Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Besloten vennootschap - trefwoord: Aandelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANDEELHOUDERS

Wat nu in een aandeelhoudersovereenkomst goed geregeld?

Wat wordt er bedoeld met een aandeelhoudersovereenkomst? Wat is het belang daarvan? Welke belangrijke onderwerpen voor de BV en uw DGA kunnen daarin worden geregeld? Wat is goed om te weten en om te bewaken? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Wat regelen en bewaken voor het aandelenkapitaal van de BV?

Wat wordt er bedoeld met het geplaatste en gestorte kapitaal van de BV? Welk bedrag moet er bij oprichting (van een nieuwe BV erbij) zijn gestort? Wanneer loopt uw DGA privé risico? Hoe kan dat risico worden beperkt? Wat moet u regelen en bewaken? Meer...

BV-AANDELEN

Aandelen schenken, hoe gaat dat goed?

Hoe gaat een schenking van aandelen van de onderneming nu goed? Is het verplicht om hiervoor een notaris in te schakelen? Wat moet er geregeld worden en wat moet u bewaken? Meer...

RECHT

Familiestatuut voor de continuïteit van de onderneming?

Voor familiebedrijven is het belangrijk om een ‘familiestatuut’ op te stellen. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat wordt daarin geregeld en vastgelegd? Hoe is dat belangrijk voor de continuïteit van de onderneming? Waar moet u dan aan denken en hoe regelt u dat? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Terugbetalen aandelenkapitaal fiscaal en juridisch goed op orde!

Wat is ‘kapitaalvermindering van de BV’? Hoe levert dat uw DGA fiscaal een leuke belastingvrije bonus op? Welke stappen zijn daarvoor vereist? Hoe kan het aansprakelijkheidsrisico worden beperkt? Wat moet u goed bewaken en regelen? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Algemene vergadering van aandeelhouders goed geregeld!

Wanneer en waarom is het belangrijk om de formele regels voor het bijeenroepen en houden van een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) zorgvuldig na te leven? Wanneer zijn aandeelhoudersbesluiten vernietigbaar? Wat moet u bewaken? Meer...

AANDELEN

Geen risico met koopprijs aandelen!

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Fusie van BV’s goed geregeld via tienstappenplan!

Tegenwoordig vinden er steeds meer fusies van BV’s plaats. De fusie van BV’s is aan strenge wettelijke regels gebonden. Welke procedure moet worden gevolgd? Welke termijnen zijn belangrijk om te bewaken? Wat is een ‘vereenvoudigde fusie’? Hoe stuurt u op de kosten? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

‘Lege BV’ kopen niet doen, wat is beter en goedkoper?

Regelmatig worden er aandelen te koop aangeboden van een ‘lege BV’. Wat wordt daarmee bedoeld? Is uw bedrijf als koper van de aandelen dan goedkoop uit? Welk risico loopt een koper daarmee? Wat is een beter alternatief? Wat moet u hierover weten? Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Stappenplan voor goed geregelde overname BV-onderneming

Stel, uw bedrijf wil een BV-onderneming kopen (‘overnemen’). Uw bedrijf als koper van de aandelen zal het risico zo veel mogelijk willen beperken. Welke rol spelen de accountant en de notaris? Wat moet u regelen en bewaken? Meer...
Geactualiseerd op: 12.12.2018

Meer van Indicator