Alle artikelen van de adviesbrief Tips & Advies Pro Administrateur digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Pro Administrateur by e-mail [?]

Top 5-artikelen tipsenadvies-administrateur.nl by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Wat regelen en bewaken voor het aandelenkapitaal van de BV?

Wat wordt er bedoeld met het geplaatste en gestorte kapitaal van de BV? Welk bedrag moet er bij oprichting (van een nieuwe BV erbij) zijn gestort? Wanneer loopt uw DGA privé risico? Hoe kan dat risico worden beperkt? Wat moet u regelen en bewaken?

Meest gelezen artikelen

ADMINISTRATIE

Zakelijke kosten die een privédeel bevatten?

Bedrijven maken vaak kosten die deels zakelijk en deels privé zijn, zoals: telefoonkosten privégesprekken, accountantskosten IB-aangifte en aanvraag toeslagen en energiekosten van een woonbedrijfspand. Wat als het niet duidelijk is hoe groot dat privédeel is? Meer...

PRIVACY

Bezint eer ge begint, privacy by design

Inmiddels is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een feit. Veel organisaties proberen er op dit moment voor te zorgen dat zij aan deze wet voldoen. Maar hoe kunt u ervoor zorgen dat u dit ook blijft? Meer...

LOONKOSTENSUBSIDIES DEEL II

Loonkostenvoordelen van gemeenten en UWV, vaak vergeten!

Eerder besteedden we aandacht aan tegemoetkomingen in personeelskosten door de overheid. Uit de praktijk blijkt dat bedrijven vaak niet op de hoogte zijn van tegemoetkomingen door het UWV en de gemeenten. Laat deze dus niet liggen! Meer...

PERSONEEL

Nieuw minimumloon per 1 juli 2018

Zoals gebruikelijk heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wettelijke minimumloon bekendgemaakt zoals dat per 1 juli 2018 zal gaan gelden. Het wettelijke minimumloon wordt verhoogd met 1,05%. Meer...

PERIODIEKE VERSLAGGEVING

Winstrapportage, welk winstbegrip kiest u wanneer?

Als administrateur zult u ongetwijfeld winstrapportages moeten verzorgen. In de praktijk lijkt er een wildgroei aan winstbegrippen te ontstaan, aldus een abonnee. Doet u mee aan die trend of houdt u het liever simpel, efficiënt en effectief? Met welk winstbegrip? Meer...
Geactualiseerd op: 17.08.2018

Meer van Indicator