Recentste nummer

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Voorlopige aanslag verlagen!

De coronacrisis zal bij veel bedrijven ook de winstverwachting over 2020 flink doen temperen. Hoe kunt u daar fiscaal en financieel meteen op inhaken?
Meer...

INCASSO

Laat klanten makkelijker en sneller betalen

Uiteraard wilt u dat uw klanten op tijd en correct betalen. Dat begint met een duidelijke factuur en een goede incassoprocedure, maar u kunt de betaling voor de klant ook makkelijker maken. Wat zijn de mogelijkheden?
Meer...

RECHT

Privéborgstelling dga voor schulden holding-BV?

Wanneer is een privéborgstelling voor de schuld van een (holding-)BV rechtsgeldig? Is hiervoor de toestemming vereist van de echtgenote van de dga? Wat speelde hierover recentelijk bij de rechter? Wat dus regelen en bewaken?
Meer...
Geactualiseerd op: 02.04.2020

Meer van Indicator