Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Loonbelasting- en premies

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGEN

Fietsregeling vanaf 2020

Vanaf 2020 geldt er een vereenvoudigde regeling voor de waardering van het voordeel van de terbeschikkingstelling van een fiets van de zaak, die ook voor woon-werkverkeer of privé wordt gebruikt. Meer...

BELASTINGEN

Hoe gaat bezwaar maken nu goed?

Indien u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst (bijv. een aanslag vennootschapsbelasting van uw bedrijf) kunt u tegen deze beslissing bezwaar maken. Hoe regelt u een goed bezwaarschrift? Welke formaliteiten moet u hiervoor bewaken? Meer...

LOONBELASTING

Hoe is een vaste kostenvergoeding nu fiscaal safe en onbelast?

Uw onderneming mag uw werknemers alles belastingvrij vergoeden als u maar binnen de vrije ruimte van 1,2% van de loonsom blijft. Maar daarbovenop is er ook nog ruimte als u wat onderzoek doet. Wat moet u nu hiervoor regelen en bewaken? Meer...

LOONHEFFING

Personeelsfonds iets voor uw bedrijf?

Veel bedrijven worden geconfronteerd met werknemers die door een samenloop van omstandigheden in de problemen zijn geraakt. Voor werkgevers die hier iets in willen betekenen, kan het oprichten van een personeelsfonds een optie zijn. Meer...

BELASTINGDIENST

Einde aan de crisisheffing ...

In 2013 en 2014 gold er een speciale regeling, waardoor werkgevers over werknemers die per jaar meer dan € 150.000,- salaris verdienden, 16% extra belasting moesten betalen over het meerdere. Wat heeft het Europees Hof van Justitie daar nu over besloten? Meer...

BELASTINGVOORDEEL

Hoe wordt er een maximaal lage-inkomensvoordeel bereikt?

Als een bedrijf werknemers met een laag inkomen in dienst heeft, is er sinds 1 januari 2017 recht op het lage-inkomensvoordeel voor de uren die deze medewerkers worden verloond. Hoe kan dit voordeel optimaal worden benut? Is dit nog te beïnvloeden? Meer...

DBA NIEUWE REGELGEVINGDBA

Wet DBA wordt pas ná 1 juli 2018 gehandhaafd

Sinds 2016 is de VAR verdwenen en is de ‘modelovereenkomst’ geïntroduceerd in de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Omdat de invoering daarvan op veel tegenstand stuit, is de invoering nu opnieuw uitgesteld tot 1 juli 2018. Meer...

RECHT

Wat is de beste aanpak om veilig te werken met een zelfstandige?

Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA) definitief in werking getreden. Honderdduizenden zzp’ers worden hierdoor geraakt, evenals hun opdrachtgevers. Tegengestelde berichten veroorzaken onnodig verwarring, waardoor de staatssecretaris inmiddels heeft besloten de handhaving te zullen uitstellen tot 1 januari 2018. Maar de regeling zelf is niet van tafel, dus het is goed om te weten waar de echte risico’s zitten. Meer...
Geactualiseerd op: 04.08.2020

Meer van Indicator