Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Aansprakelijkheid - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHT

Privéborgstelling dga voor schulden holding-BV?

Wanneer is een privéborgstelling voor de schuld van een (holding-)BV rechtsgeldig? Is hiervoor de toestemming vereist van de echtgenote van de dga? Wat speelde hierover recentelijk bij de rechter? Wat dus regelen en bewaken? Meer...

PRIVACY

Autoriteit Persoonsgegevens geeft boete

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een flinke boete uitgedeeld omdat een ziekenhuis de patiëntendossiers onvoldoende beveiligd had. Wat moet u daarvan weten? Meer...

PRIVACY

Geen inzage geven in persoonsgegevens?

Inmiddels is de eerste boete uitgedeeld op basis van de AVG aan een bedrijf dat zijn klant geen inzage in zijn persoonsgegevens gaf. Meer...

PRIVACY

Bezint eer ge begint, privacy by design

Inmiddels is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een feit. Veel organisaties proberen er op dit moment voor te zorgen dat zij aan deze wet voldoen. Maar hoe kunt u ervoor zorgen dat u dit ook blijft? Meer...

RECHT

Procuratiehouders, hoe zit het ook alweer?

Binnen een bedrijf is het belangrijk dat het duidelijk is wie de onderneming mag vertegenwoordigen. In de praktijk wordt er dan vaak gewerkt met gevolmachtigden of procuratiehouders. Hoe zit dat precies? Meer...

RECHT

Mag ik een kopie van uw ID-bewijs?

Steeds meer bedrijven vragen hun klanten om zich te legitimeren en maken dan gemakshalve een kopietje van het identiteitsbewijs. Dit is echter niet geheel zonder risico. Wat nu? Meer...

AANSPRAKELIJKHEID

Hoe de aansprakelijkheid van een holding-BV beperken?

Door deponering van een ‘403-verklaring’ wordt een holding-BV aansprakelijk voor de schulden van een werk-BV. Waarom wordt dit gedaan? Hoe kan de aansprakelijkheid worden beperkt? Wat is raadzaam om goed te regelen? Wat moet u bewaken? Meer...

PRIVACY

Een e-mail aan de verkeerde ontvanger

U stuurt een e-mail aan een klant van uw bedrijf met daarin gegevens van de klant, althans dat denkt u. Helaas heeft u de gegevens aan de verkeerde ontvanger gestuurd. Moet u dat nu melden? Meer...

RECHT

Contracteren met een BV, tekent de juiste persoon?

Ondernemingen sluiten dagelijks contracten met andere bedrijven. Een bedrijf kan zelf niet handelen en moet daarom worden vertegenwoordigd door een persoon. Voor een rechtsgeldig contract moet u dan ook zeker weten dat degene die het contract tekent, bevoegd is het bedrijf te binden. Hoe gaat u daarmee om? Meer...

RECHT

Uitkeren dividend, pas op voor privéaansprakelijkheid!

Met een BV dekken ondernemers hun privévermogen af voor zakelijke schuldeisers. Toch is dat geen absolute zekerheid: privéaansprakelijkheid ligt onder meer op de loer bij het uitkeren van dividenden. Wat moet u weten om de directie goed te kunnen adviseren? Meer...
Geactualiseerd op: 04.08.2020

Meer van Indicator