Artikeldatabank

Zoekresultaat: 16 artikel(s) gevonden in het thema: Administratie - trefwoord: Inrichten administratie

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ADMINISTRATIE

Met debiteuren en crediteuren overzichtelijk het nieuwe jaar in

Met de focus op uw jaarafsluiting en een goede opstart van 2020 kan het interessant zijn richting uw debiteuren en crediteuren wat betreft de btw nog wat zaken onder de loep te nemen. Wat kunt u zoal doen om deze saldi in toom te houden? Meer...

DEBITEUREN

Onbetaalde facturen voorkomen en genezen ...

Als administrateur, maar ook als ondernemer, wordt men er doodmoe van. Helaas krijgt u er in de praktijk echter wel mee te maken: een factuur die niet wordt betaald. Dan schakelt u toch gewoon een incassobureau in? Kan dat ook anders en wat is wijsheid in deze? Meer...

FINANCIEEL BELEID

Begroten is een must, maar hoe blijft u ‘in control’?

Een begroting is het spoorboekje voor elke onderneming. Het geeft immers aan welke prestaties de onderneming moet leveren om financieel robuust te blijven. Maar hoe zorgt u er nu voor dat de begroting ook aansluit op de praktijk van alle dag? Meer...

FACTURATIE

Overstappen van d-facturatie op e-facturatie, maar hoe?

Stel, u wilt niet wachten totdat het vijf voor twaalf is bij het voorbereiden op de overstap van digitale naar elektronische facturatie vanaf 18.04.2019. Wat moet u dan weten over beide vormen? En wat moet u doen om die transitie voor te bereiden en te implementeren? Meer...

FACTURATIE

Nieuwe Europese format voor e-(overheid)facturatie

Vanaf 18 april 2019 zijn hoge en lage overheden verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. De overheid stuurt daarbij op het gebruik van het PEPPOL-netwerk. Wat betekent dat voor aanbestedende diensten en leveringen? Meer...

ADMINISTRATIE

Overzicht houden bij de verwerking van gemengde kosten

Als administrateur krijgt u met regelmaat te maken met gemengde kosten. Daar de verwerking afhankelijk is van de rechtsvorm en de keuze die u daarbij moet maken, ligt het verliezen van het overzicht snel op de loer. Hoe voorkomt u dat? Wat speelt er? Meer...

ADMINISTRATIE

Meer overzicht met een contractenregister

Bedrijven sluiten geregeld contracten met andere partijen, bijvoorbeeld inkoopcontracten of verzekeringen. Bij een calamiteit is het belangrijk snel de papieren bij de hand te hebben. Een contractenregister kan dan goed van pas komen. Waarop te letten? Meer...

DEBITEURENBELEID

Verstuurt u al digitale betaalverzoeken?

Natuurlijk verstuurt u facturen, maar helpt u uw klanten ook bij de betaling van de factuur? Digitale betaalverzoeken zijn in opmars. Wat zijn de voordelen en voor welke klanten zijn deze geschikt? Meer...

ADMINISTRATIE

Bewaartermijn niet-absolute termijn voor alles?

Een collega van u ontdekte dat er in adviesland nogal wat verwarring heerst over de werking van de wettelijke bewaartermijn. Zoals de termijn van zeven jaar. “Wanneer gaat deze in en wanneer loopt deze af?”, wilde een administrateur van ons weten. Meer...

VOORRADEN

Voorraadtelling tijdrovend en niet leuk, maar biedt wel kansen

Een jaarlijkse nachtmerrie voor iedere administrateur: inventariseren op 31 december. Maar dit noodzakelijk kwaad biedt u ook kansen en zelfs voordelen. Hoe haalt u het maximale uit de jaartelling van uw voorraden? Meer...
Geactualiseerd op: 17.02.2020

Meer van Indicator