Recentste nummer

RECHT

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Per 1 januari gelden er nieuwe regels voor het huwelijksvermogensrecht. Zijn huwelijkse voorwaarden dan nog nodig? Wat te regelen voor BV-ondernemingen en de DGA?
Meer...

ADMINISTRATIE

Goede aansluiting loonadministratie op uw boekhouding?

Het eindejaarswerk nadert rap voor elke administrateur. Een noodzakelijk kwaad dat wel correct moet gebeuren om later geen fiscaal gedonder te krijgen. Waar het in de praktijk vaak misgaat, is de aansluiting tussen de financiële en loonadministratie. Hoe nu verder?
Meer...

BELASTINGVOORDEEL

Hoe wordt er een maximaal lage-inkomensvoordeel bereikt?

Als een bedrijf werknemers met een laag inkomen in dienst heeft, is er sinds 1 januari 2017 recht op het lage-inkomensvoordeel voor de uren die deze medewerkers worden verloond. Hoe kan dit voordeel optimaal worden benut? Is dit nog te beïnvloeden?
Meer...

BELASTINGCONTROLE

Meedoen aan horizontaal toezicht, iets voor uw bedrijf?

U kunt voor uw bedrijf met de Belastingdienst een ‘convenant horizontaal toezicht’ (HT) sluiten. De Belastingdienst zet hier nu volop op in. Wat is HT en is het wel iets voor uw bedrijf om mee te doen aan HT? Wat moet u weten over de voor- en nadelen? Wat werkt?
Meer...

PRIVACY

Nog vijf maanden om uw organisatie AVG-proof te maken!

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking, waardoor in heel de Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie goed is voorbereid op deze nieuwe wetgeving? Welke stappen moet u nemen?
Meer...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Algemene vergadering van aandeelhouders goed geregeld!

Wanneer en waarom is het belangrijk om de formele regels voor het bijeenroepen en houden van een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) zorgvuldig na te leven? Wanneer zijn aandeelhoudersbesluiten vernietigbaar? Wat moet u bewaken?
Meer...

AUTOMATISERING

Hoe komt u achter het aantal websitebezoekers, e.d.?

De directie vraagt zich af of de website van het bedrijf wel goed scoort. Of u dat even wilt uitzoeken … Welke gegevens zijn belangrijk, hoe komt u daaraan en hoe interpreteert u deze?
Meer...

AUTO

In de winter naar Duitsland?

Als in uw organisatie medewerkers in de winter op weg moeten in Duitsland, moeten zij winterbanden onder de auto hebben als de wegen glad zijn door ijzel, sneeuw of rijpvorming. Aan welke nieuwe eisen moeten die banden nu voldoen?
Meer...
Geactualiseerd op: 18.01.2018

Meer van Indicator