Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Belastingen - trefwoord: Inkomstenbelasting

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BELASTINGEN

Fietsregeling vanaf 2020

Vanaf 2020 geldt er een vereenvoudigde regeling voor de waardering van het voordeel van de terbeschikkingstelling van een fiets van de zaak, die ook voor woon-werkverkeer of privé wordt gebruikt. Meer...

INVESTEREN

Voorkom uitstel van Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u voor een bedrijfsmiddel de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek krijgt, loopt u het risico deze te missen als u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik heeft genomen. Hoe voorkomt u dit, wanneer past u deze toe en wanneer juist niet? Meer...

OUDEDAGSVOORZIENING

Wat nu bewaken en regelen bij opschorten uitkeringen ODV?

Veel dga´s hebben hun pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting (ODV) bij de BV. Op het moment dat zij met pensioen gaan, ontvangen zij hieruit uitkeringen. Maar wat gebeurt er wanneer deze oud-directeur komt te overlijden? Meer...

BELASTINGEN

Hoe gaat bezwaar maken nu goed?

Indien u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst (bijv. een aanslag vennootschapsbelasting van uw bedrijf) kunt u tegen deze beslissing bezwaar maken. Hoe regelt u een goed bezwaarschrift? Welke formaliteiten moet u hiervoor bewaken? Meer...

BELASTINGEN

Kabinet wil hoge leningen van dga bij BV aanpakken

Er komt een wetswijziging om het lenen van grote bedragen door dga’s van hun BV te ontmoedigen. Wat is goed om alvast te weten en te doen? Meer...

INVESTERINGSAFTREK

Ingebruikneming in 2019, nu aanbetalen is nog aftrek in 2018

Stel, u heeft geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel dat u echter pas in 2019 in gebruik neemt. Normaliter geniet u dan ook pas in 2019 de investeringsaftrek, maar deze winstaftrek kunt u al in 2018 genieten. Wat moet u dan doen? Meer...

INVESTERINGSAFTREKKEN

Laat in 2018 geen winstaftrek meer liggen, nu kan het nog!

U heeft nog ruim een maand de tijd om ervoor te zorgen dat uw recht op investeringsaftrek niet verdampt. Een kleine investering weegt dan vaak niet op tegen het grote fiscale voordeel dat u ermee (nog) binnenhaalt. Hoe dat zo? Meer...

CONTROLE EN TOEZICHT

Rekening-courant directie nader onder de loep bij controleurs

Onlangs heeft de fiscus aangekondigd meer aandacht te gaan besteden aan de ‘rekening- courant directie’. Wat betekent dit voor de DGA en hoe moet u hier als administrateur mee omgaan? Kunt u hierop inspelen? Meer...

FISCALITEITEN

Economisch herstel, hoe speelt u hier fiscaal handig op in?

Regelmatig verschijnen er berichten in de media over gunstige economische ontwikkelingen. Wat nu als u ook een mooi en profijtelijk jaar achter de rug heeft? Wat kunt u nu nog doen om belasting over uw winst te beperken? Meer...

RECHT

Een open fonds voor gemene rekening?

Werken met een ‘open fonds voor gemene rekening’ (OFGR) is in het nieuws. Wat zijn de voordelen voor de DGA? Hoezo is het fiscaal aantrekkelijk? Meer...
Geactualiseerd op: 17.01.2020

Meer van Indicator