, een dga neemt besluiten die nadelig zijn voor een minderheidsaandeelhouder. Is hij dan in privé aansprakelijk voor de schade? Welke zorgvuldigheidsnorm moet men in acht nemen en dus bewaken? Wat moet worden bewezen? Wat heeft de rechter nu beslist? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Turboliquidatie, een-twee-drie ... en weg is de vennootschap

De debiteurenadministratie meldt u dat een klant, Zwartgoed BV, nog steeds niet heeft betaald. De ingeschakelde deurwaarder komt al snel met de mededeling dat Zwartgoed BV ontbonden is. Waarom weet u dat niet en kan dat zomaar? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Aandeelhoudersregister van de BV goed geregeld!

Wat moet u regelen en bewaken voor het aandeelhoudersregister van de BV? Welke gegevens staan daarin vermeld? Wie stelt het register op en wie moet het tekenen? Wat is een goede oplossing voor als het register is zoekgeraakt? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Verkoopklaar maken van een (dochter-)BV

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Wat regelen en bewaken voor het aandelenkapitaal van de BV?

Wat wordt er bedoeld met het geplaatste en gestorte kapitaal van de BV? Welk bedrag moet er bij oprichting (van een nieuwe BV erbij) zijn gestort? Wanneer loopt uw DGA privé risico? Hoe kan dat risico worden beperkt? Wat moet u regelen en bewaken? Meer...

AANDEELHOUDERS

Wat nu in een aandeelhoudersovereenkomst goed geregeld?

Wat wordt er bedoeld met een aandeelhoudersovereenkomst? Wat is het belang daarvan? Welke belangrijke onderwerpen voor de BV en uw DGA kunnen daarin worden geregeld? Wat is goed om te weten en om te bewaken? Meer...

BV-AANDELEN

Aandelen schenken, hoe gaat dat goed?

Hoe gaat een schenking van aandelen van de onderneming nu goed? Is het verplicht om hiervoor een notaris in te schakelen? Wat moet er geregeld worden en wat moet u bewaken? Meer...

RECHT

Familiestatuut voor de continuïteit van de onderneming?

Voor familiebedrijven is het belangrijk om een ‘familiestatuut’ op te stellen. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat wordt daarin geregeld en vastgelegd? Hoe is dat belangrijk voor de continuïteit van de onderneming? Waar moet u dan aan denken en hoe regelt u dat? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Terugbetalen aandelenkapitaal fiscaal en juridisch goed op orde!

Wat is ‘kapitaalvermindering van de BV’? Hoe levert dat uw DGA fiscaal een leuke belastingvrije bonus op? Welke stappen zijn daarvoor vereist? Hoe kan het aansprakelijkheidsrisico worden beperkt? Wat moet u goed bewaken en regelen? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Algemene vergadering van aandeelhouders goed geregeld!

Wanneer en waarom is het belangrijk om de formele regels voor het bijeenroepen en houden van een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) zorgvuldig na te leven? Wanneer zijn aandeelhoudersbesluiten vernietigbaar? Wat moet u bewaken? Meer...
Geactualiseerd op: 04.08.2020

Meer van Indicator