Recentste nummer

APPARTEMENTSRECHTEN

De waarde van het reservefonds

Een eigenaar van een appartement is automatisch lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). Waarom is de fiscus dan geïnteresseerd in het reservefonds?
Meer...

VERHUUR

Oplevering bij einde van de huur, hoe zit dat ook alweer?

Vaak brengt een huurder veranderingen in een bedrijfsruimte of een woonruimte aan. Moet hij deze bij het einde van de huur weer verwijderen? Heeft hij dan recht op vergoeding van de verhuurder? Hoe zit dat ook alweer?
Meer...

UW RAADSMAN

Bedrijfsopvolging en overdrachtsbelasting

Er is een vrijstelling van overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging. Geldt die vrijstelling ook als aandelen van een vastgoed-BV worden overgedragen binnen de familiesfeer? Wat heeft de rechter hier onlangs over beslist?
Meer...

WOZ

Eigen huurcijfer door investeringen niet bruikbaar

De gemeente kan de WOZ-waarde van een bedrijfspand vaststellen aan de hand van huurprijzen: de huurkapitalisatiemethode. De rechter heeft hierover onlangs een interessante uitspraak gedaan. Wat speelde er?
Meer...

IN DE KIJKER

Hoe zit het ook alweer met de erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid verschaft de perceeleigenaar het recht om over andermans erf te gaan. De wet bepaalt hoe dit recht ontstaat en hoe het eindigt. Wat zijn de regels en hoe werken ze in de praktijk?
Meer...

OVERDRACHTSBELASTING

Terugkoop pand, teruggaaf overdrachtsbelasting?

Het komt wel eens voor dat de verkoper van een onroerende zaak het recht krijgt om het pand later terug te kopen van de koper, bijvoorbeeld omdat de verkoper (tijdelijk) geld nodig heeft. Hoe zit het dan met de overdrachtsbelasting?
Meer...

BEDRIJFSHUUR

Aansprakelijkheid gebreken beperken in huurcontract?

Uw cliënt wil een bedrijfspand verhuren en wil daarbij zijn aansprakelijkheid voor gebreken zo veel mogelijk beperken. In hoeverre kan dit contractueel worden uitgesloten? Het Gerechtshof Den Bosch liet zich hier onlangs over uit.
Meer...

APPARTEMENTSRECHTEN

Elektronisch stemmen mag

LOKALE HEFFINGEN

Vakantiewoning en OZB

Geactualiseerd op: 22.09.2017

Meer van Indicator