Artikeldatabank

Zoekresultaat: 108 artikel(s) gevonden in het thema: - trefwoord: Contract en voorwaarden

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHT

Betalingstermijnen verder aan banden

Ze zijn de nachtmerrie voor menig ondernemer: klanten die een betalingstermijn hanteren van 60 dagen of langer. Wat is er nu veranderd per 1 juli 2017? Meer...

RECHT

Langdurige overeenkomsten, handig of niet?

U heeft een serviceovereenkomst afgesloten en uit praktisch oogpunt heeft u deze een lange looptijd gegeven. Maar was dit nu wel zo handig? Kunt u er tussentijds nog wel vanaf? Meer...

CONTRACT EN VOORWAARDEN

Mondeling contract, zo staat u sterk!

Is een mondeling contract rechtsgeldig? Hoe kan dat worden bewezen? Bij wie ligt de bewijsbal? Wat heeft de rechter nu beslist over ‘dat er nooit opdracht zou zijn gegeven voor het verrichten van meerwerk’? Meer...

HANDELSPRAKTIJK

Kunt u kiezen welke rechter uw zaak behandelt?

U heeft wekenlang gewerkt en vervolgens wordt de factuur niet betaald. Iedere ondernemer krijgt daar wel eens mee te maken. Soms moet de rechter dan de oplossing bieden. Naar welke rechter gaat u dan toe? Wie bepaalt dat? Meer...

RECHT

Betalingsafspraak voor de eeuwigheid?

U voert in opdracht van een opdrachtgever werkzaamheden voor hem uit. Nu hoort u van verschillende kanten dat de opdrachtgever in zwaar weer verkeert. U wilt zeker zijn dat u uw geld krijgt. Mag u de betalingsafspraken wijzigen? Meer...

HANDELSPRAKTIJK

Eigendomsvoorbehoud, wat nu?

U heeft een product aangeschaft, maar de leverancier heeft een eigendomsvoorbehoud. Wat houdt dit nu precies in, wat zijn de gevolgen voor u als afnemer en wanneer wordt u eigenaar? Meer...

LOONHEFFING EN PREMIES

Toch een dienstbetrekking, wat nu?

Zzp’ers die achteraf toch een dienstverband blijken te hebben, hoeven niets te vrezen. De fiscus zal slechts bij misbruik naheffen. Maar als dat dan gebeurt, wie is er dan de klos? Wat zijn de gevolgen voor opdrachtgever en opdrachtnemer? Meer...

RECHT

Elektronisch gebonden door uw handtekening?

Steeds vaker worden overeenkomsten gesloten via de ‘digitale weg’. U mailt op-en-neer met uw klant en uiteindelijk heeft u een overeenkomst! Kunt u die dan ook digitaal tekenen of is een ‘natte handtekening’ noodzakelijk? Meer...

RECHT

Zakelijk telecomabonnement en opzeggen

RECHT

Afspraken maken onder voorbehoud, hoe doet u dat?

Soms bent u er niet helemaal zeker van dat een overeenkomst door kan gaan, bijvoorbeeld omdat u afhankelijk bent van het verkrijgen van een financiering. U kunt dan een voorbehoud maken. Hoe doet u dat precies? Meer...
Geactualiseerd op: 22.09.2017

Meer van Indicator