Recentste nummer

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Verlaging vennootschapsbelasting, wat nu?

Volgens het belastingplan gaat de verlaging van het lage tarief van de vennootschapsbelasting (Vpb) gewoon door. Hoe speelt u hier nu op in?
Meer...

BTW

Wijzigingen per 1 januari 2020 btw internationale handel

Zoals u wellicht reeds vernam, keurde de Europese Raad eind 2018 de voorstellen goed voor vier ‘btw quick fixes’ (wijzigingen) om de internationale handel te vereenvoudigen. Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2020. Wat moet u daarvan weten?
Meer...

BTW

Pas op bij vermoeden btw-fraude!

Als een leverancier of afnemer het niet te nauw neemt met de btw-regels, is dit in principe niet uw zorg. Maar pas op, want als u zelf niet voorzichtig genoeg bent, kan het u duur komen te staan. Wat betekent dit in de praktijk?
Meer...

BESTELAUTO

Intrekking ‘Verklaring zakelijk gebruik bestelauto’, wees alert!

Met een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto mag u een bestelauto niet één kilometer privé gebruiken. Maar wat als u de verklaring in de loop van het jaar intrekt? Mag u dan wel privé rijden en wat betekent dat dan fiscaal?
Meer...

RECHT

Mooi, een nieuw product, nu nog een logo

De directie heeft besloten om ‘dat nieuwe product’ een kans te gunnen en het te gaan lanceren. U krijgt de vraag om iemand een logo te laten maken. Hoe pakt u dat aan en wat is handig om te weten?
Meer...

PERSONEEL

Wachten met ontslag of niet?

Uw directie wil een medewerker ontslaan, maar het ontslagdossier is niet 100% op orde. U gaat dus in onderhandeling met de bedoeling tot een beëindiging van het dienstverband te komen. Dat einde zal zeker in 2020 liggen. Hoe berekent u dan de transitievergoeding?
Meer...

RECHT

Huurovereenkomst bedrijfsruimte zonder fouten aangaan

Uw directie wil een huurovereenkomst voor uw bedrijfsruimte afsluiten, maar wil dat helemaal zelf doen, zonder (juridische) hulp. Is dat verstandig? Wat zijn de voetangels waar de directie rekening mee moet houden? Wat zijn de (on-)mogelijkheden?
Meer...

OUDEDAGSVOORZIENING

Wat nu bewaken en regelen bij opschorten uitkeringen ODV?

Veel dga´s hebben hun pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting (ODV) bij de BV. Op het moment dat zij met pensioen gaan, ontvangen zij hieruit uitkeringen. Maar wat gebeurt er wanneer deze oud-directeur komt te overlijden?
Meer...

VENNOOTSCHAPSRECHT

Foutieve inschrijving in het Handelsregister, statutair bestuurder?

Wanneer is men statutair bestuurder van een BV? Hoe en door wie wordt een bestuurder rechtsgeldig ontslagen? Wat als de inschrijving in het Handelsregister onjuist is? Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wat heeft de rechter nu beslist en wat nu dus checken?
Meer...
Geactualiseerd op: 15.11.2019

Meer van Indicator